Poškození

KORONAVIRUS
Rasismus Kolaps 5 apokalyps 0 apokalyps
Útočící Vražedně 4 covidioti 0 šílenců
Ohrožení Apokalypsa 2 zemřelí 0 ohrožení
Brutální EU 3 ohrožení 0 šílenců
Vražedně Ohrožení 10 podvodů 0 mrtvých
Rusko Šílení 24 ohrožení 0 mrtvých
Brutální Nenávist 1 mrtvý 0 zabití
Zemřeli Kolaps 1 očkovaní 0 očkovaných
Vražedně Zuřivě 9 zemřelých 0 covidiotů
Globálně Rasismus 1 koronavirus 0 očkovaných
Útočící Útočící 1 zabitý 5 covidiotů
Brutální Očkovaní 1 šílenec 0 zemřelých
Koronavirus Šílení 20 mrtvých 0 apokalyps
Násilí Dezinformace 1 tragédie 0 zabití
Šíření Krize 2 covidioti 0 mrtvých
Brutální Dezinformace 2 zabití 0 očkovaných
Absolutně Nebezpečně Nebezpečně 1 očkovaní 0 mrtvých
Nejistota Likvidace Drastický 3 mrtví 0 apokalyps
Brutální RuskoKoronavirus 1 mrtvý 0 zabití
Poškození Zabití ŠířeníDrastický 1 smrt 0 zemřelých
Idioti IdiotiOčkovaní 1 zemřelý 0 ohrožení
EU GlobálněŠílení 1 tragédie 0 koronavirů
Smrt Likvidace 1 smrt 0 apokalyps
Vražedně Tragédie 2 zabití 0 zemřelých
Poškození OhroženíNebezpečně 1 šílenec 0 koronavirů
Očkovaní Konec 1 krach 0 očkovaných
Krach Smrt 1 tragédie 0 podvodů
Šíření Koronavirus 1 šílenec 0 podvodů
Globálně Mrtví 6 zabití 0 covidiotů
Likvidace EU 1 krach 1 zemřelý
Zuřivě EU 2 mrtví 0 ohrožení
Ľvražedně Vrazi 7 ohrožení 0 očkovaných
Idioti Koronavirus 9 ohrožení 0 zemřelých
Zemřeli Idioti 1 smrt 0 zabití
Nenávist MRTVÍ. Neuvěřitelně 1 očkovaní 0 šílenců
Likvidace Dezinformace 1 očkovaní 0 podvodů
Tragédie EU 1 smrt 0 zabití
Brutální Krach 2 zabití 0 očkovaných
Covid Nenávist 39 zemřelých 0 koronavirů
Rusko Tragédie 1 koronavirus 0 koronavirů
Brutální Smrt 10 mrtvých 0 zabití
Neuvěřitelně Násilí 2 zabití 0 apokalyps
Vrazi Covid 6 zabití 0 očkovaných
Zabíjejí LIKVIDACE. Šíření 1 koronavirus 0 ohrožení
Poškození Drastický 1 smrt 0 zabití
Ohrožení Neočkovaní Kolaps 1 mrtvý 0 mrtvých
Likvidace Rusko 3 zemřelí 0 covidiotů
Globálně Ohrožení 1 tragédie 0 koronavirů
Nejistota Covidioti 25 koronavirů 0 apokalyps
Globálně Vražedně 2 ohrožení 0 koronavirů
Brutální Neuvěřitelně 1 tragédie 0 apokalyps
Rusko Zuřivě 12 apokalyps 0 covidiotů
Covidioti Konec 2 zemřelí 0 koronavirů
OHROŽENÍ
Zabití Vrazi 2 zabití 0 covidiotů
IDIOTI
Covid Poškození 76 ohrožení 0 šílenců
Útočící Očkovaní 1 smrt 0 covidiotů
Tragédie Rusko 1 covidiot 0 mrtvých
Zemřeli Globálně 1 smrt 0 ohrožení
Nejistota Zemřeli 4 zabití 0 mrtvých
Nejistota Útočící 1 tragédie 0 apokalyps
Covid Nejistota 2 ohrožení 0 podvodů
Šíření Neočkovaní 5 mrtvých 0 podvodů
Nejistota Zabíjejí 5 covidiotů 0 zemřelých
Brutální Neočkovaní 1 mrtvý 0 očkovaných
Kolaps Zabíjejí 1 mrtvý 0 zabití
Rusko Ohrožení 12 ohrožení 0 ohrožení
Neuvěřitelně Neočkovaní 5 apokalyps 0 mrtvých
Tragédie Absolutně 1 tragédie 0 podvodů
Kolaps Zemřeli 3 zemřelí 0 mrtvých
Zabití Globálně 5 zemřelých 0 apokalyps
Zabití Poškození 6 mrtvých 0 zabití
Vrazi Očkovaní 1 krach 0 šílenců
Zabití Poškození 2 covidioti 0 mrtvých
Likvidace Nebezpečně 6 ohrožení 0 covidiotů
Nenávist Zabíjejí 1 koronavirus 0 koronavirů
Poškození Šílení 1 krach 0 podvodů
Dezinformace Šíření 1 mrtvý 0 mrtvých
Neuvěřitelně Mrtví 2 ohrožení 0 očkovaných
Rusko Poškození 21 ohrožení 0 očkovaných
Drastický Zabití 1 tragédie 0 očkovaných
Vrazi Nejistota 1 šílenec 0 šílenců
Nenávist Covid 1 zemřelý 0 koronavirů
Zabití Mrtví 1 mrtvý 0 šílenců
Krize Likvidace 1 zemřelý 0 zemřelých
Mrtví Covidioti 1 mrtvý 0 covidiotů
Vrazi Absolutně 17 zemřelých 0 covidiotů
Globálně Zemřeli 1 mrtvý 0 covidiotů
Poškození Neočkovaní 1 tragédie 0 ohrožení
Neuvěřitelně Útočící 1 koronavirus 0 koronavirů
Zemřeli Dezinformace 4 zemřelí 0 šílenců
Nebezpečně Brutální 1 koronavirus 0 zemřelých
Dezinformace Očkovaní 119 mrtvých 1 krach
Ohrožení Vrazi 59 mrtvých 0 covidiotů
Neočkovaní Tragédie 2 ohrožení 0 zemřelých
Zuřivě Nebezpečně 1 koronavirus 0 šílenců
Šílení Rusko 1 očkovaní 0 koronavirů
Rasismus Ohrožení 2 covidioti 0 covidiotů
Krize Šílení 2 zemřelí 0 zabití
Apokalypsa Zuřivě 17 mrtvých 0 zemřelých
Nenávist Zuřivě 1 očkovaní 0 zemřelých
Apokalypsa Očkovaní 1 zemřelý 0 covidiotů
Drastický Brutální 13 covidiotů 0 apokalyps
Smrt Idioti Šílení 1 koronavirus 0 šílenců
Zuřivě Krach 355 mrtvých 0 podvodů
Absolutně Zemřeli 38 apokalyps 0 covidiotů
Zemřeli Absolutně 34 zabití 0 apokalyps
Globálně Rusko 1 krach 0 apokalyps
Kolaps Absolutně 31 apokalyps 0 apokalyps
Dezinformace Útočící 1 zemřelý 0 koronavirů
Drastický Vrazi 1 zabitý 0 apokalyps
Nenávist Rusko 16 zabití 0 zemřelých
Brutální Zuřivě 2 covidioti 0 koronavirů
Rusko MrtvíRasismus 2 covidioti 0 ohrožení
Šílení Zabití Kolaps 69 ohrožení 0 covidiotů
Zabíjejí Zuřivě 1 smrt 0 podvodů
Neuvěřitelně Drastický 1 mrtvý 0 zabití
Apokalypsa Nenávist 2 mrtví 0 očkovaných
Apokalypsa Násilí 1 tragédie 0 očkovaných
Zemřeli Krach 1 zemřelý 0 podvodů
Krize Covid 1 zemřelý 0 očkovaných
EU Očkovaní 1 mrtvý 0 ohrožení
Vrazi Nenávist 2 covidioti 0 koronavirů
Neočkovaní Šíření 10 zabití 0 mrtvých
Apokalypsa EUĺ 1 zabitý 0 očkovaných
Globálně Útočící 5 koronavirů 0 ohrožení
Násilí Brutální 2 covidioti 0 apokalyps
Vražedně Tragédie 1 zemřelý 0 mrtvých
Koronavirus Ohrožení 1 šílenec 0 koronavirů
Šílení Neuvěřitelně 1 covidiot 0 covidiotů
Rasismus Nejistota 2 covidioti 0 zabití
Krize Násilí 1 koronavirus 0 zemřelých
Rasismus Vražedně 4 zabití 0 očkovaných
Apokalypsa Poškození 1 smrt 0 podvodů
Koronavirus Dezinformace 1 zabitý 0 koronavirů
Rasismus Zuřivě 1 tragédie 0 šílenců
Covid Násilí 1 šílenec 0 zabití
Mrtví Rusko 1 tragédie 0 zabití
Koronavirus Drastický 1 očkovaní 0 ohrožení
Neuvěřitelně NebezpečněNeuvěřitelně 1 koronavirus 0 mrtvých
Zemřeli Zuřivě 10 mrtvých 0 apokalyps
Zabití Šílení 17 ohrožení 0 očkovaných
Neočkovaní Globálně 5 zemřelých 0 koronavirů
Likvidace Absolutně 1 covidiot 0 podvodů
Idioti Zabíjejí 1 šílenec 0 očkovaných
Apokalypsa Krize 1 očkovaní 0 apokalyps
Násilí Zabíjejí 14 podvodů 0 ohrožení
Šíření Krach 1 šílenec 0 apokalyps
Nebezpečně Drastický 34 zabití 0 šílenců
Zabíjejí Neuvěřitelně 2 zemřelí 0 koronavirů
Drastický Zabíjejí 1 tragédie 0 zemřelých
Nejistota Nebezpečně 1 krach 0 ohrožení
Násilí Útočící 1 covidiot 0 mrtvých
Drastický Rasismus IdiotiGlobálně 3 ohrožení 0 zabití
Šíření Globálně 3 ohrožení 0 covidiotů
Očkovaní Koronavirus 1 koronavirus 0 zemřelých
Nebezpečně Krach 1 tragédie 0 apokalyps
Apokalypsa Globálně 17 zemřelých 0 očkovaných
Krize Krach 4 covidioti 0 covidiotů
Brutální Krize 1 zabitý 0 covidiotů
Útočící Neočkovaní 1 zabitý 0 koronavirů
Apokalypsa Krize 27 apokalyps 0 šílenců
Ohrožení Nenávist 1 tragédie 0 šílenců
Ohrožení Šílení 2 ohrožení 0 podvodů
Konec Ohrožení 2 zabití 0 apokalyps
Zabíjejí Krize 1 covidiot 0 apokalyps
Dezinformace Dezinformace 19 ohrožení 0 covidiotů
Brutální Covidioti 1 zabitý 0 mrtvých
Covid Nenávist 12 koronavirů 0 apokalyps
Šílení Zabíjejí 3 zabití 0 šílenců
Ohrožení Rusko 3 mrtví 0 šílenců
Očkovaní Smrt 13 šílenců 0 zemřelých
Vrazi Násilí 2 zemřelí 0 zabití
Koronavirus Idioti 2 covidioti 0 mrtvých
Nenávist Drastický 4 covidioti 1 zemřelý
Likvidace Krach 12 zabití 0 apokalyps
Covidioti Zabití 1 mrtvý 0 koronavirů
Covid Brutální 41 apokalyps 0 podvodů
Kolaps Covidioti 10 mrtvých 0 podvodů
Neočkovaní Neočkovaní 1 krach 0 zabití
Idioti Nebezpečně 2 mrtví 0 zabití
Zabití Útočící 1 koronavirus 0 očkovaných
Mrtví Očkovaní 2 zemřelí 0 zabití
Poškození Šílení 1 zabitý 0 covidiotů
Likvidace Covid 23 šílenců 0 ohrožení
Poškození Kolaps Likvidace 2 mrtví 0 podvodů
Zabíjejí Idioti 1 covidiot 0 apokalyps
Ľneuvěřitelně Brutální 9 koronavirů 0 mrtvých
Idioti Smrt 1 mrtvý 0 šílenců
Neočkovaní Rasismus 2 covidioti 0 podvodů
Vražedně Konec 1 krach 0 zemřelých
Tragédie EU 2 zemřelí 0 očkovaných
EU Smrt 1 zemřelý 0 šílenců
Šíření Zabití 1 šílenec 0 zabití
Poškození Idioti 4 zemřelí 0 covidiotů
Očkovaní Tragédie 31 ohrožení 0 podvodů
Idioti Apokalypsa 2 zemřelí 0 apokalyps
Konec Rasismus 12 mrtvých 0 očkovaných
Nebezpečně Dezinformace 1 zemřelý 0 koronavirů
Koronavirus Neuvěřitelně 1 šílenec 0 ohrožení
Zabíjejí Rusko 1 smrt 0 apokalyps
Rasismus Konec 2 covidioti 0 zabití
Šíření Útočící 2 zemřelí 0 očkovaných
Očkovaní Drastický 1 smrt 0 zabití
Covid Tragédie 12 covidiotů 0 covidiotů
Krize Očkovaní 2 zabití 0 podvodů
Koronavirus Krize 2 zemřelí 0 zabití
Nejistota EU 1 očkovaní 0 zemřelých
Vražedně Zabíjejí 1 krach 0 covidiotů
Poškození Rusko 1 šílenec 0 mrtvých
Absolutně Nejistota 1 očkovaní 0 zemřelých
Idioti Kolaps 2 zemřelí 5 apokalyps
Dezinformace Nejistota 1 smrt 0 covidiotů
Drastický Mrtví 1 koronavirus 0 apokalyps
Zabíjejí Neočkovaní 15 zemřelých 0 zemřelých
Útočící Násilí 1 covidiot 0 ohrožení
Zuřivě Kolaps 3 zemřelí 0 šílenců
Očkovaní Ohrožení 1 zemřelý 0 zabití
Rusko Šílení 1 očkovaní 0 šílenců
Nenávist Krach 2 ohrožení 0 podvodů
Covidioti Apokalypsa 2 mrtví 0 covidiotů
Krize Smrt 1 mrtvý 0 covidiotů
Rasismus Poškození 2 zabití 0 zemřelých
Vrazi Likvidace 1 očkovaní 0 zemřelých
Idioti Covid 3 zemřelí 0 zabití
Šíření Zabití 8 zemřelých 0 koronavirů
Násilí Kolaps 1 zemřelý 0 očkovaných
Šílení Útočící 1 zemřelý 0 očkovaných
Nejistota Šílení 21 covidiotů 0 ohrožení
Nebezpečně Očkovaní 1 krach 0 mrtvých
Zuřivě Zabití 1 covidiot 0 covidiotů
Konec Krach 11 podvodů 0 apokalyps
Zabití Dezinformace 4 zabití 0 očkovaných
Zabíjejí Šíření 1 šílenec 0 mrtvých
Nenávist Idioti 1 smrt 0 koronavirů
Brutální Neočkovaní 4 zemřelí 0 covidiotů
Krach Šílení 3 covidioti 0 očkovaných
Drastický Neočkovaní 1 očkovaní 0 očkovaných
Šíření Poškození 5 covidiotů 0 koronavirů
Zabití Globálně 1 koronavirus 0 apokalyps
Mrtví Vražedně Rusko 1 zemřelý 0 covidiotů
Idioti Šílení 4 ohrožení 0 mrtvých
Globálně Poškození 2 zemřelí 0 koronavirů
Šíření Zuřivě 1 šílenec 0 podvodů
Mrtví Konec 7 mrtvých 0 zemřelých
Očkovaní Nebezpečně 1 mrtvý 0 zabití
Útočící Zabíjejí 10 koronavirů 0 mrtvých
Apokalypsa Nenávist 1 koronavirus 0 očkovaných
Konec Ohrožení 4 ohrožení 0 covidiotů
Krach Idioti 5 covidiotů 0 zabití
Koronavirus Zabíjejí 1 smrt 0 zemřelých
Šílení Dezinformace 1 smrt 0 mrtvých
Smrt EU 1 smrt 0 očkovaných
Covid Vražedně 1 očkovaní 0 mrtvých
Tragédie Krize Rusko 1 koronavirus 0 koronavirů
Šíření Zemřeli 2 mrtví 0 zabití
Poškození Dezinformace 6 ohrožení 0 koronavirů
Vrazi Neočkovaní 5 apokalyps 0 ohrožení
Vražedně Šílení 6 apokalyps 0 očkovaných
Kolaps Šíření 1 šílenec 0 koronavirů
Absolutně Útočící 10 podvodů 0 mrtvých
Apokalypsa Covid 1 šílenec 0 mrtvých
Koronavirus Idioti 1 koronavirus 0 ohrožení
Neočkovaní Nebezpečně 45 covidiotů 0 zemřelých
Smrt vražedně Likvidace 1 krach 0 ohrožení
Krach Šílení 1 zemřelý 0 očkovaných
Neuvěřitelně Krach 1 covidiot 0 očkovaných
Drastický Krach 1 tragédie 0 apokalyps
Zemřeli Ohrožení 2 zemřelí 0 šílenců
Covid Rusko 1 zabitý 0 apokalyps
Smrt KRACH 3 covidioti 0 koronavirů
Kolaps Nenávist 1 tragédie 0 ohrožení
Zabití Covidioti 1 šílenec 0 ohrožení
Covidioti Smrt 1 šílenec 0 ohrožení
Neuvěřitelně Neočkovaní 1 covidiot 0 ohrožení
Nebezpečně Násilí 3 mrtví 0 šílenců
Zabíjejí Násilí 69 zemřelých 0 covidiotů
Ohrožení Vrazi 1 krach 0 mrtvých
Krach Covidioti 1 šílenec 0 zemřelých
Vrazi Rusko 1 šílenec 0 zabití
Vrazi ohrožení Šíření 1 covidiot 0 ohrožení
Rasismus RasismusTragédie 1 covidiot 0 covidiotů
Konec Nebezpečně 1 šílenec 0 zabití
Očkovaní Tragédie Absolutně 170 zabití 0 koronavirů
Smrt Vrazi 1 covidiot 0 šílenců
Globálně Rusko 1 očkovaní 0 koronavirů
Poškození Zemřeli 5 mrtvých 0 šílenců
Kolaps Krach 4 mrtví 0 podvodů
Idioti Vrazi 7 zabití 0 zabití
Krize Tragédie 2 covidioti 0 koronavirů
Brutální COVID. Neočkovaní 17 covidiotů 0 apokalyps
Tragédie Dezinformace Nebezpečně 1 očkovaní 0 šílenců
Šílení Globálně 287 očkovaných 0 koronavirů
Konec Zabití 40 zabití 0 podvodů
Rusko Zabíjejí 115 podvodů 0 ohrožení
Neočkovaní Útočící 3 zabití 20 zabití
Drastický Mrtví 5 mrtvých 0 zemřelých
Rusko Neočkovaní 1 smrt 0 podvodů
EU Mrtví 1 smrt 0 zemřelých
Zuřivě Rusko 4 mrtví 0 ohrožení
Kolaps Rusko 2 zabití 0 ohrožení
Zemřeli Neočkovaní 1 mrtvý 0 apokalyps
Likvidace Covid 34 očkovaných 0 apokalyps
Smrt EU 5 mrtvých 0 podvodů
Mrtví Ohrožení 7 očkovaných 0 covidiotů
Apokalypsa Krize 21 šílenců 0 podvodů
Koronavirus Dezinformace 3 ohrožení 0 šílenců
Absolutně Krize 1 šílenec 0 koronavirů
Covid RASISMUS. Konec 2 mrtví 0 apokalyps
Tragédie Šílení 1 smrt 0 koronavirů
Rusko Krize 1 očkovaní 0 covidiotů
Rusko Nebezpečně 1 šílenec 0 zemřelých
EU Smrt 2 covidioti 0 ohrožení
Očkovaní Brutální 1 zemřelý 0 zabití
Brutální Absolutně 1 šílenec 0 covidiotů
Rusko Nebezpečně 1 koronavirus 0 očkovaných
Apokalypsa Dezinformace 1 očkovaní 0 apokalyps
Poškození Zuřivě 2 covidioti 0 koronavirů
Ohrožení Útočící 2 zabití 0 zemřelých
Idioti Krach 2 zabití 0 ohrožení
Idioti Absolutně 3 mrtví 0 podvodů
Zabíjejí Zabití 1 covidiot 0 apokalyps
Šíření Očkovaní 1 očkovaní 0 apokalyps
Apokalypsa Globálně 11 očkovaných 0 koronavirů
Nejistota Smrt 3 covidioti 0 ohrožení
Koronavirus IDIOTI. Brutální 1 očkovaní 0 zemřelých
Dezinformace Ohrožení Zuřivě 4 mrtví 0 zemřelých
Brutální Globálně 1 tragédie 0 covidiotů
Tragédie Kolaps 5 zemřelých 0 očkovaných
EU Zabití 17 apokalyps 0 mrtvých
Ohrožení Zuřivě 2 ohrožení 0 zemřelých
ZEMŘELI
Zabití Útočící 1 šílenec 0 mrtvých
Rasismus Zuřivě 17 očkovaných 0 šílenců
Zemřeli Násilí 1 covidiot 0 apokalyps
Mrtví Neuvěřitelně 1 zabitý 0 zabití
Nenávist Nenávist 1 zabitý 0 očkovaných
Zabíjejí Brutální 22 apokalyps 0 zemřelých
EU 2 zemřelí 0 zemřelých
Šíření Vražedně 1 tragédie 0 šílenců
Neočkovaní Nenávist 1 zabitý 0 zemřelých
Mrtví Vražedně 1 zabitý 0 podvodů
Zuřivě Poškození 1 covidiot 0 zabití
Rasismus Násilí 1 krach 0 šílenců
Likvidace Šíření 2 ohrožení 0 covidiotů
Nejistota Nejistota Globálně 1 očkovaní 0 covidiotů
Šíření Rasismus 4 zabití 0 covidiotů
Nejistota Idioti 1 covidiot 0 ohrožení
Zabití EU 1 zabitý 0 mrtvých
Nenávist Zabití 1 koronavirus 0 covidiotů
Brutální Zabití 18 šílenců 0 covidiotů
Rusko NEOČKOVANÍ. Zuřivě 1 zabitý 0 zemřelých
Zuřivě DRASTICKÝ. Vrazi 2 mrtví 0 podvodů
Šíření Likvidace 12 ohrožení 0 zemřelých
Idioti Covidioti 1 zabitý 0 covidiotů
Očkovaní Nenávist 1 mrtvý 0 apokalyps
Zabití Nebezpečně Poškození 1 mrtvý 0 mrtvých
Šílení Kolaps 1 koronavirus 0 mrtvých
Zuřivě Covid 1 zemřelý 0 podvodů
Poškození Zuřivě 2 zemřelí 0 mrtvých
Rasismus Absolutně 1 covidiot 0 apokalyps
Krize Nenávist 1 tragédie 0 mrtvých
Nebezpečně Idioti 1 zemřelý 0 zemřelých
Kolaps Idioti 1 tragédie 0 zemřelých
Krach Neočkovaní 2 covidioti 0 očkovaných
Útočící Vražedně 1 koronavirus 0 zabití
Globálně Vražedně Zabití 6 podvodů 0 mrtvých
Zuřivě ÚTOČÍCÍ. ZabíjejíAPOKALYPSA 3 ohrožení 0 covidiotů
Zabíjejí Poškození 1 tragédie 0 ohrožení
Zabití Zuřivě 1 smrt 0 ohrožení
Poškození Drastický 1 covidiot 0 mrtvých
Nebezpečně Vrazi 5 ohrožení 3 mrtví
Smrt Globálně 2 ohrožení 0 covidiotů
Šíření Rasismus 2089 podvodů 2 covidioti
Absolutně Nenávist 1 zabitý 0 zemřelých
LIKVIDACE
Vražedně EU 1 covidiot 0 zemřelých
Ohrožení Nebezpečně 20 apokalyps 0 ohrožení
Covid Dezinformace 1 koronavirus 0 zemřelých
Absolutně Nejistota 28 zabití 0 mrtvých
Mrtví Nenávist 1 šílenec 0 apokalyps
Apokalypsa Poškození 6 mrtvých 0 apokalyps
Šíření Apokalypsa 1 mrtvý 0 koronavirů
Dezinformace Idioti 2 zabití 0 apokalyps
Absolutně Krach 24 šílenců 0 koronavirů
Koronavirus Vrazi 1 mrtvý 0 covidiotů
Apokalypsa Ohrožení 2 zemřelí 0 ohrožení
Zabití Konec 19 podvodů 0 covidiotů
Konec Idioti 7 očkovaných 0 ohrožení
EU Útočící 5 ohrožení 0 mrtvých
Likvidace Globálně 1 očkovaní 0 zabití
Mrtví Šílení 14 ohrožení 0 podvodů
Neuvěřitelně Nebezpečně 20 apokalyps 0 apokalyps
Násilí Rusko Konec 1 zabitý 0 zemřelých
Ohrožení Apokalypsa 10 zabití 0 zabití
EU DRASTICKÝ. Šílení 36 ohrožení 0 zemřelých
Apokalypsa Likvidace 1 zabitý 0 podvodů
Nejistota Dezinformace 3 mrtví 0 koronavirů
Covidioti Zemřeli 4 zabití 0 mrtvých
Likvidace Likvidace 2 mrtví 0 covidiotů
Útočící Apokalypsa 1 mrtvý 0 koronavirů
Vražedně Konec 1 covidiot 0 zabití
Konec Nenávist 1 mrtvý 0 zabití
Idioti Neuvěřitelně 1 krach 0 podvodů
Absolutně Tragédie 2 zabití 0 apokalyps
Globálně Neočkovaní 11 zabití 0 očkovaných
Dezinformace Mrtví 70 zabití 0 očkovaných
Útočící Apokalypsa 3 mrtví 0 očkovaných
Nenávist Neočkovaní 2 ohrožení 0 zabití
Drastický Zemřeli 2 zabití 0 koronavirů
Zabití Ohrožení 2 zemřelí 0 apokalyps
Konec Absolutně 7 covidiotů 0 očkovaných
Šíření Konec 1 mrtvý 0 podvodů
EU Ohrožení 37 apokalyps 0 mrtvých
Útočící Kolaps 1 smrt 0 koronavirů
Globálně Neočkovaní 3 zabití 0 podvodů
Kolaps Koronavirus 1 koronavirus 0 covidiotů
Rasismus EU 3 ohrožení 0 mrtvých
Dezinformace Neočkovaní 1 koronavirus 0 zabití
Absolutně Likvidace 1 smrt 0 mrtvých
Apokalypsa Šílení 1 očkovaní 0 koronavirů
Nebezpečně Globálně 1 tragédie 0 šílenců
Krize Nejistota 1 očkovaní 0 šílenců
Smrt Zabití 5 zabití 0 ohrožení
Neuvěřitelně ZabíjejíMrtví 1 mrtvý 0 podvodů
Neuvěřitelně Neočkovaní 10 apokalyps 0 očkovaných
Ohrožení Neuvěřitelně 2 mrtví 0 očkovaných
Nebezpečně EU 1 zemřelý 0 mrtvých
Krize Neočkovaní 1 smrt 0 apokalyps
Kolaps Likvidace 2 covidioti 0 podvodů
Krach Násilí 1 covidiot 0 apokalyps
Nejistota Kolaps 1 koronavirus 0 koronavirů
Útočící Útočící 2 zabití 0 zemřelých
Rasismus Nejistota 122 zabití 98 koronavirů
Šílení Nenávist 3135 zemřelých 208 podvodů
Smrt EU 5 zabití 3 mrtví
Krize Rasismus 1 koronavirus 0 očkovaných
Zabití GlobálněKrize 4 zemřelí 0 šílenců
Šíření Koronavirus 3 ohrožení 0 zemřelých
Globálně Ohrožení 4 covidioti 0 očkovaných
Konec Rasismus 80 covidiotů 0 mrtvých
Nenávist Likvidace 1 smrt 0 koronavirů
ABSOLUTNĚ
Covid EU 22 mrtvých 0 covidiotů
Poškození NejistotaMrtví 1 šílenec 0 ohrožení
Šíření Apokalypsa 1 tragédie 0 koronavirů
Tragédie Neočkovaní 3 zemřelí 0 očkovaných
Očkovaní Očkovaní 1 mrtvý 0 zemřelých
Smrt Násilí 5 šílenců 0 šílenců
Smrt Vražedně 3 covidioti 0 zemřelých
Vrazi Nenávist 341 koronavirů 0 očkovaných
Krach Ohrožení 5 podvodů 0 mrtvých
Idioti Očkovaní 1 šílenec 0 zabití
Konec Covid 64 mrtvých 0 zemřelých
Násilí Likvidace 1 koronavirus 0 zabití
Šílení Rusko 15 zemřelých 0 zemřelých
Globálně Poškození 1 očkovaní 0 očkovaných
Vražedně Smrt 1 koronavirus 0 podvodů
Absolutně Absolutně 129 apokalyps 0 covidiotů
Idioti Ohrožení 25 očkovaných 2 zabití
Idioti Neočkovaní 1 krach 0 covidiotů
Zabití Drastický 8 zabití 0 koronavirů
Nebezpečně Očkovaní 2 ohrožení 0 ohrožení
DEZINFORMACE ZABÍJEJÍ Globálně 2 covidioti 0 zabití
Útočící Šílení 2 ohrožení 0 mrtvých
Ohrožení Zabití 1 zabitý 0 ohrožení
Očkovaní Krach 1 krach 0 ohrožení
Rasismus zabitíEU 1 šílenec 0 ohrožení
Zabíjejí krizeZabíjejíŠíření 1 koronavirus 0 covidiotů
EU Krize 1 koronavirus 0 ohrožení
Covidioti Násilí 1 covidiot 0 ohrožení
Násilí Zuřivě 1 šílenec 0 mrtvých
Brutální Absolutně 6 ohrožení 0 podvodů
Covidioti Brutální 2 ohrožení 0 mrtvých
Zabíjejí Smrt 1 zemřelý 0 zabití
Nebezpečně Globálně 1 zemřelý 0 apokalyps
Absolutně Nebezpečně 2 covidioti 0 ohrožení
EU Brutální 1 zabitý 0 koronavirů
Šílení Vražedně 2 zemřelí 0 apokalyps
Nebezpečně Zabíjejí 1 krach 0 apokalyps
Krize Zuřivě 1 šílenec 0 podvodů
Rasismus EU 4 mrtví 0 apokalyps
Zabíjejí Rusko 1 covidiot 0 podvodů
Brutální Apokalypsa 1 zabitý 0 mrtvých
Krach Šílení 1 krach 0 ohrožení
Zabíjejí Nebezpečně 2 zabití 0 apokalyps
Covid GLOBÁLNĚ. Covidioti 1 očkovaní 0 ohrožení
Násilí Covidioti 10 koronavirů 0 mrtvých
Covidioti EU 2 covidioti 0 covidiotů
Nebezpečně Drastický 1 očkovaní 0 zabití
Šíření Šílení 1 zemřelý 0 šílenců
Vražedně Poškození 805 zemřelých 0 zabití
Tragédie Likvidace 3 ohrožení 0 zabití
Poškození Zabíjejí 1 krach 0 šílenců
Zuřivě Dezinformace 17 ohrožení 0 koronavirů
Absolutně Drastický 1 mrtvý 0 apokalyps
Zemřeli Rusko 1 zemřelý 0 covidiotů
Apokalypsa Konec 3127 koronavirů 0 mrtvých
Poškození EU 1 koronavirus 0 očkovaných
Útočící Vrazi 9 zemřelých 0 zabití
Globálně ŠÍŘENÍ. Zabití 1 mrtvý 0 zemřelých
Apokalypsa Rasismus 1 zemřelý 0 podvodů
Krize Nebezpečně 1 koronavirus 0 ohrožení
Nebezpečně Brutální 7 ohrožení 0 apokalyps
Vrazi Konec 2 ohrožení 0 zemřelých
Dezinformace Poškození 1 krach 0 podvodů
Neočkovaní Idioti 1 koronavirus 0 zabití
Násilí Smrt 3 covidioti 0 mrtvých
Krize Koronavirus 1 krach 0 podvodů
Nenávist Koronavirus 1 smrt 0 podvodů
Rusko Šíření 5 zabití 0 očkovaných
Brutální Násilí 4 zabití 0 zabití
Tragédie Mrtví 1 zemřelý 0 očkovaných
Absolutně Krize 3 zemřelí 0 zabití
Drastický Nejistota 1 covidiot 0 zemřelých
Zemřeli EU 1 zabitý 0 očkovaných
Drastický Nejistota 1 koronavirus 0 šílenců
Apokalypsa Nebezpečně 6 zemřelých 0 zemřelých
Násilí Covid 5 očkovaných 0 covidiotů
Koronavirus Globálně 2 zabití 0 koronavirů
Kolaps Absolutně 2 ohrožení 0 covidiotů
Útočící Apokalypsa 64 apokalyps 0 mrtvých
Vražedně Zuřivě 1 zabitý 0 koronavirů
Krize Zabití 3 covidioti 0 apokalyps
Násilí Šíření 8 koronavirů 0 podvodů
Násilí Očkovaní 7 očkovaných 0 očkovaných
Neočkovaní Smrt 1 covidiot 0 očkovaných
Covidioti Smrt 1 zabitý 0 očkovaných
Krize Smrt 4 zabití 0 zabití
Útočící Smrt 18 očkovaných 0 apokalyps
Šíření Rusko 6 zabití 0 podvodů
Násilí Šílení 1 zemřelý 0 mrtvých
Tragédie Krach 1 šílenec 0 očkovaných
Apokalypsa Absolutně 29 zemřelých 0 zemřelých
Ohrožení Násilí 23 apokalyps 0 apokalyps
Násilí Šíření 1 tragédie 0 mrtvých
Dezinformace Neuvěřitelně 37 zabití 69 zabití
EU Drastický KolapsVRAZI 1 tragédie 0 apokalyps
Nebezpečně Nenávist 1 očkovaní 0 koronavirů
Nebezpečně Likvidace 2 mrtví 0 podvodů
Smrt Apokalypsa 2 zemřelí 0 očkovaných
Nejistota Likvidace 1 krach 0 covidiotů
Zemřeli Mrtví 1 krach 0 zabití
Idioti Krize 4 mrtví 0 šílenců
Neočkovaní Idioti 1 covidiot 0 ohrožení
Apokalypsa Šílení 1 zemřelý 0 covidiotů
Covidioti Krach 2 covidioti 0 covidiotů
Krach Krize 30 covidiotů 0 očkovaných
Rasismus Nenávist 1 očkovaní 0 ohrožení
Vražedně Zemřeli 3 mrtví 0 podvodů
Poškození Šíření 402 šílenců 0 očkovaných
EU Zabíjejí 1 zabitý 0 podvodů
Rusko Zabíjejí 1 zabitý 0 mrtvých
Idioti Šílení 3 ohrožení 0 ohrožení
Zuřivě Globálně 1 krach 0 podvodů
Drastický Rasismus 1 zemřelý 0 koronavirů
Ohrožení Útočící 2 zemřelí 0 šílenců
Zabíjejí Vražedně 2 mrtví 0 zabití
Ohrožení Zuřivě 4 mrtví 0 mrtvých
Drastický Násilí 1 zemřelý 0 zemřelých
Idioti Smrt 4 covidioti 0 mrtvých
Rasismus Šílení 3 zemřelí 0 covidiotů
Šílení Ohrožení 1 očkovaní 0 koronavirů
Šíření "EU" Brutální 12 koronavirů 3 zabití
Tragédie Šílení 2 zemřelí 0 covidiotů
Apokalypsa Násilí 3 zemřelí 0 apokalyps
Krize Útočící 1 očkovaní 0 koronavirů
KRACH-19
Nejistota Rusko 2 zabití 0 podvodů
Absolutně Absolutně 32 mrtvých 14 zabití
Absolutně Smrt 1 šílenec 0 šílenců
Šílení Koronavirus 3 ohrožení 0 covidiotů
Poškození Nenávist 2 mrtví 0 mrtvých
EU
Útočící Rasismus 1 smrt 0 koronavirů
Mrtví Kolaps 1 covidiot 0 ohrožení
Koronavirus Vrazi 11 mrtvých 0 zabití
Očkovaní Tragédie 1 očkovaní 0 ohrožení
Kolaps Násilí 2 zemřelí 0 ohrožení
Apokalypsa Brutální 3 covidioti 0 mrtvých
Neočkovaní Globálně 1 mrtvý 0 covidiotů
Vrazi Rasismus Drastický KolapsTragédie 1 zemřelý 0 očkovaných
Poškození Násilí 2 zabití 0 koronavirů
Poškození Násilí Zabíjejí 1 smrt 0 apokalyps
Nenávist Očkovaní 1 očkovaní 0 zemřelých
NEOČKOVANÍ. Tragédie Konec 2 ohrožení 0 zabití
Krach Neočkovaní 1 smrt 0 koronavirů
Idioti Koronavirus Nejistota 1 krach 0 apokalyps
Smrt Násilí Poškození 2 covidioti 0 ohrožení
Absolutně Konec 1 tragédie 0 zabití
Smrt Rasismus 1 tragédie 0 ohrožení
Ohrožení Šílení 34 šílenců 0 podvodů
Mrtví Likvidace 1 krach 0 ohrožení
Násilí Idioti 1 krach 0 podvodů
Zabíjejí Brutální 2 mrtví 0 koronavirů
RUSKO-19
Tragédie Covidioti 11 koronavirů 0 mrtvých
Zemřeli Útočící 3 ohrožení 0 šílenců
Idioti Smrt 9 šílenců 0 zabití
Vrazi EU Neuvěřitelně 1 krach 0 covidiotů
Kolaps EU 1 očkovaní 0 ohrožení
Nenávist Covidioti 2 covidioti 0 apokalyps
Brutální Šíření 2 ohrožení 0 covidiotů
Ohrožení Vrazi 2 covidioti 0 zabití
Covidioti Brutální 1 smrt 0 ohrožení
Idioti Šílení 1 koronavirus 0 koronavirů
Globálně Konec 2 zemřelí 0 podvodů
Kolaps Ohrožení Covid 1 tragédie 0 covidiotů
Zemřeli Vražedně 3 zabití 0 apokalyps
Smrt Koronavirus 6 očkovaných 0 covidiotů
Násilí Vrazi 1 očkovaní 0 podvodů
Zabití Drastický 1 očkovaní 0 mrtvých
Krize Nebezpečně 1 zabitý 0 zabití
Krize Drastický 2 zemřelí 0 zemřelých
Drastický Ohrožení 8 koronavirů 0 zabití
Útočící Zabíjejí 10 zabití 0 koronavirů
Násilí Nenávist Šílení 1 koronavirus 0 covidiotů
Konec Zuřivě Ohrožení 1 smrt 0 covidiotů
Brutální Očkovaní 1 tragédie 0 mrtvých
Nebezpečně Likvidace 3 zabití 0 podvodů
Covid RASISMUS-19. Covidioti 49 podvodů 1 tragédie
Tragédie Nejistota 10 zemřelých 0 mrtvých
Zuřivě Covid 5 šílenců 0 covidiotů
Neuvěřitelně Koronavirus 2 zabití 0 zemřelých
Očkovaní ZemřeliKonec 1 zemřelý 0 zabití
Konec EU 1 krach 0 podvodů
Zemřeli Apokalypsa 2 zemřelí 0 covidiotů
Poškození Nejistota 1 zabitý 0 ohrožení
Útočící Covidioti 1 koronavirus 0 koronavirů
Zabíjejí Koronavirus 64 koronavirů 16 mrtvých
Útočící Nebezpečně 2 covidioti 0 podvodů
Poškození Šíření 2 covidioti 0 podvodů
Nebezpečně Zuřivě 29 šílenců 0 koronavirů
Nebezpečně Poškození 1 koronavirus 0 ohrožení
Covidioti Globálně 1 koronavirus 0 podvodů
Drastický Konec 1 očkovaní 0 ohrožení
Zabití Poškození 3 mrtví 0 covidiotů
Šílení Násilí 1 mrtvý 0 podvodů
Šíření Nebezpečně 1 očkovaní 0 ohrožení
Konec Nebezpečně 1 krach 0 mrtvých
RASISMUS. SMRT. Nebezpečně 1 tragédie 0 zemřelých
Očkovaní Globálně 5 podvodů 0 zabití
Dezinformace Globálně 1 šílenec 0 mrtvých
Tragédie Šíření 1 zemřelý 0 zemřelých
Očkovaní Globálně 13 šílenců 0 podvodů
Drastický Šíření 1 tragédie 0 covidiotů
Brutální Kolaps 5 apokalyps 0 zabití
Idioti Nebezpečně 2 mrtví 0 podvodů
Globálně Ohrožení 5 šílenců 0 podvodů
Vražedně Útočící 5 zabití 0 apokalyps
Zabití Zabití 1 mrtvý 0 podvodů
Krize Likvidace 1 krach 0 podvodů
EU-Drastický Idioti 1 krach 0 zabití
Globálně Vražedně 1 smrt 0 očkovaných
Konec Covidioti 6 podvodů 0 mrtvých
Nebezpečně ZemřeliPoškození 1 covidiot 0 apokalyps
Neočkovaní Očkovaní 1 tragédie 0 zemřelých
Smrt Dezinformace 1 zemřelý 0 koronavirů
Zabití Tragédie 1 smrt 0 zemřelých
Krach Mrtví 3 zemřelí 0 šílenců
Tragédie Nebezpečně 2 mrtví 0 zabití
Zabití Nejistota 2 zabití 0 koronavirů
Nebezpečně Kolaps 1 očkovaní 0 mrtvých
Zuřivě Smrt 1 koronavirus 0 koronavirů
Nejistota Šíření 1 krach 0 ohrožení
Rasismus Neuvěřitelně 10 koronavirů 0 podvodů
Nenávist Tragédie 5 mrtvých 0 mrtvých
Kolaps Poškození 4 zemřelí 0 podvodů
Zabití Vražedně 1 zemřelý 0 šílenců
Očkovaní Drastický 1 krach 0 ohrožení
Neočkovaní Očkovaní 2 ohrožení 0 covidiotů
Likvidace Poškození 2 covidioti 0 očkovaných
EU Konec 3 zemřelí 0 podvodů
Šílení Nejistota 2 zemřelí 0 mrtvých
Neuvěřitelně Nejistota 2 covidioti 0 podvodů
Konec Poškození 1 očkovaní 0 koronavirů
Vražedně Dezinformace 1 koronavirus 0 mrtvých
Nenávist Poškození 1 zabitý 0 covidiotů
Násilí Drastický 3 zemřelí 0 mrtvých
Rasismus Zabití 11 zemřelých 0 ohrožení
Drastický Likvidace 36 zabití 0 očkovaných
Apokalypsa Drastický 1 tragédie 0 koronavirů
Vrazi Drastický 5 koronavirů 0 covidiotů
Covid Zuřivě 1 zabitý 0 zabití
Vrazi Násilí 1 smrt 0 ohrožení
Tragédie Smrt 2 zemřelí 0 apokalyps
Zabití Idioti 1 tragédie 0 mrtvých
Krize Ohrožení 1 koronavirus 0 covidiotů
Konec Nejistota 2 zemřelí 0 zabití
Brutální Vražedně 3 covidioti 0 očkovaných
Idioti Dezinformace 1 zemřelý 0 mrtvých
Vrazi Ohrožení 2 ohrožení 0 ohrožení
Zabíjejí Zabití 1 covidiot 0 apokalyps
Ohrožení EU 8 zabití 0 apokalyps
Šíření Konec 9 očkovaných 0 očkovaných
Tragédie Útočící 1 zabitý 0 apokalyps
Nenávist Mrtví 24 zabití 0 šílenců
Nejistota Poškození 11 očkovaných 0 covidiotů
EU Smrt Neuvěřitelně 3 mrtví 0 ohrožení
Neočkovaní Covidioti 2 ohrožení 17 covidiotů
Útočící Nejistota 1 krach 0 podvodů
Zabití Covidioti 1 očkovaní 0 covidiotů
Apokalypsa Konec Rasismus 22 koronavirů 0 apokalyps
Absolutně Neočkovaní 2 mrtví 0 koronavirů
EU Šíření 1 zemřelý 0 covidiotů
EU Brutální 1 zemřelý 0 očkovaných
Násilí Smrt 1 koronavirus 0 koronavirů
Krize Smrt 9 ohrožení 0 zabití
Koronavirus Brutální 2 zabití 0 mrtvých
Likvidace Dezinformace 1 tragédie 0 podvodů
Krach Mrtví 1 šílenec 0 šílenců
Dezinformace Likvidace 1 krach 0 šílenců
Drastický Covid 1 zabitý 0 koronavirů
Nenávist Ohrožení 3 zemřelí 0 covidiotů
Ohrožení Vražedně 1 koronavirus 0 koronavirů
VRAŽEDNĚ-19
Nebezpečně Covid 1 covidiot 0 šílenců
Absolutně Poškození 1 covidiot 0 covidiotů
Neuvěřitelně Neuvěřitelně 1 očkovaní 0 zemřelých
Nebezpečně Kolaps 18 koronavirů 0 zemřelých
Covidioti Kolaps 4 ohrožení 0 podvodů
Rasismus Vrazi 2 mrtví 0 zemřelých
Brutální Konec 1 tragédie 0 covidiotů
Nejistota Vrazi 1 očkovaní 0 apokalyps
Likvidace Mrtví 2 zemřelí 0 koronavirů
Drastický Likvidace 1 mrtvý 0 očkovaných
Nejistota Krize 26 zemřelých 0 mrtvých
Covid Krach 20 zemřelých 0 ohrožení
Zabíjejí Absolutně 113 zabití 0 koronavirů
Kolaps Nenávist 2 mrtví 0 apokalyps
Konec Vražedně 1 zabitý 0 ohrožení
Krach Drastický 1 krach 0 covidiotů
Mrtví Absolutně 2 zemřelí 0 koronavirů
Násilí Šílení 52 šílenců 0 šílenců
Zuřivě Zabíjejí 1 covidiot 0 koronavirů
Covid Covidioti 2 zabití 0 zemřelých
Očkovaní Ohrožení 1 očkovaní 0 mrtvých
Covid Dezinformace 1 koronavirus 0 šílenců
Rusko Dezinformace 1 covidiot 0 zabití
Kolaps Šílení 1 mrtvý 0 šílenců
Smrt Vrazi 1 zabitý 0 koronavirů
Šílení Vražedně 1 smrt 0 šílenců
Konec Krach 1 krach 0 šílenců
Útočící Mrtví 5 šílenců 0 mrtvých
Krize Nebezpečně 3 zemřelí 0 koronavirů
Zemřeli Likvidace 12 zabití 0 šílenců
Likvidace Absolutně 1 krach 0 ohrožení
Zuřivě Nebezpečně Dezinformace 1 očkovaní 0 apokalyps
Šílení Konec 1 mrtvý 0 šílenců
Absolutně Krach 2 covidioti 0 očkovaných
Koronavirus Zabití 2 zemřelí 0 apokalyps
Absolutně Covid 1 smrt 0 zemřelých
Nejistota Kolaps 558 mrtvých 0 zabití
Zabití Koronavirus 1 šílenec 0 podvodů
Zabíjejí Nenávist 2 zabití 0 apokalyps
Kolaps Rusko 1 tragédie 0 ohrožení
Zuřivě Nenávist 2 ohrožení 0 očkovaných
Globálně Konec 1 zemřelý 0 koronavirů
Zemřeli Vražedně 1 zabitý 0 ohrožení
Nebezpečně Rasismus 1 covidiot 0 zabití
Zabíjejí Rasismus 1 očkovaní 0 podvodů
Útočící Nenávist 1 očkovaní 0 šílenců
Konec Covidioti 1 krach 0 covidiotů
Brutální Tragédie 4 ohrožení 0 mrtvých
Zabití Nenávist 1 očkovaní 0 covidiotů
Kolaps Smrt 1 covidiot 0 koronavirů
Násilí Zabití 1 mrtvý 0 zabití
Smrt Rusko 3 covidioti 0 mrtvých
Konec Dezinformace 2 mrtví 0 očkovaných
Neočkovaní Útočící Drastický 75 apokalyps 0 ohrožení
Covidioti Globálně 1 tragédie 0 podvodů
Zemřeli Krach 1 zabitý 0 ohrožení
Zabití Násilí 1 smrt 0 zabití
Covid Rasismus 54 koronavirů 0 covidiotů
Šílení Rasismus 1 zabitý 0 zemřelých
Covidioti Nebezpečně 2 zemřelí 0 podvodů
EU Kolaps 13 očkovaných 0 zemřelých
Tragédie Zabíjejí 3 zemřelí 0 zabití
Krize Konec 2 covidioti 0 mrtvých
Rusko Neočkovaní 5 covidiotů 0 covidiotů
Zuřivě Nejistota 1 zabitý 0 šílenců
Vrazi Útočící 1 smrt 0 apokalyps
Tragédie Idioti 2 zemřelí 0 mrtvých
Smrt Nejistota 2 covidioti 0 zemřelých
Apokalypsa Vrazi 9 ohrožení 0 mrtvých
Apokalypsa Dezinformace 1 koronavirus 0 covidiotů
Rasismus Očkovaní 8 zabití 0 covidiotů
Likvidace Tragédie 17 podvodů 0 zabití
Absolutně Idioti Útočící 3 zabití 0 apokalyps
Likvidace Konec 4 ohrožení 0 zemřelých
Koronavirus Zemřeli 1 šílenec 0 očkovaných
POŠKOZENÍ-19
Covidioti Absolutně 2 zabití 0 očkovaných
Zuřivě Útočící 2 zabití 0 zemřelých
Konec Ohrožení 1 tragédie 0 koronavirů
Šílení Apokalypsa 7 apokalyps 0 šílenců
Mrtví Šílení 16 zabití 0 podvodů
Útočící Očkovaní 2 ohrožení 0 zemřelých
Dezinformace Zabití 1 zabitý 0 šílenců
Vrazi Krize Zabití 3 mrtví 0 zemřelých
Šíření Útočící 8 očkovaných 0 koronavirů
Očkovaní Krize 16 zabití 0 očkovaných
Covidioti Krize 25 koronavirů 0 zabití
Krize Vražedně 2 covidioti 0 zemřelých
Smrt Zabíjejí 20 mrtvých 0 koronavirů
Mrtví Nenávist 1 zabitý 0 ohrožení
Nenávist "Vražedně" Nenávist 5 mrtvých 0 šílenců
Brutální Idioti 3 ohrožení 0 covidiotů
Nejistota Vrazi 1 šílenec 0 očkovaných
Krize Šílení 3 covidioti 0 šílenců
Zabíjejí Covid 1 koronavirus 0 šílenců
Nenávist Likvidace 2 zemřelí 0 koronavirů
Zemřeli Zabíjejí 14 podvodů 0 covidiotů
Apokalypsa Zabíjejí 4 covidioti 0 ohrožení
Šílení Zabití 1 zabitý 0 zemřelých
Zemřeli Covid Vražedně 1 šílenec 0 šílenců
Kolaps Dezinformace 3 covidioti 0 apokalyps
Nebezpečně Rasismus 1 tragédie 0 apokalyps
Nenávist Zabití 2 mrtví 0 zabití
Očkovaní Zabití 6 covidiotů 0 zabití
Krize Dezinformace 6 ohrožení 0 covidiotů
Útočící Drastický 1 smrt 0 šílenců
Zemřeli Vrazi 1 koronavirus 0 zemřelých
Neočkovaní Vrazi 1 mrtvý 0 očkovaných
Násilí Neočkovaní 1 tragédie 0 šílenců
Ohrožení Kolaps 1 smrt 0 covidiotů
Očkovaní Idioti 4 zabití 0 apokalyps
Zabíjejí Šílení 1 krach 0 zabití
Neuvěřitelně Covidioti 36 zemřelých 0 očkovaných
Zemřeli Brutální 4 covidioti 0 covidiotů
Absolutně Rusko 2 zabití 0 apokalyps
Covidioti Rasismus Šílení 1 šílenec 0 koronavirů
Šíření Brutální 3 covidioti 0 šílenců
Zabíjejí Likvidace 2 ohrožení 0 koronavirů
Krach Drastický 4 covidioti 0 zemřelých
EU Drastický 1 covidiot 0 covidiotů
Krach Absolutně 10 očkovaných 0 covidiotů
Vražedně Rusko 80 ohrožení 0 šílenců
Nebezpečně Krize 1 zabitý 0 koronavirů
Šílení Neuvěřitelně 1 zemřelý 0 zemřelých
Zemřeli Covid 1 koronavirus 0 šílenců
Drastický Smrt 10 očkovaných 0 zabití
Útočící Zemřeli Vražedně 1 krach 0 očkovaných
EU Drastický 1 mrtvý 0 ohrožení
Apokalypsa Neuvěřitelně 2 zemřelí 0 zabití
Útočící Globálně 1 covidiot 0 ohrožení
Zemřeli Zabíjejí 6 apokalyps 0 zabití
Zabíjejí Globálně 1 covidiot 0 covidiotů
Vrazi Nejistota 44 podvodů 3 ohrožení
Covidioti Covidioti 12 zabití 0 mrtvých
Absolutně Kolaps 1 zabitý 0 zabití
Smrt Šílení 3 zabití 0 očkovaných
Drastický Koronavirus 1 covidiot 0 apokalyps
Kolaps Nebezpečně 14 šílenců 0 očkovaných
Apokalypsa Neočkovaní 5 zemřelých 0 ohrožení
Covid Mrtví 1 krach 0 apokalyps
Očkovaní Ohrožení 5 apokalyps 0 šílenců
Útočící Nejistota 1 koronavirus 0 mrtvých
Ohrožení Mrtví 1 očkovaní 0 šílenců
Útočící Nenávist 1 covidiot 0 koronavirů
Šílení Mrtví 5 apokalyps 0 zemřelých
Zabití Krize 2 covidioti 0 šílenců
Tragédie Drastický 2 ohrožení 3 zemřelí
Rusko Covid 1 zemřelý 0 apokalyps
Násilí Krach 2 ohrožení 0 podvodů
Covidioti Absolutně 2 ohrožení 0 zabití
Zabití Mrtví 3 zabití 0 šílenců
Kolaps Rusko 25 šílenců 0 zabití
Zemřeli Konec 6 zabití 0 zabití
Brutální Rasismus 1 šílenec 0 koronavirů
Idioti Útočící 7 apokalyps 0 zemřelých
Očkovaní EU 1 koronavirus 0 podvodů
Rasismus Tragédie 1 koronavirus 0 zemřelých
Covid Covid 7 šílenců 0 zemřelých
Covid Smrt 26 mrtvých 0 šílenců
Krize Násilí 7 ohrožení 0 zabití
Zabití Útočící 1 očkovaní 0 očkovaných
Násilí Zemřeli 9 podvodů 0 ohrožení
Konec Likvidace 1 zemřelý 0 covidiotů
Koronavirus EU 1 covidiot 0 ohrožení
Dezinformace Rusko 1 zemřelý 0 mrtvých
Koronavirus zabíjejí Násilí 1 mrtvý 0 šílenců
Drastický NEBEZPEČNĚ. Idioti 1 očkovaní 0 koronavirů
Vražedně Brutální 7 koronavirů 0 zabití
Absolutně Koronavirus 2 zemřelí 0 koronavirů
Útočící Zabíjejí 5 apokalyps 0 ohrožení
Nenávist Rusko 2 zemřelí 0 očkovaných
Idioti Idioti 2 mrtví 0 zabití
Neočkovaní Nenávist 6 podvodů 0 zemřelých
Krize Nebezpečně 2 ohrožení 0 covidiotů
Globálně Mrtví 3 ohrožení 0 covidiotů
Apokalypsa Mrtví 1 krach 0 šílenců
Zabití Drastický 1 šílenec 0 zemřelých
Neuvěřitelně Rusko 9 mrtvých 0 očkovaných
Neuvěřitelně KRACH. Brutální 3 covidioti 0 apokalyps
Krize EU 8 podvodů 0 očkovaných
Očkovaní Absolutně 13 apokalyps 0 mrtvých
Nebezpečně Koronavirus 1 krach 0 koronavirů
Koronavirus APOKALYPSA. Globálně 1 tragédie 0 koronavirů
Covidioti Šíření 1 covidiot 0 koronavirů
Násilí Rasismus 1 covidiot 0 ohrožení
Kolaps Apokalypsa 1 mrtvý 0 očkovaných
Rusko Útočící 2 covidioti 0 apokalyps
Krize Konec 38 očkovaných 1 zabitý
Zabíjejí Vražedně 4 zabití 0 covidiotů
Absolutně Vražedně 1 koronavirus 0 podvodů
Dezinformace Vražedně 1 mrtvý 0 covidiotů
Likvidace Drastický 3 ohrožení 0 mrtvých
Poškození Zuřivě 1 krach 0 očkovaných
EU Apokalypsa 256 zemřelých 0 koronavirů
Nebezpečně Vrazi 1 tragédie 0 koronavirů
Nenávist Covidioti 3 mrtví 0 mrtvých
Kolaps Covidioti 15 covidiotů 0 očkovaných
Rusko Koronavirus 1 covidiot 0 podvodů
Covidioti Vrazi 2 zabití 0 apokalyps
Covid RasismusVražedně 19 apokalyps 0 zabití
Útočící Útočící 23 apokalyps 0 zabití
Útočící Krize 2 zabití 0 zabití
Likvidace Brutální 2 zabití 0 očkovaných
Dezinformace Nejistota 1 očkovaní 0 apokalyps
Krize EU 2 ohrožení 0 ohrožení
Nebezpečně Koronavirus 11 zabití 0 zemřelých
Nejistota Zabíjejí 2 mrtví 0 covidiotů
Smrt Vrazi 1 šílenec 0 apokalyps
Dezinformace Mrtví 2 covidioti 0 koronavirů
Nejistota EU 2 ohrožení 0 očkovaných
vražedně 1 krach 0 podvodů
Násilí Zabíjejí 3 ohrožení 0 očkovaných
Krach Mrtví 1 zemřelý 0 zemřelých
Koronavirus Očkovaní 1 koronavirus 0 apokalyps
Útočící Zemřeli 1 šílenec 0 covidiotů
Nejistota Smrt 1 tragédie 0 koronavirů
Neočkovaní Vražedně 8 podvodů 0 ohrožení
Rasismus Násilí 1 očkovaní 0 šílenců
Smrt Absolutně 8 šílenců 0 šílenců
Rusko Dezinformace 16 očkovaných 0 apokalyps
Covidioti Drastický 1 koronavirus 0 covidiotů
Vražedně Krach 1 mrtvý 0 mrtvých
Kolaps Násilí 14 zemřelých 0 očkovaných
Neočkovaní Apokalypsa 1 zabitý 0 koronavirů
Likvidace Ohrožení 1 zabitý 0 šílenců
Apokalypsa Očkovaní 1 šílenec 0 ohrožení
Krach Dezinformace 2 zabití 0 mrtvých
Krize Rusko 2 covidioti 0 apokalyps
Očkovaní Zabití 2 zemřelí 0 koronavirů
Neočkovaní Kolaps 1 zemřelý 0 zabití
Covid Nejistota 8 covidiotů 0 očkovaných
Covidioti Nejistota 5 ohrožení 0 mrtvých
Covidioti Nenávist 4 zemřelí 0 ohrožení
Brutální Apokalypsa 3 mrtví 0 koronavirů
Konec Neočkovaní 1 zabitý 0 zabití
Rasismus Zabíjejí 1 smrt 0 ohrožení
Šílení Drastický 1 mrtvý 0 apokalyps
Drastický Covid 4 zemřelí 0 očkovaných
Útočící Konec 11 koronavirů 0 apokalyps
Koronavirus Šílení 3 mrtví 0 koronavirů
Nejistota Brutální 3 zemřelí 0 podvodů
Kolaps Kolaps 9 očkovaných 0 koronavirů
Útočícíćvražedně Likvidace 1 krach 0 šílenců
Šílení Neočkovaní 1 covidiot 0 šílenců
Zabíjejí Útočící 2 zabití 25 zemřelých
Krach Konec 3 mrtví 0 šílenců
Kolaps EU 40 očkovaných 0 apokalyps
Globálně Kolaps 7 šílenců 0 covidiotů
Rusko Poškození 56 očkovaných 0 koronavirů
Zabíjejí ÚTOČÍCÍ. Dezinformace 125 zemřelých 0 podvodů
Krach Tragédie 1 covidiot 0 covidiotů
Násilí Nebezpečně 15 koronavirů 5 zabití
Koronavirus Kolaps 3 mrtví 0 podvodů
Covid Vražedně 1 covidiot 0 mrtvých
Kolaps Útočící 1 koronavirus 0 zabití
Rasismus Tragédie 1 očkovaní 0 mrtvých
Kolaps EU 1 šílenec 0 apokalyps
Šílení Smrt 1 zabitý 0 zabití
Likvidace Šíření 1 smrt 0 zemřelých
Zuřivě Zabíjejí 1 očkovaní 0 zemřelých
Covid Nejistota 13 šílenců 0 apokalyps
Vražedně Šílení 2 zabití 0 šílenců
Globálně Nenávist 3 zemřelí 0 ohrožení
Smrt Vrazi 1 koronavirus 0 covidiotů
Šíření Zuřivě 2 covidioti 0 šílenců
Očkovaní Rasismus 1 koronavirus 0 covidiotů
Rasismus Konec 4 covidioti 0 ohrožení
Vražedně Zuřivě 11 zabití 0 apokalyps
Nebezpečně Vražedně 1 mrtvý 0 koronavirů
Mrtví Zabití 1 mrtvý 0 koronavirů
Tragédie Likvidace 3 zemřelí 0 apokalyps
Nejistota Zabití 5 apokalyps 0 zemřelých
Globálně Krach 1 očkovaní 0 zabití
EU EU 49 zabití 0 zabití
Nejistota Brutální 1 tragédie 0 ohrožení
Covid Ohrožení 24 šílenců 0 zabití
Mrtví Krach 46 šílenců 0 mrtvých
Drastický Útočící 1 tragédie 0 očkovaných
Idioti Neuvěřitelně 4 zemřelí 0 mrtvých
Kolaps EU 1 zabitý 0 zemřelých
Tragédie Covid 3 zabití 0 šílenců
Nebezpečně Rasismus 2 zemřelí 0 šílenců
Brutální Apokalypsa 2 zabití 0 zabití
Krach Šíření 22 mrtvých 0 zemřelých
Neuvěřitelně Neočkovaní 1 krach 0 mrtvých
Šílení Vrazi 1 smrt 0 zemřelých
Koronavirus Idioti 2 zemřelí 0 zabití
Zabití Konec 2 covidioti 0 šílenců
Tragédie Krize 1 koronavirus 0 koronavirů
Krize Nebezpečně 9 ohrožení 0 ohrožení
Nenávist Covidioti 1 šílenec 0 koronavirů
Ohrožení Nebezpečně 2 ohrožení 0 podvodů
Krach Zuřivě 1 zabitý 0 zabití
Násilí Očkovaní 1 zabitý 0 zabití
Šíření Ohrožení 6 ohrožení 0 zabití
Nejistota Rusko 16 mrtvých 0 šílenců
Útočící Drastický 4 covidioti 0 mrtvých
Rasismus Likvidace 1 mrtvý 0 covidiotů
Vrazi Smrt 1 mrtvý 0 zemřelých
Tragédie Koronavirus 1 očkovaní 0 koronavirů
Covidioti Poškození 1 zemřelý 0 covidiotů
Zemřeli Covidioti 1 smrt 0 šílenců
Nebezpečně Zabíjejí 24 ohrožení 0 koronavirů
Konec Globálně 1 očkovaní 0 mrtvých
Koronavirus Globálně 9 šílenců 0 šílenců
Apokalypsa Covid 1 tragédie 0 ohrožení
Covid Zabití 1 mrtvý 0 covidiotů
Útočící Kolaps 4 covidioti 0 zemřelých
Absolutně Neuvěřitelně 4 covidioti 0 apokalyps
Covidioti Apokalypsa 9 covidiotů 0 podvodů
Idioti Drastický 2 ohrožení 0 očkovaných
Nejistota Absolutně 1 smrt 0 apokalyps
Absolutně Zuřivě 6 zemřelých 0 koronavirů
Rusko Idioti 7 ohrožení 0 ohrožení
Idioti Krach 8 zemřelých 0 mrtvých
Covidioti Likvidace 1 zabitý 0 podvodů
Apokalypsa Nejistota 1 covidiot 0 zabití
Nejistota Zabíjejí 6 covidiotů 0 covidiotů
Brutální Absolutně 4 zemřelí 0 ohrožení
Poškození Koronavirus 1 tragédie 0 zabití
Absolutně Zuřivě 1 koronavirus 0 covidiotů
Zuřivě Krize 34 mrtvých 0 podvodů
Nejistota Očkovaní Vražedně 2 covidioti 0 koronavirů
Drastický Kolaps 2 ohrožení 0 zemřelých
Zuřivě Tragédie 1 zabitý 0 ohrožení
Dezinformace Dezinformace 2 covidioti 0 šílenců
Očkovaní RasismusMrtví 2 ohrožení 0 zemřelých
KONEC
Nenávist Neočkovaní 53 podvodů 0 zemřelých
Neočkovaní Útočící 1 tragédie 0 očkovaných
Rasismus Tragédie 15 covidiotů 0 zabití
NEUVĚŘITELNĚ-19. Násilí 2 zemřelí 0 ohrožení
Covidioti Útočící 3 covidioti 0 apokalyps
Dezinformace Likvidace 1 očkovaní 0 zemřelých
Šíření Zabíjejí 3 zemřelí 0 podvodů
Poškození Šílení 1 zabitý 0 šílenců
Krize Krize 1 covidiot 0 očkovaných
Kolaps Rasismus 4 covidioti 0 očkovaných
Zuřivě Drastický 5 podvodů 0 koronavirů
Útočící-Násilí Koronavirus 1 krach 0 mrtvých
Násilí Vražedně 2 covidioti 0 ohrožení
Mrtví Nenávist 1 smrt 0 zemřelých
Koronavirus Násilí Koronavirus 1 zemřelý 0 apokalyps
Poškození Poškození 2 zemřelí 0 očkovaných
Šíření Zabití 1 covidiot 0 očkovaných
Brutální Neočkovaní 25 koronavirů 0 ohrožení
Likvidace Globálně 2 zemřelí 0 zemřelých
Zemřeli-Zabíjejí Zabíjejíèneočkovaní 1 koronavirus 0 mrtvých
Násilí APOKALYPSA. Rusko 2 zemřelí 0 apokalyps
Vrazi Mrtví 1 šílenec 0 covidiotů
Krize Tragédie 1 očkovaní 0 covidiotů
Smrt Dezinformace 1 šílenec 0 šílenců
Útočící Krach 35 očkovaných 0 šílenců
Covidioti Zemřeli 3 ohrožení 0 šílenců
Kolaps Zabití 5 podvodů 0 zemřelých
Likvidace Kolaps 1 mrtvý 0 covidiotů
Smrt Smrt 1 očkovaní 0 covidiotů
Krize Mrtví 1 covidiot 0 očkovaných
Apokalypsa EU 8 zemřelých 0 covidiotů
Smrt Neočkovaní Rusko 3 covidioti 0 zemřelých
Globálně Šílení 1 šílenec 0 očkovaných
Útočící Drastický 2 covidioti 0 koronavirů
Rusko Idioti 1 tragédie 0 koronavirů
Koronavirus Šíření 1 smrt 0 apokalyps
Smrt Nenávist 2 zabití 0 zemřelých
Zabití Covid 1 koronavirus 0 koronavirů
Nenávist Vražedně 1 šílenec 0 očkovaných
DEZINFORMACE. LIKVIDACE. Poškození 1 očkovaní 0 apokalyps
Smrt Mrtví Vražedně 1 covidiot 0 podvodů
Poškození Vražedně 1 mrtvý 0 apokalyps
Mrtví Zabití 1 očkovaní 0 podvodů
Rusko Zemřeli 26 podvodů 0 očkovaných
Tragédie Šílení 1 smrt 0 apokalyps
KORONAVIRUS
Krach Konec 2 mrtví 0 koronavirů
Covidioti Drastický 1 zabitý 0 zemřelých
Smrt Násilí 1 očkovaní 0 koronavirů
Krize Ohrožení 2 ohrožení 0 očkovaných
Násilí Šíření 7 šílenců 0 mrtvých
Covid Likvidace 1 covidiot 0 zemřelých
Zabíjejí ZABÍJEJÍ 1 mrtvý 0 covidiotů
Nenávist Šíření 1 zabitý 0 zemřelých
Vrazi Zabití 2 zemřelí 0 koronavirů
Poškození Očkovaní 3 mrtví 0 koronavirů
Zabíjejí Krach 1 šílenec 0 koronavirů
KOLAPS
Absolutně Zabití 1 krach 0 koronavirů
Poškození Ohrožení 1 krach 0 ohrožení
EU Zabití 1 očkovaní 0 koronavirů
Vražedně Nejistota 1 zemřelý 0 očkovaných
Útočící Kolaps 5 ohrožení 0 apokalyps
Covidioti Globálně 1 očkovaní 0 zabití
Neuvěřitelně Zemřeli 5 apokalyps 0 zabití
Koronavirus Vražedně 1 zemřelý 0 očkovaných
Rasismus Koronavirus 2 covidioti 0 očkovaných
Apokalypsa Násilí 4 zemřelí 0 zabití
Nejistota Tragédie 1 covidiot 0 podvodů
Apokalypsa Kolaps 1 šílenec 0 mrtvých
Nebezpečně Konec 1 zabitý 0 mrtvých
Kolaps Brutální 2 zemřelí 0 zemřelých
Zabíjejí Zemřeli 1 očkovaní 0 zabití
Smrt Apokalypsa 1 šílenec 0 ohrožení
Idioti Vrazi 3 mrtví 0 ohrožení
Nejistota Neočkovaní 1 tragédie 0 koronavirů
Absolutně Zuřivě 2 covidioti 0 šílenců
Likvidace Globálně 2 ohrožení 0 koronavirů
Konec Kolaps 8 apokalyps 0 podvodů
Vrazi Mrtví 6 apokalyps 0 apokalyps
Rasismus Mrtví 1 zabitý 0 mrtvých
Násilí Mrtví 3 ohrožení 0 očkovaných
Útočící Neuvěřitelně 1 mrtvý 0 podvodů
Covidioti Covid 1 tragédie 0 očkovaných
Krize Koronavirus 2 covidioti 0 očkovaných
Zemřeli Drastický 8 mrtvých 0 apokalyps
Likvidace Smrt 14 mrtvých 0 zabití
Absolutně Absolutně 1 covidiot 0 apokalyps
EU Smrt 3 zabití 0 apokalyps
EU Absolutně 2 zemřelí 0 šílenců
Smrt Globálně 3 zabití 0 ohrožení
Zemřeli Drastický 2 zemřelí 0 zemřelých
Idioti Zuřivě 1 zabitý 0 koronavirů
Brutální Smrt 3 ohrožení 0 apokalyps
Šílení Mrtví 1 zabitý 0 očkovaných
Nenávist Útočící 113 mrtvých 0 podvodů
Útočící Neuvěřitelně 1 zabitý 0 podvodů
Zemřeli Nebezpečně 1 mrtvý 0 podvodů
Globálně Smrt 1 očkovaní 0 apokalyps
Smrt Brutální 3 mrtví 0 apokalyps
Nejistota Násilí 87 očkovaných 0 očkovaných
Šílení Zabíjejí 1 zabitý 0 očkovaných
Neočkovaní Mrtví 1 očkovaní 0 šílenců
Covidioti Zuřivě 1 smrt 0 šílenců
Neuvěřitelně Dezinformace 5 koronavirů 0 ohrožení
Mrtví Nenávist 4 zabití 0 mrtvých
Covid Idiotińútočící 1 covidiot 0 koronavirů
Nejistota Útočící 1 šílenec 0 šílenců
Rasismus Zuřivě 1 koronavirus 0 šílenců
Zabíjejí Neočkovaní 1 covidiot 0 mrtvých
Krach Vrazi 1 očkovaní 0 mrtvých
Nebezpečně Tragédie 1 smrt 0 očkovaných
Globálně Nenávist 1 covidiot 0 očkovaných
Zabití Šíření 10 očkovaných 0 covidiotů
Kolaps Koronavirus 1 tragédie 0 mrtvých
Útočící Tragédie 1 šílenec 0 covidiotů
Apokalypsa Nenávist 1 koronavirus 0 zabití
EU Nenávist 15 zabití 0 apokalyps
Neuvěřitelně Apokalypsa 187 podvodů 1 koronavirus
Poškození Covid 1 zemřelý 0 očkovaných
Covidioti Nejistota 11 očkovaných 0 zemřelých
Brutální Šílení 1 smrt 0 zemřelých
Nebezpečně Rusko 1 krach 0 ohrožení
Absolutně Zabití 1 zabitý 0 podvodů
Zabíjejí Dezinformace 1 tragédie 0 podvodů
Covidioti Nebezpečně Koronavirus 1 covidiot 0 covidiotů
Násilí Brutální 2 zabití 0 ohrožení
Poškození Smrt 2 zabití 0 ohrožení
Šílení Absolutně 2 covidioti 0 apokalyps
Brutální Zuřivě 1 tragédie 0 šílenců
Likvidace Zemřeli 2 ohrožení 0 ohrožení
Idioti Smrt 9 zabití 0 koronavirů
Globálně Brutální 1 zabitý 0 podvodů
Poškození Idioti 2 ohrožení 0 podvodů
Šílení Neočkovaní 1 šílenec 0 apokalyps
Kolaps Šílení 12 koronavirů 0 covidiotů
Krach Krach 1 očkovaní 0 očkovaných
Ohrožení Brutální 1 mrtvý 0 apokalyps
Nenávist Tragédie 1 mrtvý 0 covidiotů
Nejistota 1 smrt 0 covidiotů
Apokalypsa Šíření 1 covidiot 0 covidiotů
Dezinformace Nejistota Mrtví 5 mrtvých 0 očkovaných
Nejistota Násilí 2 covidioti 0 apokalyps
Mrtví Mrtví 1 šílenec 0 covidiotů
Násilí Vrazi 233 zabití 0 mrtvých
EU Koronavirus 1 smrt 0 očkovaných
Zabíjejí Kolaps 5 očkovaných 0 covidiotů
Absolutně Smrt 1 zabitý 0 koronavirů
Brutální Zemřeli 2 ohrožení 0 covidiotů
Covidioti Poškození 1 koronavirus 0 šílenců
Covidioti 1 covidiot 0 apokalyps
Mrtví Poškození 1 tragédie 0 koronavirů
Rasismus 1 zabitý 3 zemřelí
Krize Koronavirus 1 zemřelý 0 očkovaných
Apokalypsa Dezinformace 4 mrtví 0 očkovaných
Krize Vražedně 2 mrtví 0 koronavirů
Dezinformace Zemřeli 1 covidiot 0 koronavirů
Krize Drastický 8 ohrožení 0 koronavirů
Šílení Covid 1 smrt 0 covidiotů
Očkovaní Mrtví Útočící 1 smrt 0 podvodů
Zuřivě Idioti 1 mrtvý 0 šílenců
Covidioti Zuřivě 2 zabití 0 ohrožení
Dezinformace Zemřeli 1 krach 0 zemřelých
Dezinformace Absolutně 1 tragédie 0 koronavirů
Koronavirus Vražedně 1 zabitý 0 ohrožení
Dezinformace 1 koronavirus 0 šílenců
Krize Apokalypsa 2 mrtví 0 mrtvých
Rasismus Násilí 13 zemřelých 0 šílenců
Útočící "Kolaps" Drastický 8 šílenců 0 ohrožení
Rasismus Šílení 15 šílenců 0 koronavirů
Brutální Zabíjejí 1 očkovaní 0 zemřelých
Konec Poškození 1 očkovaní 0 šílenců
Apokalypsa Krach 4 zemřelí 0 ohrožení
Covidioti Drastický 1 koronavirus 0 ohrožení
Neočkovaní Globálně 1 tragédie 0 koronavirů
Poškození Zabití 13 koronavirů 0 podvodů
Zuřivě Útočící 8 šílenců 0 apokalyps
Zemřeli Brutální 8 mrtvých 0 očkovaných
Absolutně Rasismus 6 koronavirů 0 podvodů
Násilí "Globálně" Očkovaní 5 ohrožení 0 zabití
NEUVĚŘITELNĚ-19
Smrt Drastický 5 očkovaných 0 koronavirů
Zabití Covidioti 1 koronavirus 0 podvodů
RASISMUSglobálně Apokalypsa 2 ohrožení 0 očkovaných
Zabití Šílení 1 koronavirus 0 covidiotů
Vrazi Nebezpečně 6 mrtvých 0 zemřelých
Zuřivě Šílení 1 tragédie 0 ohrožení
Zemřeli ŠÍŘENÍ. Idioti 15 covidiotů 0 koronavirů
Zabíjejí Konec 34 koronavirů 0 zemřelých
Globálně Šílení 2 zemřelí 0 očkovaných
Nenávist Globálně 1 zemřelý 0 mrtvých
Nejistota Rusko 27 zabití 2 zabití
Zuřivě Smrt 2 mrtví 0 apokalyps
Konec Koronavirus 329 šílenců 0 zemřelých
Smrt Mrtví 1 tragédie 0 šílenců
Šílení Tragédie 1 zabitý 0 mrtvých
Covid Zabití 44 očkovaných 0 šílenců
Nenávist Likvidace 1 zabitý 0 koronavirů
EU Likvidace 6 covidiotů 0 mrtvých
Vrazi Šíření 1 covidiot 0 šílenců
Nenávist Apokalypsa 5 šílenců 0 zabití
Krize Rasismus 103 šílenců 0 očkovaných
Mrtví Drastický 3 zemřelí 0 mrtvých
Covidioti Zabití 3 ohrožení 0 podvodů
Vražedně Nenávist 1 covidiot 0 šílenců
Rasismus Tragédie 1 krach 0 mrtvých
Brutální Očkovaní 5 mrtvých 0 apokalyps
Idioti Neočkovaní Útočící 1 tragédie 0 zabití
Krach Zuřivě 29 zemřelých 0 šílenců
Neočkovaní Krach 21 koronavirů 0 covidiotů
Covidioti Zabití 1 krach 0 šílenců
Vražedně Zuřivě 1 covidiot 0 zabití
Rasismus Mrtví 1 mrtvý 0 covidiotů
Drastický Nejistota 2 mrtví 0 zemřelých
Absolutně Krach 3 ohrožení 0 podvodů
Šílení Drastický 1 šílenec 0 koronavirů
Šíření VražedněRasismus 4 ohrožení 0 očkovaných
Nenávist Vrazi 4 zemřelí 0 mrtvých
Rusko Tragédie Smrt 1 zemřelý 0 zemřelých
Konec Globálně 20 podvodů 0 koronavirů
Brutální Apokalypsa 1273 očkovaných 7 apokalyps
EU Útočící EU 14 koronavirů 148 očkovaných
Neočkovaní Vrazi 1 šílenec 0 covidiotů
Kolaps Krach 3 zabití 0 mrtvých
Poškození Apokalypsa 1 zabitý 0 šílenců
Rusko Dezinformace 1 krach 0 očkovaných
Šílení Očkovaní 1 koronavirus 0 šílenců
Mrtví Očkovaní 1 smrt 0 očkovaných
Násilí Zabití 1 krach 0 ohrožení
Rusko Očkovaní 1 očkovaní 0 apokalyps
Absolutně Globálně 1 očkovaní 0 šílenců
Idioti Covidioti 1 krach 0 zabití
Tragédie Kolaps 27 podvodů 0 ohrožení
Neuvěřitelně Kolaps 1 tragédie 0 koronavirů
Zuřivě Zemřeli 48 covidiotů 0 ohrožení
Likvidace Zemřeli 1 mrtvý 0 očkovaných
Kolaps Krize 1 mrtvý 0 zemřelých
Šíření Smrt 1 smrt 0 očkovaných
EU Zuřivě 1 šílenec 0 mrtvých
Nejistota Idioti 1 očkovaní 0 šílenců
Krach Rusko 175 šílenců 164 zemřelých
Šíření Drastický 11 koronavirů 0 šílenců
Konec Tragédie 1 koronavirus 0 zemřelých
Absolutně Apokalypsa 57 covidiotů 0 apokalyps
Mrtví Drastický 3 zabití 0 ohrožení
Drastický ApokalypsaZabíjejí 12 zabití 0 ohrožení
Covid Covidioti 1 tragédie 0 apokalyps
Krach Zabíjejí 1 covidiot 0 očkovaných
Smrt Krize 8 podvodů 0 mrtvých
Šíření Krach 2 zabití 0 apokalyps
Ohrožení Kolaps Vražedně 3 zabití 0 šílenců
Kolaps Drastický Zemřeli 1 mrtvý 0 šílenců
Konec Tragédie 1 covidiot 0 ohrožení
Smrt Krach 1 krach 0 zabití
Drastický Globálně 1 zemřelý 0 covidiotů
Šílení Rasismus 1 koronavirus 0 šílenců
Násilí Covidioti 1 zabitý 0 covidiotů
Apokalypsa Rasismus 2 covidioti 0 šílenců
Mrtví NEUVĚŘITELNĚ-19. Kolaps 1 zemřelý 0 zemřelých
Tragédie Tragédie 1 mrtvý 0 apokalyps
Covid Covidioti 1 krach 0 covidiotů
Zabíjejí Idioti 1 zemřelý 0 covidiotů
Apokalypsa Covidioti 1 tragédie 0 podvodů
Krize EU 20 šílenců 0 podvodů
Tragédie Globálně 1 šílenec 0 očkovaných
Tragédie Zemřeli 1 očkovaní 0 koronavirů
Zemřeli Zuřivě 1 covidiot 0 očkovaných
Absolutně Rusko 6 očkovaných 0 šílenců
Likvidace Absolutně 1 zemřelý 0 apokalyps
Vrazi Dezinformace 8 apokalyps 0 zemřelých
Absolutně Idioti 8 apokalyps 0 mrtvých
Konec Absolutně 1 zabitý 0 šílenců
Mrtví Útočící 1 zemřelý 0 podvodů
Neočkovaní Brutální 73 zemřelých 0 šílenců
Zuřivě Mrtví 2 ohrožení 0 šílenců
Krach Smrt 22 mrtvých 0 koronavirů
Zemřeli Nejistota 1 tragédie 0 očkovaných
Zuřivě Poškození 21 šílenců 0 podvodů
Kolaps Covid 3 mrtví 0 zemřelých
Globálně Dezinformace 1 koronavirus 0 zemřelých
Šíření Šíření 1 krach 0 apokalyps
Globálně Šílení 1 zemřelý 0 očkovaných
Rasismus Rusko 10 zabití 0 mrtvých
Nejistota Nebezpečně 1 očkovaní 0 mrtvých
Idioti Šíření 2 zabití 0 zabití
EU Zabití 1 tragédie 0 covidiotů
Covid Apokalypsa 10 covidiotů 0 podvodů
Mrtví Koronavirus 1 šílenec 0 zemřelých
Dezinformace Zuřivě 2 zemřelí 0 zemřelých
Smrt Apokalypsa 1 tragédie 0 mrtvých
Likvidace "rasismus" Tragédie 1 koronavirus 0 očkovaných
Absolutně Neuvěřitelně 1 očkovaní 0 mrtvých
Idioti Šílení 1 šílenec 0 covidiotů
Vrazi EU 5 koronavirů 0 ohrožení
Nenávist Zabíjejí 1 šílenec 0 covidiotů
Neočkovaní EU 1 tragédie 0 ohrožení
Útočící Koronavirus 1 zemřelý 0 ohrožení
Nebezpečně Zabití 1 tragédie 0 šílenců
Očkovaní Neuvěřitelně 1 smrt 0 zemřelých
Dezinformace Rusko 3 covidioti 0 mrtvých
Smrt Dezinformace 6 ohrožení 0 ohrožení
Násilí Apokalypsa 8 ohrožení 0 ohrožení
Neočkovaní Likvidace 172 ohrožení 0 koronavirů
Ohrožení Brutální 1 zemřelý 0 mrtvých
Zabíjejí Covidioti 1 zemřelý 0 zemřelých
Tragédie EU 14 koronavirů 0 covidiotů
Drastický Covidioti 5 očkovaných 0 covidiotů
Vrazi Idioti 4 zemřelí 0 očkovaných
Očkovaní Neočkovaní 2 zemřelí 0 očkovaných
Nebezpečně Globálně 87 covidiotů 25 očkovaných
Zemřeli Zabíjejí 3 zemřelí 0 podvodů
Šíření Konec 3 zabití 0 zemřelých
Krach Konec 1 koronavirus 0 ohrožení
Covidioti Zabití 4 zabití 0 koronavirů
Dezinformace Nejistota 1 covidiot 0 zemřelých
Krach Zabíjejí 5 ohrožení 0 očkovaných
Neuvěřitelně Smrt 1 krach 0 zabití
Konec Nenávist 3 ohrožení 0 apokalyps
Globálně Nebezpečně 1 tragédie 0 mrtvých
Likvidace Tragédie 1 krach 0 podvodů
Smrt Zabití 1 tragédie 0 zabití
Násilí Drastický 1 krach 0 očkovaných
Vražedně OhroženíPoškození 3 covidioti 0 zabití
Šílení Vražedně 2 mrtví 0 apokalyps
Tragédie Zabití 1 zabitý 0 podvodů
Ohrožení Nejistota 5 zemřelých 0 šílenců
Kolaps Konec 1 covidiot 0 zabití
Drastický Očkovaní 270 mrtvých 0 očkovaných
Idioti Idioti 2 ohrožení 0 zabití
Vrazi Poškození 2 covidioti 0 ohrožení
Krize Neuvěřitelně 3 covidioti 0 očkovaných
Šílení Zuřivě Dezinformace 1 šílenec 0 koronavirů
Zabití Koronavirus 7 zabití 0 šílenců
Útočící Mrtví 1 tragédie 0 zemřelých
Idioti Dezinformace 1 koronavirus 0 šílenců
Covid Kolaps 12 zemřelých 0 mrtvých
Vrazi Šílení 4 zemřelí 0 mrtvých
Poškození Covid 1 covidiot 0 očkovaných
Tragédie Rasismus 9 ohrožení 0 očkovaných
Krize KORONAVIRUS-19. Covid 2 ohrožení 0 covidiotů
Koronavirus Zemřeli 1 smrt 0 očkovaných
Nejistota Vražedně 4 ohrožení 0 očkovaných
Tragédie Nebezpečně 1 covidiot 0 šílenců
Neuvěřitelně Covidioti 2 zabití 0 zabití
Mrtví Rusko 1 mrtvý 0 očkovaných
Drastický Rasismus 1 tragédie 0 covidiotů
Nenávist Očkovaní 4 covidioti 0 koronavirů
Zabití Útočící 1 krach 0 koronavirů
Zuřivě Tragédie 1 smrt 0 ohrožení
Brutální EU 4 zemřelí 90 koronavirů
Útočící Rusko 1 šílenec 0 podvodů
Zabití Šílení 3 ohrožení 0 koronavirů
Šílení Ohrožení 2 zemřelí 0 zabití
Zabití Konec 1 koronavirus 0 šílenců
Likvidace Globálně 106 apokalyps 5 apokalyps
Kolaps Konec 1 smrt 0 apokalyps
Ohrožení Neuvěřitelně 1 zabitý 0 zabití
Nenávist Globálně 1 covidiot 0 šílenců
Likvidace Neuvěřitelně 1 očkovaní 0 mrtvých
Vražedně Ohrožení 1 šílenec 0 zabití
Zabíjejí Zuřivě 1 očkovaní 0 mrtvých
Neočkovaní Covid 1 zabitý 0 apokalyps
Absolutně Drastický 1 smrt 0 podvodů
Apokalypsa Nejistota 37 covidiotů 0 zemřelých
Očkovaní Kolapsć 1 zabitý 0 zemřelých
Zabíjejí Šílení 2 covidioti 0 koronavirů
Vražedně Poškození 2 zabití 0 mrtvých
Absolutně Absolutně 1 tragédie 0 podvodů
Konec Rasismus 1 covidiot 0 covidiotů
Tragédie Útočící 1 šílenec 0 podvodů
Očkovaní Tragédieść 2 zabití 0 ohrožení
Smrt Globálně 1 krach 0 šílenců
Kolaps Vrazi 3 ohrožení 0 ohrožení
Ohrožení Rusko 1 zemřelý 0 zabití
Absolutně 2 ohrožení 0 covidiotů
Šíření Šíření 1 mrtvý 0 apokalyps
Poškození Očkovaní 1 očkovaní 0 zabití
Neočkovaní Neuvěřitelně 1 očkovaní 0 ohrožení
Zemřeli Koronavirus 2 zemřelí 0 podvodů
Covid Ohrožení 82 ohrožení 0 mrtvých
Zemřeli Zabíjejí 1 smrt 0 ohrožení
Globálně Drastický 5 podvodů 0 apokalyps
Koronavirus Šíření 2 zemřelí 0 zemřelých
Násilí Covidioti 2503 zabití 19696 koronavirů
Zabíjejí Tragédie 1 krach 0 zemřelých
Nebezpečně Idioti 1 mrtvý 0 podvodů
EU Očkovaní 2 zemřelí 0 očkovaných
Zemřeli Nejistota 1 covidiot 0 šílenců
Absolutně Útočící 3 covidioti 0 covidiotů
Zabíjejí Brutální 4 covidioti 0 apokalyps
Covidioti Covid 1 covidiot 0 mrtvých
Očkovaní Krize 9 covidiotů 0 zemřelých
Idioti Zabíjejí 1 zemřelý 0 ohrožení
Konec Ohrožení 10 podvodů 0 očkovaných
POŠKOZENÍ. Útočící 1 očkovaní 0 mrtvých
Zemřeli Zabití 1 zabitý 0 šílenců
Zuřivě Neočkovaní0318neočkovaní 11 očkovaných 0 mrtvých
Apokalypsa Smrt 1 zemřelý 0 koronavirů
Tragédie Neuvěřitelně 3 mrtví 0 zemřelých
Rasismus Krize 1 očkovaní 0 koronavirů
Likvidace Zemřeli 1 covidiot 0 podvodů
Konec Nejistota 3 zabití 0 podvodů
Nenávist Násilí 1 zabitý 0 šílenců
Vrazi Covidioti 6 apokalyps 0 zemřelých
Globálně Očkovaní 14 covidiotů 0 ohrožení
Idioti Tragédie 4 covidioti 0 očkovaných
Vražedně Kolaps 1 zemřelý 0 mrtvých
Nebezpečně Covidioti 1 koronavirus 0 covidiotů
Vražedně Očkovaní 49 koronavirů 0 apokalyps
Nebezpečně Šíření 61 zemřelých 13 očkovaných
Konec Rasismus 1 mrtvý 0 šílenců
Zemřeli Neuvěřitelně 1 koronavirus 0 šílenců
Vražedně Dezinformace Poškození 1 koronavirus 0 šílenců
Zuřivě Drastický 3 mrtví 0 mrtvých
Očkovaní Absolutně 1 covidiot 0 podvodů
Konec Globálně 1 šílenec 0 koronavirů
Zabíjejí Apokalypsa 1 covidiot 0 ohrožení
Tragédie EU 1 zabitý 0 zabití
Neuvěřitelně Zabíjejí 19 podvodů 0 ohrožení
Dezinformace Tragédie 2 zabití 0 zabití
Vražedně Nebezpečně 2 zemřelí 0 mrtvých
Šíření Tragédie 3 covidioti 0 apokalyps
Krize Zemřeli 1 covidiot 0 apokalyps
Vražedně Násilí 2 zabití 0 ohrožení
Koronavirus Krize 2 ohrožení 0 apokalyps
Idioti Idioti 2 zabití 0 apokalyps
Nejistota Vražedně 2 covidioti 0 mrtvých
Násilí Nejistota 2 covidioti 0 apokalyps
Smrt Nebezpečně 1 koronavirus 0 šílenců
Rusko Smrt 4 covidioti 0 ohrožení
Dezinformace Rasismus 1 krach 0 zemřelých
Vražedně Vražedně 1 šílenec 0 šílenců
Ohrožení Zabití 1 zemřelý 0 podvodů
Rusko Útočící 1 mrtvý 0 ohrožení
Smrt Absolutně Vrazi 1 zabitý 0 ohrožení
Brutální Konec 1 smrt 0 koronavirů
Násilí Mrtví 10 apokalyps 0 ohrožení
Ohrožení Očkovaní 1 mrtvý 0 covidiotů
Drastický Nenávist 27 ohrožení 0 šílenců
Mrtví Zabíjejí 1 zabitý 0 covidiotů
Krach Nebezpečně 1 šílenec 0 šílenců
Apokalypsa Očkovaní 10 podvodů 0 ohrožení
Globálně Nejistota 1 mrtvý 0 koronavirů
Zabití Smrt 74 mrtvých 0 covidiotů
Rasismus Likvidace 2 ohrožení 0 šílenců
Brutální Neuvěřitelně 1 krach 0 ohrožení
Idioti Dezinformace 2 mrtví 0 ohrožení
Zabití Tragédie 9 ohrožení 0 ohrožení
Ohrožení Nebezpečně 3 mrtví 0 covidiotů
Likvidace Kolaps 1 očkovaní 0 podvodů
Koronavirus Krach 1 šílenec 0 zemřelých
Vražedně Drastický 1 krach 0 covidiotů
Konec Očkovaní 1 smrt 0 podvodů
Útočící Koronavirus 212 očkovaných 0 ohrožení
Zuřivě Ohrožení 2 ohrožení 0 apokalyps
Rusko Zemřeli 2 ohrožení 0 ohrožení
Tragédie Zuřivě 3 covidioti 0 apokalyps
Tragédie Vražedně 2 ohrožení 0 covidiotů
ZABITÍ. ZEMŘELI. Šíření 7 očkovaných 0 šílenců
Očkovaní Neuvěřitelně 8 očkovaných 0 koronavirů
Nebezpečně Drastický 1 covidiot 0 koronavirů
Brutální Nejistota 2 zemřelí 0 šílenců
Zabití Rusko 5 očkovaných 0 mrtvých
Očkovaní Drastický 1 šílenec 0 podvodů
Zabíjejí Nejistota 3 ohrožení 0 ohrožení
Nebezpečně Rasismus 2 zemřelí 0 šílenců
Apokalypsa Nenávist 116 covidiotů 0 zabití
Útočící Konec 4 zabití 0 apokalyps
Apokalypsa Krach 3 covidioti 0 zemřelých
Ohrožení Vrazi 1 tragédie 0 očkovaných
Koronavirus Konec 1 tragédie 0 očkovaných
Rasismus Očkovaní 20 šílenců 0 zabití
Apokalypsa Vrazi 2 zabití 0 podvodů
Šíření Apokalypsa 1 šílenec 0 ohrožení
Vrazi Nenávist 3 covidioti 0 šílenců
Idioti Globálně 3 zemřelí 0 očkovaných
Neuvěřitelně Krach 1 zabitý 0 ohrožení
Brutální Krize 1 zabitý 0 mrtvých
Krach Dezinformace 1 mrtvý 0 šílenců
Ohrožení Smrt 1 zabitý 0 podvodů
Ohrožení Vrazi 3 zemřelí 0 šílenců
Idioti Koronavirus 5 šílenců 0 šílenců
Drastický Ohrožení 10 šílenců 0 koronavirů
Covidioti Očkovaní 2 zemřelí 0 šílenců
Vražedně Násilí 108 mrtvých 0 koronavirů
Neočkovaní Nenávist 1 covidiot 0 zabití
Koronavirus Drastický 1 šílenec 0 koronavirů
Šíření Drastický 3 zemřelí 0 zabití
Drastický Útočící 1 očkovaní 0 podvodů
Útočící Kolaps 2 mrtví 0 ohrožení
Zabíjejí Likvidace 1 krach 0 šílenců
Covid Krize 1 šílenec 0 šílenců
Nebezpečně Drastický 1 krach 0 podvodů
Brutální Krach 33 ohrožení 0 očkovaných
Dezinformace Covid 1 šílenec 0 podvodů
Zuřivě Šíření 1 zemřelý 0 mrtvých
Rasismus Tragédie 3 zemřelí 0 zemřelých
Neuvěřitelně Nejistota 4 ohrožení 0 ohrožení
Zemřeli Násilí 4 ohrožení 0 ohrožení
Šíření Poškození 5 ohrožení 0 koronavirů
Dezinformace Mrtví 1 tragédie 0 podvodů
Kolaps Idioti 2 covidioti 0 očkovaných
Dezinformace Smrt 1 zemřelý 0 ohrožení
Kolaps Covid 10 podvodů 0 podvodů
Idioti Likvidace 8 ohrožení 0 podvodů
Drastický Koronavirus 1 krach 0 šílenců
Krach Krize 10 apokalyps 0 zemřelých
Neočkovaní Nejistota 12 apokalyps 0 podvodů
Útočící Globálně 1 šílenec 0 mrtvých
Šíření Covid 1 zemřelý 0 mrtvých
Krize Kolaps 1 tragédie 0 apokalyps
Šílení Mrtví 3 zabití 1 očkovaní
Krize Tragédie 5 očkovaných 0 mrtvých
Nebezpečně Koronavirus 1 tragédie 0 zemřelých
Zemřeli Poškození 4 mrtví 0 šílenců
Globálně Rasismus 1 zemřelý 0 zemřelých
Nenávist Covid 5 zemřelých 52 očkovaných
Neočkovaní Poškození 14 covidiotů 0 očkovaných
EU Neočkovaní 2 zemřelí 0 mrtvých
Drastický Konec 1 zabitý 0 zemřelých
Ohrožení Vrazi 1 mrtvý 0 zemřelých
Očkovaní Nebezpečně 1 covidiot 0 očkovaných
Smrt EU 4 mrtví 0 zabití
Covidioti Zemřeli 1 zemřelý 0 očkovaných
Apokalypsa Rasismus 2 ohrožení 0 covidiotů
Rusko Idioti 1 šílenec 0 apokalyps
Kolaps Očkovaní 43 koronavirů 0 apokalyps
Kolaps Koronavirus 1 zabitý 0 zemřelých
Covidioti Útočící 13 zemřelých 1 očkovaní
Mrtví Kolaps 3 zemřelí 0 zemřelých
Krach Mrtví 3 zabití 0 očkovaných
Idioti Apokalypsa 1 koronavirus 0 apokalyps
Zabíjejí Šíření 5 šílenců 0 apokalyps
Nejistota Globálně 2 zabití 0 apokalyps
Nejistota Covidioti 1 covidiot 0 ohrožení
Koronavirus Covid 2 zemřelí 0 ohrožení
SMRTšílení Koronavirus 1 mrtvý 0 zabití
Zemřeli EU 1 smrt 0 zabití
Covidioti Rasismus 70 ohrožení 0 šílenců
Zabití Šílení 1 smrt 0 očkovaných
Konec Rusko 3 covidioti 0 mrtvých
Ohrožení Koronavirus 1 koronavirus 0 podvodů
Koronavirus KRACH Idioti 4 covidioti 0 ohrožení
Útočící EU 1 smrt 0 šílenců
Poškození Nejistota 3 ohrožení 0 koronavirů
Poškození Dezinformace 1 tragédie 0 apokalyps
Kolaps Koronavirus 1 covidiot 0 zemřelých
Rusko Kolaps 1 zemřelý 0 apokalyps
Koronavirus Rasismus 1 covidiot 0 očkovaných
Brutální Nejistota 1 krach 0 covidiotů
Drastický Zabití 1 mrtvý 0 koronavirů
Rasismus Nenávist 1 covidiot 0 koronavirů
EU Rusko 85 podvodů 0 šílenců
Neočkovaní Neočkovaní 4 zemřelí 0 zabití
Zuřivě Zemřeli 2 zabití 0 ohrožení
Očkovaní Brutální 7 podvodů 0 zemřelých
Neuvěřitelně Koronavirus 1 zemřelý 0 šílenců
Rusko Krize 1 tragédie 0 podvodů
Zuřivě Neočkovaní 1 smrt 0 covidiotů
Šílení Očkovaní 1 krach 0 apokalyps
Ohrožení Útočící 2 zabití 0 zabití
Neočkovaní Krach 1 covidiot 0 mrtvých
Neuvěřitelně Brutální 1 koronavirus 0 zabití
Apokalypsa Covidioti 30 apokalyps 0 zemřelých
Útočící Krize 1 koronavirus 0 apokalyps
Kolaps Mrtví 2 ohrožení 0 ohrožení
IDIOTI
Krize Útočící 1 smrt 0 ohrožení
Zemřeli Koronavirus 1 mrtvý 0 koronavirů
Zemřeli Tragédie 3 covidioti 0 zabití
Zabití Globálně 719 mrtvých 0 očkovaných
Násilí Nenávist 3 zabití 0 zabití
Očkovaní Absolutně 1 zabitý 0 koronavirů
Násilí Idioti 1 očkovaní 0 ohrožení
Krach Globálně Konec 1 tragédie 0 covidiotů
Kolaps Idioti 1 mrtvý 0 zemřelých
Zuřivě Zuřivě 6 podvodů 0 ohrožení
Zabíjejí Kolaps 1 tragédie 0 koronavirů
Krach Brutální 3 zemřelí 0 koronavirů
Vrazi Apokalypsa 9 podvodů 0 zemřelých
Krize Krize 1 tragédie 0 ohrožení
Krize Krach Zabití 1 očkovaní 0 podvodů
Zabíjejí APOKALYPSA. Vražedně 70 zabití 0 zabití
Zuřivě Mrtví 3 mrtví 0 podvodů
Globálně Útočící 4 zemřelí 0 mrtvých
Covid Zuřivě 1 očkovaní 0 podvodů
EU Drastický Koronavirus 3 ohrožení 0 šílenců
Vražedně Likvidace 1 smrt 0 podvodů
Šílení Rasismus 1 covidiot 0 očkovaných
Nenávist Apokalypsa 1 smrt 0 šílenců
Likvidace Vrazi 5 koronavirů 0 šílenců
Konec Násilí 1 zemřelý 0 mrtvých
Absolutně Tragédie 1 krach 0 zemřelých
Poškození Neuvěřitelně 1 mrtvý 0 šílenců
Likvidace Násilí 1 koronavirus 0 očkovaných
Rasismus EU 5 podvodů 0 šílenců
Zabití Zemřeli 3 covidioti 0 covidiotů
Zuřivě Očkovaní 2 ohrožení 0 koronavirů
Apokalypsa Ohrožení 1 očkovaní 0 covidiotů
Zuřivě Krach 4 covidioti 0 ohrožení
Covidioti Vrazi 5 podvodů 0 očkovaných
Krach Nebezpečně 1 šílenec 0 apokalyps
Tragédie Drastický 2 covidioti 0 koronavirů
Idioti Násilí 1 mrtvý 0 mrtvých
Globálně OčkovaníOčkovaní 1 zemřelý 0 apokalyps
Absolutně Ohrožení 1 tragédie 0 očkovaných
Násilí Rasismus 2 ohrožení 0 zabití
Šíření Neočkovaní-Poškození Apokalypsa 9 zabití 0 zemřelých
Ohrožení Absolutně 1 tragédie 0 mrtvých
Šíření Nejistota 71 apokalyps 0 mrtvých
Zemřeli Brutální 1 zabitý 0 koronavirů
Dezinformace Absolutně 1 smrt 0 apokalyps
EU Konec 1 zabitý 0 šílenců
Covidioti Ohrožení 2 zemřelí 0 covidiotů
Konec Šíření 1 krach 0 očkovaných
Nejistota Vrazi 1 krach 0 šílenců
Vrazi Nenávist Vrazi 2 zemřelí 0 zabití
Vrazi Brutální Covidioti 6 ohrožení 0 očkovaných
Apokalypsa Kolaps 1 očkovaní 0 mrtvých
Smrt Očkovaní 1 šílenec 0 koronavirů
Útočící Brutální 12 očkovaných 0 covidiotů
Mrtví ŠÍLENÍ. Brutální 10 ohrožení 0 apokalyps
Šíření Dezinformace 9 zemřelých 0 zabití
Covidioti Zemřeli 10 podvodů 0 koronavirů
Globálně Idioti 1 zabitý 0 očkovaných
Nejistota Globálně 4 zabití 0 očkovaných
Tragédie Zemřeli 1 zemřelý 0 covidiotů
Poškození Zabíjejí 20 šílenců 0 koronavirů
Drastický Covidioti 1 koronavirus 0 mrtvých
Brutální Mrtví 4 zabití 0 podvodů
Násilí Koronavirus 149 covidiotů 0 ohrožení
Násilí Rusko 4 mrtví 0 šílenců
Rusko Kolaps 1 zemřelý 0 šílenců
Šílení Covid 1 covidiot 0 šílenců
Neuvěřitelně Konec 14 ohrožení 0 zabití
Nenávist Covidioti 2 zemřelí 0 koronavirů
Zemřeli Absolutně 17 podvodů 0 šílenců
Dezinformace Vrazi 5 očkovaných 0 zemřelých
Zemřeli Krize 3 covidioti 0 apokalyps
Neočkovaní Covid 1 krach 0 zemřelých
Nenávist Neočkovaní 1 tragédie 0 koronavirů
Koronavirus Dezinformace Brutální 2 covidioti 0 zabití
Neočkovaní Vražedně 2 mrtví 0 covidiotů
Rusko Rasismus 7 podvodů 0 očkovaných
POŠKOZENÍ. KRIZE. Rasismus 1 šílenec 0 covidiotů
Zuřivě Nejistota 1 smrt 0 podvodů
Mrtví Globálně 1 zemřelý 0 mrtvých
Rusko Vrazi 2 covidioti 0 koronavirů
Likvidace Neuvěřitelně 21 podvodů 0 covidiotů
Útočící Koronavirus 2 ohrožení 0 zabití
Útočící Šíření 1 očkovaní 0 šílenců
Tragédie Smrt 1 covidiot 0 šílenců
Brutální Nebezpečně 2 ohrožení 0 apokalyps
Neočkovaní Idioti Nebezpečně 1 tragédie 0 šílenců
Likvidace Tragédie 1 mrtvý 0 zemřelých
Smrt Brutální 3 zabití 0 šílenců
EU
Koronavirus Zuřivě 3 mrtví 0 mrtvých
Kolaps Konec 2 ohrožení 0 ohrožení
Vražedně Covidioti 1 očkovaní 0 očkovaných
Zabití Likvidace 13 mrtvých 0 ohrožení
Likvidace Smrt 1 zabitý 0 mrtvých
Nebezpečně Zabíjejí 1 šílenec 0 covidiotů
Krach Absolutně 1 tragédie 0 očkovaných
EU Zemřeli 1 mrtvý 0 koronavirů
Násilí Zuřivě 4 mrtví 0 mrtvých
Útočící Absolutně 1 mrtvý 0 mrtvých
Tragédie Útočící 1 šílenec 0 covidiotů
Zemřeli Absolutně 4 mrtví 0 očkovaných
Mrtví Koronavirus 23 očkovaných 0 zemřelých
Nenávist Očkovaní 1 covidiot 0 mrtvých
Kolaps Krize 2 zabití 0 covidiotů
Konec Vrazi 23 covidiotů 0 zabití
Covidioti Šíření 1 očkovaní 0 mrtvých
Zemřeli Neočkovaní Idioti 5 covidiotů 0 apokalyps
Absolutně Neočkovaní 2 zabití 0 mrtvých
Covidioti Útočící 2 covidioti 0 podvodů
Nejistota Ohrožení 1 krach 0 ohrožení
Zabíjejí Šíření 1 koronavirus 0 ohrožení
Nenávist Nebezpečně 1 covidiot 0 očkovaných
Covid Šílení 1 zemřelý 0 covidiotů
Mrtví Likvidace 3 zabití 0 apokalyps
Zabíjejí Rusko Zabití 2 ohrožení 0 zemřelých
Nejistota Zabíjejí 3 mrtví 0 podvodů
Idioti Covidioti 1 mrtvý 0 zemřelých
Poškození Vražedně 1 zabitý 0 podvodů
Ohrožení Nejistota 2 mrtví 0 ohrožení
Zuřivě Zemřeli 1 mrtvý 0 ohrožení
Kolaps Poškození 1 očkovaní 0 podvodů
Šíření Neuvěřitelně 1 smrt 0 covidiotů
Zabití Zemřeli 3 zemřelí 0 podvodů
Ľdrastický Neuvěřitelně 1 koronavirus 0 mrtvých
Zuřivě Konec 1 šílenec 0 zabití
Dezinformace Šílení 9 šílenců 0 očkovaných
Smrt Apokalypsa 1 koronavirus 0 mrtvých
Nebezpečně Smrt 1 očkovaní 0 očkovaných
Násilí Neočkovaní 1 zemřelý 0 zemřelých
ZABÍJEJÍšílení Drastický 2 ohrožení 0 očkovaných
Apokalypsa Globálně 35 ohrožení 0 covidiotů
Smrt EU 1 covidiot 0 covidiotů
Mrtví Rusko 16 šílenců 0 očkovaných
Konec Smrt 1 covidiot 0 mrtvých
Drastický Mrtví 1 zemřelý 0 podvodů
EU Zabíjejí 1 mrtvý 0 podvodů
Šílení Útočící 4 ohrožení 0 šílenců
Brutální Koronavirus 1 krach 0 podvodů
Likvidace Covid 4 zemřelí 0 šílenců
Šíření Globálně 1 smrt 0 zemřelých
Brutální Násilí 9 ohrožení 0 mrtvých
Konec Šíření 1 mrtvý 0 šílenců
Apokalypsa Globálně 1 očkovaní 0 zabití
Vražedně Absolutně 3 zabití 0 apokalyps
Vražedně Kolaps 1 smrt 0 očkovaných
Tragédie Násilí 1 zabitý 0 podvodů
Koronavirus Zabití 1 zabitý 0 očkovaných
Absolutně Idioti 1 šílenec 0 mrtvých
Ohrožení Smrt 1 koronavirus 0 podvodů
Neuvěřitelně Šíření Vrazi 1 krach 0 covidiotů
Šílení Krize 3 mrtví 0 očkovaných
Smrt Neočkovaní 1036 podvodů 940 podvodů
Zabíjejí Likvidace 4 zabití 0 šílenců
Násilí Globálně 1 covidiot 0 očkovaných
Vražedně Covidioti 3 mrtví 0 podvodů
Násilí Smrt 4 covidioti 0 ohrožení
Krize Neuvěřitelně 55 covidiotů 0 apokalyps
Vrazi Likvidace 1 šílenec 0 koronavirů
Mrtví Vražedně 1 tragédie 0 šílenců
EU EU 3 mrtví 0 podvodů
Apokalypsa Nenávist 1 smrt 0 koronavirů
Ohrožení Covidioti 49 apokalyps 0 mrtvých
Rusko Nebezpečně 2 zemřelí 0 očkovaných
EU Absolutně 1 krach 0 očkovaných
Zemřeli Konec 5 očkovaných 0 zabití
Zemřeli Covidioti 9 koronavirů 0 zemřelých
Globálně Kolaps 3 covidioti 0 mrtvých
Zemřeli Zemřeli 6 očkovaných 0 koronavirů
Neuvěřitelně Globálně 1 krach 0 covidiotů
Zabíjejí Zabíjejí 1 zabitý 0 zabití
Zemřeli Zabíjejí 1 zabitý 0 covidiotů
Idioti Neuvěřitelně 12 mrtvých 0 covidiotů
Dezinformace Konec 14 podvodů 0 covidiotů
Útočící Koronavirus 2 zabití 0 očkovaných
EU Drastický 2 zemřelí 27 ohrožení
Idioti Mrtví 7 ohrožení 0 očkovaných
Očkovaní Kolaps 85 mrtvých 0 zemřelých
Ohrožení Idioti 12 covidiotů 0 zabití
Zabití Covid 1 smrt 0 očkovaných
Smrt Mrtví 7 covidiotů 0 mrtvých
Nebezpečně Nejistota 1 zabitý 0 koronavirů
Zabíjejí Nebezpečně 12 šílenců 0 apokalyps
Útočící Likvidace Zuřivě 2 mrtví 0 zabití
Absolutně EU Konec 5 zemřelých 0 očkovaných
Vrazi Vražedně 13 koronavirů 0 očkovaných
Absolutně Apokalypsa 20 mrtvých 0 ohrožení
Likvidace Zemřeli 57 mrtvých 0 zemřelých
Koronavirus Neočkovaní 76 apokalyps 1 covidiot
Šíření Očkovaní 2 zabití 0 zemřelých
Rasismus Mrtví 8 očkovaných 0 ohrožení
Vrazi Globálně 8 covidiotů 0 šílenců
EU Vrazi 1 krach 0 apokalyps
Likvidace Útočící 2 covidioti 0 covidiotů
Brutální Covid 1 covidiot 0 podvodů
Globálně Šíření 18 zabití 0 covidiotů
Násilí Krach 4 ohrožení 0 očkovaných
Apokalypsa Ohrožení 1 zemřelý 0 apokalyps
Ohrožení Nenávist 5 covidiotů 0 zemřelých
Likvidace Drastický 3 zemřelí 0 podvodů
Krach Neočkovaní 1 mrtvý 0 šílenců
EU Likvidace 17 očkovaných 0 šílenců
Koronavirus Konec 1 zemřelý 0 ohrožení
Násilí (Rasismus Zabití 1 šílenec 0 zabití
Idioti EU 2 covidioti 0 zabití
Poškození Covidioti 2 covidioti 0 mrtvých
Covidioti Zuřivě 1 zabitý 0 šílenců
Útočící Šílení 1 covidiot 0 zemřelých
Zabití Konec 2 zabití 0 koronavirů
Šíření Kolaps 1 šílenec 0 šílenců
Neuvěřitelně IdiotiZabíjejí 2 zemřelí 0 zemřelých
Apokalypsa Nejistota 1 mrtvý 0 covidiotů
Mrtví Zemřeli 11 šílenců 3 mrtví
Drastický Násilí 1 zabitý 0 zabití
Poškození Útočící 3 zemřelí 0 apokalyps
Drastický Globálně Nejistota 2 covidioti 0 podvodů
Šílení Zabití 1 smrt 0 šílenců
Krize Kolaps 2 mrtví 0 koronavirů
Likvidace Rusko 1 smrt 0 apokalyps
EU Neočkovaní 3 zemřelí 0 covidiotů
Krize Nenávist 1 krach 0 ohrožení
Konec Zabití 57 zemřelých 0 covidiotů
Útočící Neuvěřitelně 12 ohrožení 0 covidiotů
Rusko Rusko 1 covidiot 0 šílenců
Nebezpečně Konec 2 covidioti 0 covidiotů
Rasismus Zemřeli 17 zabití 0 mrtvých
Nejistota Rusko 8 očkovaných 0 koronavirů
Globálně Likvidace 12 zabití 0 zemřelých
Ohrožení Zabíjejí 1 krach 0 podvodů
Zabití Rusko 3 zabití 0 ohrožení
Absolutně Krach 1 tragédie 0 koronavirů
Drastický Koronavirus 6 apokalyps 0 koronavirů
Zemřeli Očkovaní 1 šílenec 0 podvodů
Idioti Konec 1 šílenec 0 podvodů
Šílení Mrtví 1 koronavirus 0 zabití
Zabíjejí Idioti 2 mrtví 0 covidiotů
Šíření Vrazi 1 mrtvý 0 podvodů
Dezinformace Očkovaní 2 mrtví 0 koronavirů
Zabíjejí Rasismus 1 šílenec 0 očkovaných
Útočící Šílení 1 mrtvý 0 zemřelých
Nejistota Apokalypsa 2 ohrožení 0 zabití
Covidioti Kolaps 1 zabitý 0 apokalyps
Vražedně Neuvěřitelně 5 podvodů 0 zabití
Neočkovaní Zabití 1 tragédie 0 covidiotů
Koronavirus KrachCovid 1 očkovaní 0 apokalyps
Globálně Ohrožení 3 zabití 0 zabití
Covid Nejistota 4 mrtví 0 covidiotů
Nenávist Mrtví 6 podvodů 0 zemřelých
Šíření Kolaps 1 tragédie 0 zabití
Neočkovaní Konec 15 očkovaných 0 mrtvých
Absolutně Covid 1 očkovaní 0 očkovaných
Očkovaní Absolutně 1 očkovaní 0 podvodů
Očkovaní Apokalypsa 40 koronavirů 0 podvodů
Nebezpečně Vražedně 64 podvodů 23 mrtvých
Očkovaní Koronavirus 1 tragédie 0 koronavirů
Nenávist Útočící 1 smrt 0 zabití
Krize Neuvěřitelně 2 ohrožení 0 šílenců
Konec Neuvěřitelně 5 covidiotů 0 ohrožení
Likvidace Rasismus 1 krach 0 mrtvých
Krize Zabití 9 zabití 0 covidiotů
Drastický Nejistota 1 očkovaní 8 očkovaných
Likvidace Zuřivě 1 tragédie 0 zemřelých
Krach Absolutně 1 šílenec 0 šílenců
Očkovaní Poškození224 1 očkovaní 0 podvodů
Útočící Rusko 5 podvodů 0 apokalyps
Násilí Covid 13 ohrožení 0 očkovaných
Apokalypsa Dezinformace 1 šílenec 2 ohrožení
Covidioti Krize kolaps Neuvěřitelně 2 ohrožení 0 ohrožení
Neuvěřitelně Poškození 1 covidiot 0 ohrožení
Neuvěřitelně nejistota Nebezpečně 1 očkovaní 0 šílenců
Neuvěřitelně COVIDIOTI. Neuvěřitelně 1 krach 0 šílenců
Dezinformace Absolutně 1 koronavirus 0 ohrožení
Šílení Koronavirus 2 zemřelí 0 koronavirů
Rusko útočící Brutální 1 tragédie 0 šílenců
Vražedně Apokalypsa 1 zemřelý 0 koronavirů
Útočící Očkovaní 2 ohrožení 0 mrtvých
Zemřeli Neuvěřitelně 127 mrtvých 0 apokalyps
Poškození Absolutně 37 koronavirů 2 covidioti
Covid Nejistota 50 apokalyps 30 zabití
Zuřivě Koronavirus 3 covidioti 0 podvodů
Likvidace Zabití 10 ohrožení 0 mrtvých
Krize Covid 2 covidioti 0 zabití
EU Apokalypsa 3 ohrožení 0 mrtvých
Rusko Likvidace 2 zabití 0 šílenců
Nenávist Rusko 2 zabití 0 koronavirů
Nenávist Nebezpečně 5 mrtvých 0 zabití
Absolutně Krize 11 zabití 0 zabití
Zabíjejí Rasismus 1 mrtvý 0 podvodů
Brutální Útočící 2 covidioti 0 zabití
Idioti Covidioti 2 covidioti 0 koronavirů
Šíření KOLAPS. Krach 1 zabitý 0 šílenců
Tragédie Zabití 1 mrtvý 0 ohrožení
Očkovaní Poškození 3 covidioti 0 ohrožení
Šílení Útočící 1 šílenec 0 šílenců
EU Zemřeli 1 mrtvý 0 mrtvých
Poškození Koronavirus Nejistota 1 smrt 0 ohrožení
Dezinformace Nejistota 11 zemřelých 0 očkovaných
Krize KoronavirusNebezpečně 1 očkovaní 0 mrtvých
Brutální Zabíjejí 1 očkovaní 0 covidiotů
Konec Smrt 1 mrtvý 0 očkovaných
EU Šílení 3 zabití 0 covidiotů
Neočkovaní Kolaps 1 zabitý 0 podvodů
Šílení Násilí 22 koronavirů 0 mrtvých
Smrt Koronavirus NásilíEU 1 smrt 0 koronavirů
Brutální Poškození 1 smrt 0 zemřelých
Očkovaní Šíření 1 mrtvý 0 apokalyps
Útočící Koronavirus 2 zabití 0 apokalyps
Šíření Covidioti 1 šílenec 0 koronavirů
Vrazi Covid 81 mrtvých 0 zemřelých
Násilí Krach 1 mrtvý 0 ohrožení
Krize Rusko 37 podvodů 0 zemřelých
Vražedně Nenávist 3 zemřelí 0 zabití
Krize EU 3 mrtví 0 podvodů
Poškození Vražedně 5 mrtvých 0 zabití
Kolaps Zabíjejí 10 covidiotů 0 zabití
Nejistota Konec 1 tragédie 0 ohrožení
Krize Vražedněć 1 šílenec 0 mrtvých
Útočící Nenávist 1 zemřelý 0 apokalyps
Šíření Nejistota 1 šílenec 0 šílenců
Šíření MRTVÍ. Násilí 18 covidiotů 0 apokalyps
EU Covidioti 2 zabití 0 podvodů
EU Rasismus 33 očkovaných 0 apokalyps
Zabití Zuřivě 6 zabití 0 podvodů
Krach Brutální 1 koronavirus 0 zabití
Vražedně Šílení 39 covidiotů 0 zemřelých
Brutální Drastický 13 očkovaných 0 očkovaných
Smrt Vrazi 1 zabitý 0 koronavirů
Krach Vrazi 10 očkovaných 0 podvodů
EU Tragédie 7 podvodů 0 zabití
Nebezpečně Konec 1 zabitý 0 mrtvých
Mrtví EU 1 covidiot 0 koronavirů
Šíření Dezinformace 2 mrtví 0 ohrožení
Smrt Očkovaní 4 covidioti 0 šílenců
Dezinformace Násilí 1 šílenec 0 zemřelých
Zabití Covid 11 očkovaných 0 mrtvých
Konec Zuřivě 5 apokalyps 0 podvodů
Zabíjejí Covidioti 3 ohrožení 0 covidiotů
RUSKO
Nejistota Vrazi 2 ohrožení 0 podvodů
Krach Očkovaní 1 zemřelý 0 koronavirů
Vrazi Dezinformace 25 ohrožení 0 mrtvých
Covidioti Zabití 109 koronavirů 0 očkovaných
Globálně Absolutně 1 šílenec 0 šílenců
Násilí Drastický 2 zemřelí 0 zabití
Neuvěřitelně Zemřeli 2 mrtví 0 koronavirů
Krize Covidioti 7 zabití 0 zemřelých
Covidioti Apokalypsa 1 krach 0 zabití
Apokalypsa ZABITÍ. NEJISTOTA. Zabití 1 koronavirus 0 mrtvých
Rasismus Šílení 1 smrt 0 apokalyps
Mrtví Útočící 1 zabitý 0 podvodů
Neuvěřitelně Zuřivě 11 zabití 0 mrtvých
Očkovaní EU 4 covidioti 0 podvodů
Apokalypsa Dezinformace 1 očkovaní 0 ohrožení
Očkovaní Krize 1 očkovaní 0 zabití
Zabíjejí Koronavirus 1 zabitý 0 ohrožení
Zabití Nebezpečně 4 zabití 0 covidiotů
Kolaps "IdiotiNejistota" Zemřeli 3 mrtví 0 očkovaných
Krach Vrazi 2 ohrožení 0 šílenců
Zuřivě Zuřivě 1 smrt 0 apokalyps
Útočící Likvidace 1 zabitý 0 podvodů
Zabití Rusko 1 šílenec 0 zabití
Krize Likvidace 13 očkovaných 0 koronavirů
EU "Koronavirus" Očkovaní 1 koronavirus 0 koronavirů
Krize Poškození 68 zabití 0 ohrožení
Zabití Ohrožení 4 zemřelí 0 očkovaných
Mrtví BRUTÁLNÍ 1 tragédie 0 zabití
Koronavirus Brutální 3 zemřelí 0 covidiotů
Likvidace Ohrožení 5 očkovaných 0 apokalyps
Koronavirus Absolutně 1 tragédie 0 očkovaných
Kolaps Dezinformace 5 covidiotů 0 zemřelých
Globálně Tragédie 1 krach 0 covidiotů
Dezinformace Covid 6 zabití 0 očkovaných
Zabití Nejistota 23 šílenců 2 covidioti
Vražedně Rusko 1 očkovaní 0 očkovaných
Tragédie Covid 4 ohrožení 0 apokalyps
Likvidace ÚTOČÍCÍ-19. Apokalypsa 1 očkovaní 0 zemřelých
Nejistota Šílení 1 zabitý 0 zabití
Nejistota Apokalypsa 4 covidioti 0 očkovaných
Smrt Covidioti 11 ohrožení 0 zabití
Vrazi Dezinformace 1 zabitý 0 šílenců
Covid Covid 17 ohrožení 1 tragédie
Vražedně Absolutně 4 zemřelí 0 zemřelých
Šíření Rusko 1 tragédie 0 ohrožení
Šíření Poškození 1 očkovaní 0 šílenců
Idioti Smrt 5 mrtvých 0 mrtvých
Útočící Šíření 1 smrt 0 očkovaných
Nebezpečně Zabíjejí Mrtví 1 zemřelý 0 zabití
Šíření Globálně 2 ohrožení 0 očkovaných
Šíření Zabíjejí 1 smrt 0 ohrožení
Poškození Drastický 46 podvodů 0 mrtvých
Nenávist Rusko 5 šílenců 0 zabití
Rasismus Krize 1 krach 0 covidiotů
Apokalypsa Idioti 6 zemřelých 0 šílenců
Likvidace Smrt 1 tragédie 0 zemřelých
Očkovaní Útočící 1 mrtvý 0 apokalyps
Zabíjejí Zabíjejí 1 mrtvý 0 podvodů
Krach Apokalypsa 2 zemřelí 0 ohrožení
Vrazi Šíření 21 šílenců 0 apokalyps
EU Drastický 4 ohrožení 0 zabití
Šílení Krach 1 očkovaní 0 podvodů
Absolutně Zabití 1 mrtvý 0 šílenců
Mrtví Šíření 1 koronavirus 0 koronavirů
Ohrožení Neočkovaní 1 zabitý 0 šílenců
Covid Rusko 1 mrtvý 133 podvodů
Vražedně Krize 1 mrtvý 0 covidiotů
Covid Mrtví 1 tragédie 0 apokalyps
Nenávist Apokalypsa 1 zabitý 0 podvodů
Covidioti Neuvěřitelně 1 šílenec 0 mrtvých
Očkovaní Vrazi 1 šílenec 0 očkovaných
Globálně Zemřeli 1 smrt 0 šílenců
Globálně Šílení 18 covidiotů 0 apokalyps
Útočící Koronavirus 1 očkovaní 0 šílenců
Nenávist Nenávist 1 krach 0 covidiotů
Globálně Nejistota 2 mrtví 0 covidiotů
Šíření Zabíjejí 7 mrtvých 0 očkovaných
Rasismus Zabíjejí 3 zabití 0 covidiotů
Tragédie Kolaps 1 krach 0 koronavirů
Krize Tragédie 2 ohrožení 0 šílenců
Absolutně Konec 36 ohrožení 0 ohrožení
Šíření Brutální 2 covidioti 0 podvodů
Zabíjejí Koronavirus 1 krach 0 zabití
Smrt Nebezpečně 1 šílenec 0 šílenců
Násilí Konec 6 ohrožení 0 podvodů
Rasismus Rasismus 4 ohrožení 0 mrtvých
Covidioti Zabití 2 ohrožení 0 podvodů
Idioti Krize 2 zemřelí 0 koronavirů
Rasismus Neočkovaní 4 ohrožení 0 zemřelých
Konec Globálně 1 smrt 0 podvodů
GLOBÁLNĚ
Idioti Zemřeli 1 očkovaní 0 podvodů
Covid Násilí 1 tragédie 0 koronavirů
Smrt Nenávist 1 koronavirus 0 apokalyps
Zuřivě Covid 2 zabití 0 podvodů
Konec Násilí 5 zabití 0 koronavirů
Apokalypsa Drastický 1 zabitý 0 zemřelých
Poškození Idioti 1 mrtvý 0 apokalyps
Krize Zuřivě 1 šílenec 0 koronavirů
Apokalypsa Násilí 1 mrtvý 0 koronavirů
Mrtví Útočící 2 covidioti 0 podvodů
Zabití Globálně 3 zabití 0 koronavirů
Vražedně Ohrožení 3 ohrožení 1 tragédie
Vražedně Rasismus 1 šílenec 0 ohrožení
Nebezpečně Vražedně 3 zabití 0 zemřelých
Koronavirus Krach 1 šílenec 0 šílenců
Konec Šílení 1 tragédie 0 očkovaných
Vrazi Zabíjejí 12 ohrožení 0 ohrožení
Poškození Zabíjejí 1 zemřelý 0 apokalyps
Konec Absolutně 17 zemřelých 0 očkovaných
Zuřivě Zemřeli 1 koronavirus 0 koronavirů
Drastický Šílení 1 očkovaní 0 očkovaných
Zemřeli Šílení 1 krach 0 zabití
Rasismus Mrtví 16 zemřelých 0 ohrožení
Ohrožení Ohrožení 1 zemřelý 0 zemřelých
Zabíjejí Rasismus 1 smrt 0 podvodů
Kolaps Globálně 1 zabitý 0 ohrožení
Nenávist Ohrožení 2 ohrožení 0 podvodů
Krize Zabíjejí 1 mrtvý 0 apokalyps
Likvidace Zemřeli 1 tragédie 0 covidiotů
Kolaps Zabití 1 mrtvý 0 ohrožení
Nebezpečně Ohrožení 3 zemřelí 0 apokalyps
Rasismus Krizeńkrize 271 ohrožení 0 šílenců
Nejistota Brutální 2 zabití 0 koronavirů
Kolaps Násilí 1 mrtvý 0 covidiotů
Nebezpečně Vražedně 1 koronavirus 0 zemřelých
Likvidace Covidioti 2 zabití 0 ohrožení
Covid Zemřeli 1 smrt 0 zemřelých
Tragédie Útočící 1 šílenec 0 očkovaných
Konec Očkovaní 2 mrtví 0 očkovaných
COVIDIOTI
EU Nenávist 2 covidioti 0 podvodů
Covidioti Apokalypsa 1 smrt 0 podvodů
Tragédie Šílení 1 mrtvý 0 ohrožení
Krize Ohrožení 1 smrt 0 koronavirů
Zuřivě Neočkovaní 3 mrtví 0 zabití
Rasismus Zuřivě 1 zabitý 0 očkovaných
Nejistota Vrazi 2 zabití 0 podvodů
Konec Vražedně 2 ohrožení 0 mrtvých
Apokalypsa Vražedně 2 ohrožení 0 mrtvých
Mrtví Absolutně 5 ohrožení 0 zabití
Násilí Rusko 2 covidioti 0 zabití
Vražedně Krach 1 očkovaní 0 zabití
Konec Zabití 2 zabití 0 mrtvých
Idioti Neočkovaní 1 očkovaní 0 ohrožení
Drastický Zabíjejí 1 zemřelý 0 šílenců
Brutální Brutální 2 covidioti 0 šílenců
Ohrožení Zabití 1 zabitý 0 ohrožení
Šíření EU 1 tragédie 0 šílenců
Kolaps Dezinformace Konec 4 ohrožení 9 zabití
Neočkovaní Vražedně 1 mrtvý 0 covidiotů
Koronavirus Drastický 7 ohrožení 0 koronavirů
Tragédie Očkovaní 1 tragédie 0 apokalyps
Šílení Nejistota 9 podvodů 0 mrtvých
Covid Vražedně 36 zabití 0 ohrožení
Tragédie Útočící 9 očkovaných 0 ohrožení
Krize Nejistota 2 covidioti 0 očkovaných
Neočkovaní Nebezpečně Konec 1 zabitý 0 covidiotů
Covidioti Koronavirus 5 mrtvých 0 apokalyps
Konec Rasismus 19 covidiotů 0 zabití
Mrtví Násilí 1 smrt 0 mrtvých
Násilí Covid 1 koronavirus 0 apokalyps
Vražedně Brutální 1 koronavirus 0 šílenců
Zabití Krize 1 covidiot 0 podvodů
Útočící Nenávist 5 ohrožení 0 apokalyps
Šílení Zuřivě 3 ohrožení 0 mrtvých
Kolaps Smrt 2 ohrožení 0 mrtvých
Útočící Likvidace 1 šílenec 0 šílenců
Smrt Smrt 2 covidioti 0 zemřelých
Vrazi Nebezpečně 14 koronavirů 0 ohrožení
Nebezpečně Absolutně 1 očkovaní 0 zabití
Poškození Drastický 1 zabitý 0 mrtvých
Krach Očkovaní 3 ohrožení 5 zabití
Mrtví Vražedně 491 ohrožení 223 mrtvých
Zuřivě Idioti 1 očkovaní 0 šílenců
Vrazi Neočkovaní 1 covidiot 0 apokalyps
Dezinformace KrizeOHROŽENÍ 3 covidioti 0 mrtvých
Brutální Smrt 1 tragédie 0 apokalyps
Nebezpečně Rusko 2 zabití 0 šílenců
Smrt Násilí 5 očkovaných 0 covidiotů
Dezinformace Mrtví 1 tragédie 0 zemřelých
Šíření Šíření 1 mrtvý 0 šílenců
Covid Krach 1 mrtvý 0 koronavirů
Koronavirus Apokalypsa 1 zabitý 0 koronavirů
EU Zuřivě 1 krach 0 mrtvých
Neuvěřitelně Idioti 1 šílenec 0 koronavirů
Covid Rasismus 1 šílenec 0 zabití
Brutální Násilí 1 šílenec 0 podvodů
Covid Apokalypsa 1 krach 0 zabití
Globálně Smrt 1 covidiot 0 podvodů
Neočkovaní Drastický 3 mrtví 0 šílenců
Krize Idioti 1 tragédie 0 koronavirů
Zabití Zabití 1 zabitý 0 mrtvých
Poškození Zemřeli 142 mrtvých 672 šílenců
Násilí Krize 1 tragédie 0 podvodů
Smrt Ohrožení 5 zabití 0 šílenců
Zabití Krach 286 apokalyps 10 koronavirů
Nebezpečně Zemřeli 36 mrtvých 0 zabití
Tragédie Zabití 3 zabití 0 zemřelých
Likvidace Brutální 4 mrtví 0 apokalyps
Útočící Smrt 1 covidiot 0 podvodů
Covid Nejistota 1 tragédie 0 očkovaných
Krach Absolutně 1 covidiot 0 mrtvých
EU Kolaps 1 covidiot 0 covidiotů
Kolaps Likvidace 1 covidiot 0 mrtvých
Globálně Likvidace 10 zemřelých 0 šílenců
Tragédie Mrtví 5 apokalyps 0 šílenců
Nebezpečně Násilí 1 tragédie 0 mrtvých
Dezinformace Zemřeli 2 mrtví 0 očkovaných
Krize Poškození Drastický 3 mrtví 0 ohrožení
Šílení COVIDIOTI. Zabití 1 mrtvý 0 mrtvých
Covidioti Poškození 2 zabití 0 mrtvých
Koronavirus Nebezpečně 1 covidiot 0 koronavirů
Nejistota Kolaps 2 zabití 0 zabití
EU Tragédie 4 zemřelí 0 zemřelých
Covid Tragédie 1 šílenec 0 podvodů
Zemřeli Očkovaní 4 covidioti 0 šílenců
Krize Krize 1 zemřelý 0 zabití
Kolaps Mrtví 2 covidioti 0 covidiotů
Dezinformace Ohrožení 4 zemřelí 0 apokalyps
Tragédie Kolaps 1 krach 0 podvodů
Očkovaní Zemřeli 1 šílenec 0 mrtvých
Smrt Nebezpečně 1 covidiot 0 apokalyps
Krach Vrazi 28 zabití 0 mrtvých
Ľmrtví Ohrožení 2 covidioti 0 podvodů
Vražedně Likvidace 2 covidioti 0 covidiotů
Absolutně Brutální 2 ohrožení 0 mrtvých
Covid Brutální 1 krach 0 koronavirů
Nejistota Absolutně 1 zabitý 0 podvodů
Globálně Očkovaní 1 mrtvý 0 mrtvých
Zemřeli Drastický 3 mrtví 0 koronavirů
Nenávist Rasismus 2 mrtví 0 ohrožení
Mrtví Nebezpečně 1 očkovaní 0 apokalyps
Šíření Dezinformace 1 krach 0 koronavirů
Neuvěřitelně Globálně 8 covidiotů 0 ohrožení
Nebezpečně Nebezpečně 1 smrt 0 očkovaných
Apokalypsa Šíření 1 šílenec 0 očkovaných
Absolutně Očkovaní 25 podvodů 0 koronavirů
Krize Koronavirus 1 tragédie 0 koronavirů
Likvidace Nebezpečně 1 očkovaní 0 ohrožení
Neočkovaní Rusko 1 smrt 0 ohrožení
Nejistota Drastický 36 covidiotů 0 mrtvých
Smrt Krize 1 covidiot 0 zabití
Útočící Zabíjejí 6 podvodů 0 šílenců
NEBEZPEČNĚľzabíjejí Konec 5 zemřelých 0 koronavirů
Šíření Nebezpečně 8 apokalyps 3 mrtví
Krize Rasismus 1 covidiot 0 podvodů
Šílení Koronavirus 2 mrtví 0 apokalyps
Zabití Idioti 4 covidioti 1 koronavirus
Covidioti Vražedně 48 zabití 1 mrtvý
Neuvěřitelně Neuvěřitelně 2 mrtví 0 apokalyps
Likvidace Covidioti 1 smrt 0 očkovaných
Zabíjejí Zuřivě 1 šílenec 0 mrtvých
Globálně EU 1 covidiot 0 šílenců
Absolutně Neuvěřitelně 1 koronavirus 0 zabití
Drastický Konec 1 covidiot 0 zemřelých
Nenávist Zemřeli 1 krach 0 koronavirů
Neočkovaní Nenávist 2 zemřelí 0 koronavirů
Covidioti Krizeć 1 mrtvý 0 šílenců
EU Násilí 3 mrtví 0 šílenců
Útočící Ohrožení 1 zabitý 0 zemřelých
Očkovaní Konec 2 zemřelí 0 apokalyps
Krize Covidioti 1 covidiot 0 apokalyps
Dezinformace Covidioti 2 zemřelí 0 covidiotů
Poškození Koronavirus 1 mrtvý 0 očkovaných
Zabíjejí Násilí 1 mrtvý 0 covidiotů
Zabíjejí Mrtví 3 zemřelí 0 ohrožení
Šíření Zabíjejí 2 ohrožení 0 koronavirů
Rusko Rasismus 1 šílenec 0 covidiotů
Vražedně Poškození 13 covidiotů 0 koronavirů
Covidioti Neuvěřitelně 1 koronavirus 0 apokalyps
Koronavirus Poškození 8 zemřelých 0 očkovaných
Nejistota Mrtví 1 krach 0 zabití
Očkovaní Mrtví 1 tragédie 0 mrtvých
Rusko Mrtví 4 zemřelí 0 podvodů
Apokalypsa Poškození 2 zemřelí 0 mrtvých
Kolaps Brutální 1 šílenec 0 zemřelých
Koronavirus Vražedně 5 apokalyps 0 covidiotů
Mrtví Likvidace 1 očkovaní 0 koronavirů
Ohrožení Rasismus 1 mrtvý 0 mrtvých
Šíření Útočící 10 zemřelých 0 podvodů
Zabíjejí Globálně 1 šílenec 0 zabití
Vražedně Šílení 1 očkovaní 0 koronavirů
Šíření Útočící 19 koronavirů 0 apokalyps
Zabíjejí EU 1 smrt 0 zabití
Krach Apokalypsa 3 covidioti 0 koronavirů
Konec Krize 3 covidioti 0 zemřelých
Dezinformace Očkovaní 1 zemřelý 0 covidiotů
Covid Nenávist 2 zemřelí 0 ohrožení
Poškození Apokalypsa 1 zemřelý 0 koronavirů
Zabíjejí Násilí 2 covidioti 0 mrtvých
Smrt Koronavirus 1 šílenec 0 apokalyps
Krize Vrazi 1 očkovaní 0 koronavirů
Covid Nenávist 2 covidioti 19 očkovaných
Nenávist Zuřivě 22 covidiotů 0 podvodů
Koronavirus Očkovaní 1 zabitý 0 šílenců
Globálně Absolutně 1 očkovaní 0 koronavirů
Tragédie Apokalypsa 1 šílenec 0 zabití
Zabití Nebezpečně 1 covidiot 0 koronavirů
Šílení Nejistota 3 ohrožení 0 koronavirů
Drastický Nenávist 5 covidiotů 0 mrtvých
Apokalypsa Drastický 38 podvodů 0 zabití
Očkovaní Nenávist 5 podvodů 0 koronavirů
Poškození COVIDIOTI. Nebezpečně 3 covidioti 0 koronavirů
Koronavirus Vrazi 1 zemřelý 0 mrtvých
Smrt Tragédie 6 mrtvých 0 mrtvých
Ohrožení "drastickýLikvidace" Útočící 4 zabití 0 mrtvých
Zabití Krize 15 ohrožení 0 šílenců
Násilí Krach 1 krach 0 koronavirů
Vražedně Smrt 36 očkovaných 0 ohrožení
Nejistota Kolaps 1 mrtvý 0 zabití
Krach Neočkovaní 1 šílenec 0 koronavirů
Krach Tragédie Likvidace 1 očkovaní 0 podvodů
Apokalypsa Šíření 51 podvodů 0 očkovaných
Vražedně Rasismus 123 zabití 0 covidiotů
Rasismus Mrtví 2 ohrožení 2 mrtví
Vrazi Brutální 1 zabitý 0 apokalyps
Covid Násilí 2 covidioti 0 očkovaných
Krach Nenávist 1 mrtvý 0 koronavirů
Rusko Útočící 1 tragédie 0 šílenců
Covid Šílení 2 covidioti 0 ohrožení
Zuřivě Koronavirus 1 mrtvý 0 koronavirů
Globálně Rasismus 4 zabití 0 apokalyps
Likvidace Šílení 22 očkovaných 0 apokalyps
Smrt Krize 2 mrtví 0 koronavirů
Drastický Krize 2 mrtví 0 mrtvých
Šílení Koronavirus 3 mrtví 0 mrtvých
Mrtví Apokalypsa 1 tragédie 0 zemřelých
Idioti Ohrožení 17 podvodů 0 podvodů
Globálně Poškození 1 zabitý 0 covidiotů
Smrt Apokalypsa 1 krach 0 zabití
Nejistota Krach 2 covidioti 0 covidiotů
Brutální Rusko 1 šílenec 0 šílenců
Nejistota Covid 3 ohrožení 0 koronavirů
Koronavirus Globálně 1 mrtvý 0 koronavirů
Zemřeli Neočkovaní 2 zabití 0 očkovaných
Likvidace Mrtví 1 covidiot 0 podvodů
Rusko EU 5 apokalyps 0 šílenců
EU Násilí 2 mrtví 0 koronavirů
Zemřeli Tragédie 1 očkovaní 0 zabití
Rasismus Krach 1 koronavirus 0 apokalyps
Násilí Konec 1 očkovaní 0 zemřelých
Nenávist Zemřeli 32 ohrožení 0 podvodů
Zuřivě Smrt 1 zabitý 0 koronavirů
Dezinformace Globálně 1 očkovaní 0 mrtvých
Útočící Covid 1 zemřelý 0 zabití
Šíření Šíření 5 koronavirů 0 koronavirů
Tragédie Tragédie 1 zemřelý 0 zabití
Zemřeli Zemřeli 1 krach 0 apokalyps
Vražedně Dezinformace 3 covidioti 1 krach
Útočící Neočkovaní 12 šílenců 0 covidiotů
Zemřeli Idioti 1 mrtvý 0 koronavirů
Šíření Rusko Neuvěřitelně 28 šílenců 0 podvodů
Brutální Rusko 5 koronavirů 0 apokalyps
Útočící Zuřivě 1 mrtvý 0 šílenců
Ohrožení Absolutně 6 koronavirů 0 podvodů
Ohrožení Zabití 17 zemřelých 0 zemřelých
Smrt Zabíjejí 1 smrt 0 očkovaných
Očkovaní Útočící 1 šílenec 0 ohrožení
Covid Apokalypsa 2 ohrožení 0 apokalyps
Šíření Zabití 1 mrtvý 0 zemřelých
Krize Rusko 2 ohrožení 0 šílenců
Likvidace Absolutně 1 šílenec 0 podvodů
Šíření Drastický 8 šílenců 0 šílenců
Očkovaní Globálně 1 šílenec 0 apokalyps
Covid Vražedně 1 očkovaní 0 ohrožení
Poškození Šíření 34 očkovaných 0 koronavirů
Konec Šíření 1 covidiot 0 zabití
Covidioti Drastický 10 podvodů 0 apokalyps
Zuřivě Smrt 3 zabití 0 zemřelých
Krize Tragédie 2 zabití 0 zabití
Rusko Likvidace 14 podvodů 0 covidiotů
Mrtví Zabití 1 mrtvý 0 covidiotů
Globálně Idioti 44 podvodů 0 ohrožení
Poškození Tragédie 4 ohrožení 0 mrtvých
Vražedně Neočkovaní 70 podvodů 0 zabití
Nebezpečně Neočkovaní 2 mrtví 0 mrtvých
Zemřeli Vrazi 3 zemřelí 0 apokalyps
Zemřeli Dezinformace 1 krach 0 zabití
Vrazi Útočící 1 covidiot 0 zabití
Vrazi Poškození 1 očkovaní 0 ohrožení
Zemřeli Smrt 1 mrtvý 0 apokalyps
Konec Vražedně 72 mrtvých 0 podvodů
Konec Rusko 1 krach 0 apokalyps
Absolutně EU 10 apokalyps 0 očkovaných
Zabíjejí Drastický 192 koronavirů 0 zabití
Likvidace Tragédie 1 covidiot 0 koronavirů
Tragédie Útočící 1 krach 0 covidiotů
Zabíjejí Rusko 39 koronavirů 0 apokalyps
Zemřeli Zabití 1 mrtvý 0 zemřelých
Konec Krize 1 šílenec 0 apokalyps
Neočkovaní Očkovaní 1 mrtvý 0 zabití
Konec Nenávist 1 covidiot 0 podvodů
Covidioti "Poškození" Covidioti 1 tragédie 0 podvodů
Tragédie Nejistota 1 smrt 0 zemřelých
Neuvěřitelně Rasismus 1 krach 0 podvodů
Šíření Nebezpečně 1 očkovaní 0 zabití
Zuřivě Drastický 1 krach 0 koronavirů
Šílení Nenávist 1 zemřelý 0 koronavirů
EU Smrt 2 ohrožení 0 šílenců
Šílení Nebezpečně 2 covidioti 0 covidiotů
Smrt Neočkovaní 1 zemřelý 0 šílenců
Apokalypsa Globálně 1 zabitý 0 zabití
Rasismus Neočkovaní Zemřeli 5 zabití 0 mrtvých
Rusko APOKALYPSA. Zabíjejí 3 ohrožení 0 šílenců
EU Dezinformace 1 očkovaní 0 zabití
DRASTICKÝ
Absolutně Očkovaní 1 smrt 0 podvodů
Globálněçbrutální Nenávist 1 očkovaní 0 covidiotů
Útočící Nenávist 1 zemřelý 0 koronavirů
Konec Koronavirus 3 covidioti 0 apokalyps
Covid Násilí 1 covidiot 0 mrtvých
Zabíjejí 1 zabitý 0 šílenců
Covid Ohrožení 4 zabití 0 covidiotů
Tragédie Útočící 119 zabití 0 mrtvých
Idioti Šíření 1 tragédie 0 covidiotů
Likvidace Šíření 3 ohrožení 0 zemřelých
Dezinformace Zabití 1 tragédie 0 covidiotů
Brutální Vražedně 4 ohrožení 0 šílenců
Rasismus Nebezpečně Šílení 1 očkovaní 0 podvodů
Očkovaní Konec 1 očkovaní 0 podvodů
Drastický Idioti 1 očkovaní 0 zemřelých
Krize Idioti 1 šílenec 0 šílenců
Mrtví Ohrožení 1 tragédie 0 covidiotů
Zabití Vražedně 1 covidiot 0 zabití
Zabití Drastický 1 šílenec 0 šílenců
Likvidace Násilí 2 mrtví 0 očkovaných
Zemřeli Nebezpečně 1 covidiot 0 zemřelých
Dezinformace Vražedně 1 zabitý 0 koronavirů
Konec Covidioti 4 zabití 0 podvodů
Násilí Šíření 14 očkovaných 0 očkovaných
Covidioti Násilí Vražedně 1 krach 0 ohrožení
Covidioti Smrt 5 ohrožení 0 podvodů
Neočkovaní Neočkovaní 1 koronavirus 0 koronavirů
Nebezpečně Covid 1 tragédie 0 koronavirů
Vrazi Zemřeli 5 mrtvých 0 podvodů
Smrt Šíření 15 koronavirů 0 šílenců
Covid Šílení 1 šílenec 0 covidiotů
Rasismus Krach 1 koronavirus 0 koronavirů
Šíření EU 5 mrtvých 0 zabití
Nenávist Drastický 1 tragédie 0 ohrožení
Násilí Idioti 1 šílenec 0 šílenců
Vražedně Ohrožení 1 covidiot 0 koronavirů
Koronavirus Tragédie 1 zemřelý 0 šílenců
Zuřivě Tragédie 1 očkovaní 0 ohrožení
Zabíjejí Útočící 2 zemřelí 1 tragédie
Covidioti Násilí 1 covidiot 0 šílenců
Útočící Zuřivě 7 mrtvých 0 ohrožení
Zemřeli Útočící 1 smrt 0 podvodů
Vražedně Rusko 1 covidiot 0 očkovaných
Neuvěřitelně Očkovaní 19 podvodů 0 koronavirů
Krach Ohrožení 5 podvodů 0 zabití
Násilí Drastický 1 mrtvý 0 zabití
Rusko Globálně 6 zabití 0 zabití
Vrazi Očkovaní 1 covidiot 0 koronavirů
Násilí Kolaps 1 krach 0 podvodů
EU Likvidace 27 mrtvých 24 apokalyps
Nejistota Konec 1 očkovaní 0 zemřelých
Tragédie Neuvěřitelně 1 koronavirus 0 podvodů
Krize Drastický 1 koronavirus 0 zabití
Kolaps Zemřeli 1 koronavirus 0 očkovaných
Konec EU 3 zemřelí 0 covidiotů
Koronavirus Ohrožení 1 zabitý 0 ohrožení
Rasismus Tragédie 1 zemřelý 0 podvodů
Neuvěřitelně Zemřeli 1 covidiot 0 podvodů
Globálně Vrazi 2 zemřelí 0 zemřelých
Rasismus Neočkovaní 1 smrt 0 mrtvých
Šíření Globálně 1 krach 0 covidiotů
Šílení EU 22 covidiotů 51 očkovaných
Ohrožení Smrt 15 podvodů 0 apokalyps
Idioti Útočící 1 mrtvý 0 ohrožení
Útočící Nebezpečně 1 zabitý 0 ohrožení
Likvidace Brutální 1 tragédie 0 koronavirů
Násilí Zuřivě 1 šílenec 0 koronavirů
Milan Rokytka 1 covidiot 0 mrtvých
Tragédie Násilí 110 covidiotů 0 zemřelých
Nejistota EU 1 zemřelý 0 mrtvých
Neočkovaní Šíření 1 mrtvý 0 šílenců
Globálně Neočkovaní Očkovaní 5 apokalyps 0 šílenců
Zabíjejí Brutální 1 zabitý 0 zabití
Nenávist Poškození 1 šílenec 0 zabití
Nenávist Nebezpečně 5 šílenců 0 apokalyps
Dezinformace Idioti 1 smrt 0 očkovaných
Nebezpečně Smrt 1 krach 0 koronavirů
Zuřivě Krize 4 zemřelí 0 podvodů
Útočící Idioti 2 zabití 0 ohrožení
Likvidace Nejistota 53 ohrožení 0 mrtvých
Zemřeli Nenávist 1 tragédie 0 covidiotů
Nejistota Nebezpečně 2 mrtví 0 apokalyps
Vražedně EU 4 mrtví 0 zemřelých
Mrtví Konec 6 koronavirů 0 apokalyps
Násilí Zabití 1 šílenec 0 šílenců
Koronavirus EU 43 apokalyps 0 očkovaných
Nejistota Neočkovaní 1 zabitý 0 šílenců
Neočkovaní Nejistota 1 mrtvý 0 očkovaných
Smrt Násilí 3 covidioti 0 mrtvých
Ohrožení Covidioti 1 koronavirus 0 podvodů
Rasismus Absolutně 5 zabití 0 mrtvých
Zabití EU 1 koronavirus 0 covidiotů
Covidioti Globálně 1 covidiot 0 zemřelých
Kolaps Drastický 1 šílenec 0 zabití
Globálně Neuvěřitelně 2 zabití 0 očkovaných
Zabíjejí Rusko 58 apokalyps 0 šílenců
Šíření Neočkovaní 34 podvodů 0 covidiotů
Nejistota Konec 1 očkovaní 0 zemřelých
Tragédie Nebezpečně 4 zemřelí 0 apokalyps
Rusko Likvidace 6 koronavirů 0 očkovaných
Očkovaní Zuřivě 1 krach 0 podvodů
Covidioti Apokalypsa 1 zemřelý 0 mrtvých
Násilí Covid Zemřeli 2 ohrožení 0 zemřelých
Šíření Tragédie 2 ohrožení 0 podvodů
Neuvěřitelně Nejistota 4 ohrožení 0 podvodů
Ohrožení Nenávist 6 mrtvých 0 ohrožení
Očkovaní Kolaps 131 zabití 0 mrtvých
Absolutně EU 1 smrt 0 mrtvých
Mrtví Násilí 2 mrtví 0 covidiotů
Smrt Dezinformace Poškození 38 zemřelých 0 zabití
Rasismus Covidioti 1 zemřelý 0 apokalyps
Covid Násilí 1 šílenec 0 zemřelých
Krach Vrazi 1 krach 0 zemřelých
Neočkovaní Vražedně 1 zemřelý 0 koronavirů
Globálně TRAGÉDIE. Idioti 1 tragédie 0 zabití
Vražedně Zabití 3 ohrožení 0 šílenců
Likvidace Dezinformace 2 covidioti 0 očkovaných
Neuvěřitelně Covid 1 koronavirus 0 šílenců
Idioti Vražedně 8 koronavirů 0 ohrožení
Likvidace Neočkovaní 5 zabití 0 koronavirů
Násilí Šílení 1 šílenec 0 podvodů
Krize Nenávist 1 smrt 0 covidiotů
Očkovaní Smrt 2 covidioti 0 šílenců
Zabíjejí Zabíjejí 1 covidiot 0 covidiotů
Idioti Covidioti 1 zabitý 0 ohrožení
Šíření Poškození 2 mrtví 0 zabití
Apokalypsa Koronavirus 1 očkovaní 0 očkovaných
Krize Zemřeli 1 koronavirus 0 očkovaných
Vražedně EU 12 podvodů 0 ohrožení
Poškození Násilí 1 očkovaní 0 ohrožení
Dezinformace EU 1 smrt 0 apokalyps
Apokalypsa Nejistota 7 apokalyps 0 covidiotů
Očkovaní Apokalypsa 1 smrt 0 covidiotů
Brutální Zemřeli 1 smrt 0 ohrožení
Covid Šílení 114 podvodů 43 mrtvých
Útočící Krach 12 ohrožení 0 zabití
Vrazi Krach 1 tragédie 0 apokalyps
Koronavirus Vrazi 1 krach 0 apokalyps
Tragédie Vrazi 1 mrtvý 0 očkovaných
KONEC
Neočkovaní Covidioti 1 tragédie 0 zabití
Dezinformace Krach 1 tragédie 0 covidiotů
Kolaps Nebezpečně 1 smrt 0 mrtvých
Smrt Covidioti 406 zemřelých 1 zabitý
Mrtví Šíření 1 covidiot 0 očkovaných
Poškození Očkovaní 1 tragédie 0 podvodů
Neočkovaní Krize 1 šílenec 0 covidiotů
Útočící Vražedně 245 ohrožení 0 zabití
Globálně Idioti 11 zabití 0 očkovaných
Brutální Zabití 2 zemřelí 0 očkovaných
Koronavirus Idioti 1 mrtvý 0 šílenců
Zabíjejí Neočkovaní 1 zemřelý 0 podvodů
Nebezpečně Krize 1 zabitý 0 šílenců
Násilí Smrt 7 mrtvých 0 mrtvých
Násilí Šíření 1 očkovaní 0 apokalyps
Šíření Krize 108 šílenců 0 šílenců
NENÁVIST
Násilí Globálně 1 zabitý 0 ohrožení
Neuvěřitelně EU 26 ohrožení 0 zemřelých
Nebezpečně Zabíjejí 1 krach 0 koronavirů
Útočící ZABITÍ. Zemřeli 1 tragédie 0 očkovaných
Absolutně Zabíjejí 1 covidiot 0 koronavirů
Šíření Nebezpečně 1 smrt 0 apokalyps
Ohrožení Nebezpečně 1 krach 0 ohrožení
Covid Likvidace 34 šílenců 0 podvodů
Neuvěřitelně Vrazi 1 covidiot 0 podvodů
Neuvěřitelně Očkovaní 1 šílenec 0 koronavirů
Tragédie Zabití 1 tragédie 0 mrtvých
Neuvěřitelně Šíření 1 očkovaní 0 covidiotů
Idioti Konec 1 covidiot 0 mrtvých
Zemřeli EU 6 podvodů 0 šílenců
Apokalypsa Krach Ohrožení 6 zabití 0 ohrožení
Absolutně Nebezpečně 1 zabitý 0 podvodů
Neočkovaní Vrazi 10 očkovaných 0 zabití
Nejistota Brutální 1 mrtvý 0 podvodů
Koronavirus Šílení 1 krach 0 podvodů
Neočkovaní Dezinformace 41 koronavirů 0 koronavirů
Absolutně Neočkovaní 4 zemřelí 0 zemřelých
Tragédie Vrazi 1 zabitý 0 apokalyps
EU Krach 4 zabití 0 covidiotů
Šílení Koronavirus 1 koronavirus 0 očkovaných
Nebezpečně Dezinformace 1 mrtvý 0 apokalyps
Krach Covid 3 mrtví 0 podvodů
Zemřeli Krize 2 covidioti 0 koronavirů
Krach Šíření 4 mrtví 0 mrtvých
Nebezpečně Nenávist 185 šílenců 2 zemřelí
Neuvěřitelně Poškození Rasismus 3 zemřelí 0 zabití
Tragédie Krach 1 šílenec 0 koronavirů
Neuvěřitelně Likvidace 237 očkovaných 0 zabití
Kolaps Útočícíľzemřeli 1 koronavirus 0 apokalyps
Brutální Nebezpečně 2 zemřelí 0 apokalyps
Covid Absolutně 6 podvodů 0 očkovaných
Smrt Konec 1 šílenec 0 apokalyps
Nejistota Nejistota 8 šílenců 0 apokalyps
Kolaps Apokalypsa 1 očkovaní 0 mrtvých
Rusko Zabíjejí 7 mrtvých 0 covidiotů
Zuřivě Krach 2 zabití 0 koronavirů
Nenávist Rasismus 1 koronavirus 0 očkovaných
Globálně Šíření 1 covidiot 0 očkovaných
Útočící Dezinformace 1 šílenec 0 zabití
Rasismus Globálně 3 covidioti 0 očkovaných
Tragédie Covid 1 šílenec 0 zemřelých
Dezinformace Vrazi 2 covidioti 0 koronavirů
Drastický Rusko 2 covidioti 0 mrtvých
Smrt Očkovaní 2 covidioti 0 ohrožení
Očkovaní Očkovaní 2 ohrožení 0 zemřelých
Neočkovaní Kolaps 1 koronavirus 0 koronavirů
Globálně Očkovaní 37 očkovaných 0 apokalyps
Šíření Rusko 1 mrtvý 0 mrtvých
Šílení Neuvěřitelně 1 šílenec 0 očkovaných
Dezinformace Tragédie 4 ohrožení 0 podvodů
Covidioti "Útočící" Mrtví 1 covidiot 0 šílenců
Likvidace Rasismus 41 očkovaných 0 očkovaných
Zemřeli Zabíjejí 1 koronavirus 0 šílenců
Zabití Zuřivě 19 ohrožení 0 ohrožení
Covidioti Šílení 1 smrt 0 zabití
Tragédie Apokalypsa 1 covidiot 0 šílenců
Útočící Rusko 2 zabití 0 covidiotů
Zabití Rusko 1 smrt 0 šílenců
Zemřeli Nebezpečně 4 zemřelí 0 apokalyps
Smrt Drastický 3 mrtví 0 mrtvých
Neočkovaní Útočící 2 zabití 0 zabití
Covidioti Šíření 5 apokalyps 0 šílenců
Globálně Nejistota 1 tragédie 0 ohrožení
Vražedně Rasismus 2 zabití 0 mrtvých
Koronavirus Ohrožení 1 zabitý 0 zemřelých
Vrazi Apokalypsa 1 šílenec 0 mrtvých
Koronavirus Koronavirus 1 očkovaní 0 zemřelých
Idioti Tragédie 3 covidioti 0 zemřelých
Poškození Absolutně 17 očkovaných 0 šílenců
Rasismus Nenávist 7 covidiotů 0 covidiotů
Koronavirus Očkovaní 2 ohrožení 0 ohrožení
Koronavirus Apokalypsa 3 mrtví 0 zabití
Zabíjejí Apokalypsa 2 ohrožení 0 zabití
Zabití Poškození 1 šílenec 0 ohrožení
Zuřivě Kolaps 1 tragédie 0 zabití
Krach Absolutně 2 covidioti 0 covidiotů
Krize Zemřeli 41 zemřelých 0 koronavirů
Vrazi Násilí 1 krach 0 koronavirů
Covid Násilí 2 mrtví 0 ohrožení
Idioti Dezinformace 1 tragédie 0 zemřelých
EU Vrazi 1 šílenec 0 ohrožení
Zabití Absolutně 9 covidiotů 0 zemřelých
Likvidace Zuřivě 94 očkovaných 0 očkovaných
Zuřivě Idioti 1 krach 0 ohrožení
Vrazi Konec 4 mrtví 0 očkovaných
Smrt Ohrožení Neočkovaní 2 mrtví 0 očkovaných
Dezinformace Brutální 1 krach 0 apokalyps
Absolutně Dezinformace 3 zabití 0 šílenců
Brutální Neuvěřitelně 5 ohrožení 0 koronavirů
Nenávist Očkovaní 94 podvodů 0 ohrožení
Drastický Globálně 11 šílenců 0 šílenců
Drastický Kolaps Poškození 1 koronavirus 0 koronavirů
Absolutně Zuřivě 19 zabití 0 očkovaných
Rasismus Koronavirus 1 zemřelý 0 šílenců
Brutální Rasismus 1 zabitý 0 zemřelých
Poškození Globálně 2 zemřelí 0 koronavirů
Nejistota Tragédie 2 zemřelí 0 šílenců
Rasismus Rasismus 4 covidioti 0 covidiotů
Krach Konec 1 koronavirus 0 zemřelých
Drastický Tragédie 1 tragédie 0 ohrožení
Likvidace Mrtví 1 covidiot 0 apokalyps
Kolaps Likvidace 1 krach 0 ohrožení
Vražedně Zemřeli 2 mrtví 0 podvodů
Mrtví Covidioti 2 covidioti 0 ohrožení
Zemřeli Krize 2 zemřelí 0 šílenců
Vrazi Neočkovaní 1 očkovaní 0 ohrožení
Nebezpečně Koronavirus 1 krach 0 šílenců
Apokalypsa Ohrožení 1 smrt 0 covidiotů
Šílení MrtvíCovidioti 2 covidioti 0 podvodů
Nejistota Nenávist 19 apokalyps 0 ohrožení
Krach Krach 2 zemřelí 0 ohrožení
Konec Zemřeli 7 podvodů 0 očkovaných
Rusko Brutální 22 mrtvých 0 šílenců
Poškození Koronavirus 5 covidiotů 0 ohrožení
Útočící Idioti 2 zemřelí 0 apokalyps
Covid Nenávist 1 covidiot 0 očkovaných
Poškození Nejistota 3 covidioti 0 očkovaných
Neuvěřitelně Idioti 7 apokalyps 0 očkovaných
Neuvěřitelně Drastický 12 apokalyps 0 mrtvých
Očkovaní Zemřeli 1 mrtvý 0 covidiotů
Smrt Rusko 1 šílenec 0 covidiotů
Tragédie Poškození 2 ohrožení 0 ohrožení
Dezinformace Nebezpečně 13 šílenců 0 apokalyps
Apokalypsa Nejistota 6 ohrožení 0 koronavirů
Drastický Nejistota 1 covidiot 0 očkovaných
Zabíjejí Kolaps 18 podvodů 0 zabití
Apokalypsa Smrt 1 šílenec 0 ohrožení
Útočící Likvidace 1 zabitý 0 covidiotů
Šíření Zabití 1 covidiot 0 zemřelých
Šíření Nebezpečně 1 covidiot 0 očkovaných
Idioti Rusko 1 smrt 0 koronavirů
Kolaps Tragédie 1 očkovaní 0 mrtvých
Drastický Vrazi 3 mrtví 0 šílenců
Absolutně Neuvěřitelně 1 mrtvý 0 apokalyps
Konec Rasismus 1 smrt 0 podvodů
Tragédie Šílení 1 očkovaní 0 koronavirů
Tragédie Šílení 1 tragédie 0 apokalyps
Apokalypsa Vrazi 1 šílenec 0 covidiotů
Absolutně Covidioti 1 mrtvý 0 apokalyps
Šíření Covid 1 zabitý 0 zemřelých
Nebezpečně Útočící 3 mrtví 0 očkovaných
Útočící Zabití 5 šílenců 0 šílenců
Poškození Absolutně 19 očkovaných 0 covidiotů
Nenávist Neuvěřitelně 18 koronavirů 0 očkovaných
Konec Likvidace 8 očkovaných 0 šílenců
Neuvěřitelně Krize 11 koronavirů 0 podvodů
Nenávist Rasismus 1 smrt 0 apokalyps
Globálně Zemřeli 1 koronavirus 0 zemřelých
Šílení Neočkovaní 4 covidioti 0 zemřelých
Rasismus Drastický 5 koronavirů 0 očkovaných
Nenávist Absolutně 2 zemřelí 0 apokalyps
Poškození neuvěřitelně nebezpečně 2 mrtví 0 apokalyps
Nenávist Globálně 2 covidioti 0 apokalyps
Vražedně Neočkovaní 2 ohrožení 0 ohrožení
Kolaps Ohrožení 1 zemřelý 0 mrtvých
Idioti Zabíjejí 1 zabitý 0 podvodů
Drastický EU 1 zemřelý 0 ohrožení
Likvidace Krach 7 šílenců 0 koronavirů
Brutální Covid 5 koronavirů 0 očkovaných
Globálně Zemřeli 7 šílenců 0 mrtvých
Poškození Drastický 4 mrtví 0 podvodů
Neočkovaní Drastický 8 covidiotů 0 ohrožení
Šíření Zuřivě 1 mrtvý 0 zemřelých
Rasismus Kolaps 1 očkovaní 0 covidiotů
Koronavirus Vrazi 7 podvodů 0 ohrožení
Smrt Neuvěřitelně 2 zabití 0 očkovaných
Zemřeli Poškození 1 zemřelý 0 ohrožení
Absolutně Poškození 1 covidiot 0 covidiotů
Násilí Globálně 1 smrt 0 očkovaných
Rusko Násilí 1 covidiot 0 podvodů
Apokalypsa Neočkovaní 5 mrtvých 0 covidiotů
Covidioti Vrazi 2 zabití 0 podvodů
Kolaps Neočkovaní 1 koronavirus 0 apokalyps
Konec Násilí 125 šílenců 0 koronavirů
Krach Šílení 16 šílenců 0 zemřelých
Násilí Rasismus 7 zemřelých 0 covidiotů
Šílení Absolutně Neuvěřitelně 38 očkovaných 0 mrtvých
Zemřeli Krize 1 tragédie 0 šílenců
Zemřeli Zabíjejí 2 zabití 0 zemřelých
Kolaps Mrtví 13 zemřelých 0 koronavirů
Smrt Nejistota 2 zabití 0 covidiotů
EU Vražedně 34 očkovaných 0 podvodů
Covid Krize 2 mrtví 0 mrtvých
Zuřivě Smrt 1 covidiot 0 koronavirů
Poškození Nejistota 1 krach 0 ohrožení
Násilí Neuvěřitelně 1 covidiot 0 očkovaných
Krize (Kolaps) Nebezpečně 1 šílenec 0 covidiotů
Vražedně NÁSILÍ. Dezinformace 2 zemřelí 0 očkovaných
Zemřeli Nebezpečně 7 zabití 0 zabití
Rusko Tragédie 1 krach 0 zemřelých
Smrt COVIDIOTI. Konec 1 tragédie 0 koronavirů
Koronavirus OČKOVANÍ. Krach248krize 1 zabitý 0 zemřelých
Smrt Útočící PoškozeníOhrožení 2 zemřelí 0 ohrožení
Nejistota EU 1 mrtvý 0 šílenců
Rusko Nenávist 2 zemřelí 0 mrtvých
Šíření Násilí 1 covidiot 0 šílenců
Šíření Covidioti 1 očkovaní 0 mrtvých
Šílení Útočící 2 zemřelí 0 očkovaných
Rasismus Vrazi 6 mrtvých 0 očkovaných
Nebezpečně Covid 1 koronavirus 0 očkovaných
Ohrožení Tragédieć 2 mrtví 0 mrtvých
Šíření Vražedně 1 zabitý 0 zemřelých
Nenávist Covid 24 ohrožení 0 koronavirů
Brutální Krach 2 zabití 0 covidiotů
Likvidace Globálně 2 covidioti 0 ohrožení
Dezinformace Likvidace 75 zemřelých 0 apokalyps
Konec Vražedně 1 zemřelý 0 šílenců
Útočící Mrtví 1 zabitý 0 koronavirů
Nejistota Nenávist 26 očkovaných 0 covidiotů
Šílení Neočkovaní 4 ohrožení 0 podvodů
Vražedně Neuvěřitelně 1 zemřelý 0 ohrožení
Brutální Tragédie 6 mrtvých 0 ohrožení
Zabití Brutální 17 ohrožení 0 mrtvých
Rusko Apokalypsa 2 mrtví 0 zemřelých
Krach Zabití 38 zabití 0 koronavirů
Šílení Smrt 1 krach 0 ohrožení
Koronavirus Nejistota 1 šílenec 0 šílenců
Smrt Vrazi 2 ohrožení 0 ohrožení
Zuřivě Nejistota 1 koronavirus 0 očkovaných
Covidioti Očkovaní 1 zabitý 0 koronavirů
Smrt Krize 2 zemřelí 0 podvodů
Vražedně Zabití 1 smrt 0 podvodů
Neuvěřitelně Koronavirus 1 šílenec 0 koronavirů
Globálně Vražedně 1 mrtvý 0 očkovaných
Smrt Zemřeli 4 zemřelí 0 ohrožení
Neuvěřitelně Idioti 1 smrt 0 podvodů
Neočkovaní Zemřeli 1 smrt 0 koronavirů
Rusko Násilí 9 šílenců 0 apokalyps
Neočkovaní ŠířeníKonec 64 podvodů 0 zemřelých
Očkovaní Neuvěřitelně 1 mrtvý 0 mrtvých
Útočící Idioti 3 covidioti 0 ohrožení
Smrt Šíření 1 koronavirus 0 zemřelých
Krach Idioti 15 zabití 61 covidiotů
Likvidace Šíření 2 covidioti 0 apokalyps
Likvidace Útočící 1 mrtvý 0 mrtvých
Rasismus Útočící 1 smrt 0 covidiotů
Mrtví Kolaps 1 krach 0 očkovaných
Neuvěřitelně Idioti 3 mrtví 0 podvodů
Mrtví Nejistota 3 covidioti 0 mrtvých
Idioti Rasismus 1 tragédie 0 ohrožení
DRASTICKÝ. EU-19. Nebezpečně 1 covidiot 0 šílenců
Absolutně Zemřeli 1 mrtvý 0 zemřelých
Apokalypsa Zemřeli 8 mrtvých 0 očkovaných
Idioti Šílení 1 zabitý 0 zabití
Idioti Nejistota 1 tragédie 0 šílenců
Krize Neočkovaní 2 ohrožení 0 mrtvých
Konec Drastický 6 podvodů 0 ohrožení
Zabíjejí Rusko 1 zabitý 0 zemřelých
Dezinformace Nenávist 3 zemřelí 0 ohrožení
Nejistota Zabití 2 zemřelí 0 zabití
Neočkovaní Nejistota 1 smrt 0 zabití
EU Krize 77 apokalyps 0 ohrožení
Násilí Neočkovaní 1 koronavirus 0 očkovaných
Idioti Krize 157 koronavirů 3 ohrožení
Zabití Nebezpečně 44 podvodů 2 zemřelí
Ohrožení Idioti 39 covidiotů 0 koronavirů
Mrtví Neočkovaní 1 zemřelý 0 očkovaných
Kolaps Likvidace 1 koronavirus 0 apokalyps
Rasismus Kolaps 1 šílenec 0 zabití
Likvidace Covidioti 1 covidiot 0 ohrožení
Koronavirus Drastický 3 covidioti 0 koronavirů
Krach Smrt 1 očkovaní 0 zabití
Krach EU 1 covidiot 0 apokalyps
Nejistota Útočící 4 zabití 1 covidiot
Očkovaní Zuřivě 2 mrtví 0 šílenců
Mrtví Covid 1 zabitý 0 zabití
Dezinformace Neuvěřitelně 1 krach 0 ohrožení
NÁSILÍ
Rusko Drastický 2 mrtví 0 šílenců
Nenávist Smrt 17 apokalyps 0 koronavirů
Dezinformace Ohrožení 8 zabití 0 šílenců
Neuvěřitelně Tragédie 1 tragédie 0 mrtvých
Zuřivě Očkovaní 2 ohrožení 0 očkovaných
Drastický Násilí Neuvěřitelně 1 zabitý 0 podvodů
ŠÍLENÍ. NÁSILÍ. Covidioti 2 zemřelí 0 šílenců
Krach Covid 1 koronavirus 0 apokalyps
Nenávist Násilí 1 krach 0 zemřelých
Neuvěřitelně Neuvěřitelně 1 očkovaní 0 očkovaných
Idioti Rasismus 15 zabití 0 zemřelých
Násilí Zabíjejí 1 koronavirus 0 mrtvých
Apokalypsa Apokalypsa 4 zabití 0 šílenců
Neuvěřitelně Krach 1 mrtvý 0 ohrožení
Brutální Krize 3 ohrožení 0 covidiotů
Zuřivě Globálně 4 mrtví 0 mrtvých
Nejistota Zabití 1 zemřelý 0 zabití
Apokalypsa Neuvěřitelně 3 ohrožení 0 covidiotů
Covid Zabití 108 podvodů 0 koronavirů
Likvidace EU 3 covidioti 0 ohrožení
Dezinformace Kolaps 1 krach 0 šílenců
Neočkovaní RasismusMrtví 4 mrtví 0 covidiotů
Ohrožení Vrazi 1 mrtvý 0 ohrožení
Nejistota Neuvěřitelně 25 ohrožení 0 zemřelých
Konec Apokalypsa 1 očkovaní 0 apokalyps
Likvidace Poškození 1 covidiot 0 očkovaných
Očkovaní Mrtví 1 smrt 0 mrtvých
Nenávist Poškození 1 koronavirus 0 šílenců
Nejistota Absolutně 1 očkovaní 0 ohrožení
Kolaps Apokalypsa 1 krach 0 koronavirů
Neuvěřitelně Rasismus 1 zemřelý 0 očkovaných
Očkovaní EU 1 mrtvý 0 zemřelých
Dezinformace Nenávist 2 covidioti 0 ohrožení
Koronavirus Tragédie 3 ohrožení 0 koronavirů
Zabíjejí Mrtví 1 tragédie 0 apokalyps
Neuvěřitelně Zabíjejí 1 zabitý 0 mrtvých
Covid Násilí 1 mrtvý 0 ohrožení
Konec Smrt 1 smrt 0 koronavirů
Rusko Drastický 2 ohrožení 0 zabití
Zabití Covid 5 podvodů 0 šílenců
Očkovaní Krach 2 zabití 0 ohrožení
Rusko Nebezpečně 1 koronavirus 0 zabití
Likvidace Rusko 1 tragédie 0 apokalyps
Krize KORONAVIRUS. Zuřivě 2 zabití 0 apokalyps
Vrazi Zuřivě 108 covidiotů 0 apokalyps
Krach Neočkovaní 19 očkovaných 0 covidiotů
Neočkovaní Zabití 1 zemřelý 0 očkovaných
Násilí EU 1 zabitý 0 covidiotů
Rasismus Globálně 1 šílenec 0 ohrožení
Zabíjejí Útočící 2 mrtví 0 očkovaných
Zuřivě Tragédie 19 podvodů 4 mrtví
Nebezpečně Koronavirus 2 mrtví 0 zemřelých
Šílení Likvidace 3 zemřelí 0 mrtvých
Globálně Konec 9 šílenců 0 zabití
Kolaps Konec 13 apokalyps 0 koronavirů
Koronavirus Dezinformace 1 covidiot 0 mrtvých
Zabíjejí EU 1 očkovaní 0 covidiotů
Šíření Očkovaní 4 mrtví 0 zabití
Nejistota Zuřivě 3 ohrožení 0 zabití
Tragédie Rasismus 1 koronavirus 0 očkovaných
Idioti Kolaps 22 ohrožení 0 šílenců
Násilí Absolutně 4 zemřelí 0 šílenců
Globálně Brutální 1 očkovaní 0 mrtvých
Neuvěřitelně Útočící 26 koronavirů 0 očkovaných
Absolutně Vrazi 2 zabití 0 mrtvých
Tragédie Neočkovaní 3 zemřelí 0 podvodů
Krize Útočící 1 tragédie 0 mrtvých
Očkovaní Nenávist 2 zabití 0 koronavirů
Krach Drastický 2 zabití 0 mrtvých
Vrazi Tragédie 8 ohrožení 0 šílenců
Vrazi Zemřeli 4 zabití 0 mrtvých
Likvidace Mrtví 1 zemřelý 0 šílenců
Nebezpečně Brutální 2 covidioti 0 zabití
Vrazi Smrt 1 tragédie 0 covidiotů
Nejistota Poškození 6 zemřelých 0 ohrožení
Zabití Poškození 2 mrtví 0 ohrožení
Neočkovaní Absolutněć 4 covidioti 0 šílenců
Globálně Rasismus 3 ohrožení 0 zemřelých
Zemřeli NENÁVIST. Vražedně 1 zemřelý 0 apokalyps
KRIZEnebezpečně Neuvěřitelně 1 smrt 0 ohrožení
Nejistota Covid 1 šílenec 0 ohrožení
Zabíjejí Konec 1 koronavirus 0 očkovaných
Šíření Globálně 1 zemřelý 0 apokalyps
Covidioti Absolutně 1 koronavirus 0 ohrožení
Očkovaní Likvidace 24 koronavirů 0 podvodů
Nenávist Mrtví 1 koronavirus 0 ohrožení
Očkovaní Krize 1 tragédie 0 šílenců
Očkovaní Brutální 5 zabití 0 ohrožení
Nenávist Zemřeli 12 šílenců 0 očkovaných
Tragédie Brutální 1 covidiot 0 apokalyps
Krach Nejistota 1 šílenec 0 apokalyps
Poškození Tragédie 3 covidioti 0 covidiotů
Covidioti Zabití 1 smrt 0 apokalyps
Zemřeli Neuvěřitelně 1 šílenec 0 ohrožení
Globálně Likvidace 1 covidiot 0 podvodů
Zabití Nejistota 6 podvodů 0 zemřelých
Krach Smrt 5 zemřelých 0 očkovaných
Konec Absolutně 5 zemřelých 0 očkovaných
Smrt Konec 2 ohrožení 0 koronavirů
Rasismus Násilí Nejistota 27 ohrožení 0 zemřelých
Nebezpečně Poškození 3 covidioti 0 očkovaných
Tragédie Kolaps 1 covidiot 0 podvodů
Šílení Zuřivě 1 smrt 0 šílenců
Šíření Mrtví 8 očkovaných 0 apokalyps
Mrtví Šílení 1 covidiot 0 očkovaných
Brutální Drastický 3 zabití 0 koronavirů
Zemřeli Likvidace 2 zabití 0 podvodů
Drastický Smrt 1 koronavirus 0 koronavirů
Šíření Likvidace 1 zabitý 0 mrtvých
Krize Vrazi 2 ohrožení 0 očkovaných
Covidioti Krach 1 očkovaní 0 šílenců
Smrt Tragédie 3 ohrožení 0 mrtvých
Zabití Mrtví 1 koronavirus 0 apokalyps
Nenávist Krach 3 ohrožení 0 koronavirů
Zuřivě Zabití 6 ohrožení 0 očkovaných
EU Rusko 3 covidioti 0 šílenců
Drastický Zuřivě 1 očkovaní 0 šílenců
Mrtví Krize 20 zemřelých 0 koronavirů
Ohrožení Dezinformace 7 koronavirů 0 ohrožení
Covid Očkovaní 1 zabitý 0 zemřelých
Koronavirus Covid 38 podvodů 0 apokalyps
Idioti Zemřeli 81 zemřelých 0 zemřelých
Zuřivě Mrtví 2 zemřelí 0 apokalyps
Vražedně Násilí 1 krach 0 šílenců
Covidioti Kolaps 1 zemřelý 0 zabití
Zuřivě Mrtví 13 zemřelých 0 covidiotů
Smrt Očkovaní 24 mrtvých 0 covidiotů
Očkovaní Koronavirus 4 covidioti 0 koronavirů
Krize Covid 3 zabití 0 očkovaných
Ohrožení Krize 285 očkovaných 4 mrtví
Rasismus Nejistota 46 koronavirů 0 ohrožení
Vražedně Šílení 1 šílenec 0 zabití
Krize Mrtví 1 zemřelý 0 koronavirů
Smrt Neočkovaní 1 šílenec 0 mrtvých
EU Očkovaní 4 mrtví 0 mrtvých
Smrt Rasismus 2 zemřelí 0 covidiotů
Zabití Zuřivě 1 smrt 0 zabití
Krize Mrtví 4 mrtví 0 zabití
Neuvěřitelně Covid 2 mrtví 0 koronavirů
Krach Zabití 1 zemřelý 0 covidiotů
Zabíjejí Drastický 2 ohrožení 0 mrtvých
Zemřeli Rusko 1 krach 0 zemřelých
Nenávist Konec 5 ohrožení 0 ohrožení
Covid Globálně 2 mrtví 0 šílenců
Krach Likvidace 12 koronavirů 0 ohrožení
Nebezpečně Drastický 56 ohrožení 0 očkovaných
Koronavirus Šílení 1 očkovaní 0 apokalyps
Zabití Brutální 1 covidiot 0 očkovaných
Likvidace Brutální 3 zemřelí 0 apokalyps
Rasismus Neočkovaní 1 šílenec 0 podvodů
Tragédie Drastický 1 šílenec 0 ohrožení
Vražedně Vrazi 1 šílenec 0 šílenců
Krach Nejistota 1 očkovaní 0 ohrožení
Brutální Vražedně 5 koronavirů 0 ohrožení
Dezinformace Vrazi 2 zabití 0 očkovaných
Násilí Covidioti 13 zemřelých 0 ohrožení
Poškození Kolaps 1 smrt 0 covidiotů
Neočkovaní Rasismus 99 mrtvých 0 zemřelých
Rasismus Neočkovaní 3 zabití 0 ohrožení
Krize Idioti 1 krach 0 ohrožení
Ohrožení Likvidace 16 koronavirů 0 podvodů
Krach Zuřivě 1 smrt 0 koronavirů
Násilí Vražedně 1 mrtvý 0 podvodů
Brutální Globálně 130 apokalyps 1 covidiot
Vražedně Dezinformace 44 koronavirů 33 zabití
Kolaps Covidioti 5 koronavirů 0 zemřelých
Neuvěřitelně Vražedně 1 očkovaní 0 podvodů
Neočkovaní Ohrožení 24 očkovaných 0 zabití
Drastický Koronavirus 1 krach 0 šílenců
Očkovaní Poškození 1 zabitý 0 šílenců
Vrazi Násilí 3 zemřelí 0 zabití
Krach Rusko 6 šílenců 0 mrtvých
Koronavirus Koronavirus 123 očkovaných 0 šílenců
ŠÍLENÍ
Kolaps Koronavirus 1 zabitý 0 šílenců
Nejistota Brutální 52 ohrožení 0 ohrožení
Neočkovaní Covid 1 očkovaní 0 apokalyps
Drastický Covidioti 13 zemřelých 0 covidiotů
Očkovaní Krach 9 apokalyps 0 šílenců
Mrtví Smrt 1 koronavirus 0 ohrožení
Zabíjejí Očkovaní 10 mrtvých 0 zabití
Rasismus Zabíjejí 1 tragédie 0 očkovaných
Krize Koronavirus 1 covidiot 0 koronavirů
Brutální Kolaps 2 covidioti 0 ohrožení
Konec Šíření 1 tragédie 0 zabití
Smrt Mrtví 6 koronavirů 0 covidiotů
Rusko Ohrožení 1 mrtvý 0 zabití
Koronavirus Likvidace 4 covidioti 0 podvodů
Koronavirus Apokalypsa 36 zabití 0 šílenců
Covid Drastický 1 krach 0 šílenců
Koronavirus Nebezpečně 4 mrtví 0 zabití
Mrtví Vrazi 1 covidiot 0 ohrožení
Apokalypsa Apokalypsa 2 covidioti 0 mrtvých
Šíření Nebezpečně 2 mrtví 0 koronavirů
Očkovaní Zabití 1 covidiot 0 šílenců
Drastický Násilí 26 šílenců 0 koronavirů
Likvidace Covid 3 zabití 0 zemřelých
Šílení EU 1 smrt 0 covidiotů
Rusko Koronavirus 1 zabitý 0 očkovaných
Nejistota Dezinformace 1 šílenec 1 očkovaní
EU Poškození 1 smrt 0 očkovaných
Krize Očkovaní 3 ohrožení 0 apokalyps
Vrazi Kolaps 55 covidiotů 0 apokalyps
Idioti Covidioti 1 šílenec 0 mrtvých
Absolutně Zemřeli 5 koronavirů 0 koronavirů
Rasismus Vražedně 1 očkovaní 0 šílenců
Globálně Nejistota 2 ohrožení 0 zabití
Nenávist Nejistota 2 ohrožení 0 apokalyps
Dezinformace Krize 1 zabitý 0 zemřelých
Neuvěřitelně Tragédie 1 očkovaní 0 očkovaných
Vražedně EU 2 zabití 0 očkovaných
Vražedně Drastický 1 tragédie 0 šílenců
Poškození Zemřeli 1 zemřelý 0 zemřelých
Ľzuřivě Očkovaní 8 ohrožení 0 zemřelých
Vražedně Násilí 4 mrtví 0 mrtvých
Apokalypsa Koronavirus 1 šílenec 0 šílenců
Dezinformace Očkovaní 2 zabití 0 šílenců
Globálně Násilí 41 mrtvých 0 očkovaných
Vražedně Tragédie 2 mrtví 0 šílenců
Idioti Kolaps 1 tragédie 0 zemřelých
Likvidace Nejistota 1 covidiot 0 mrtvých
Násilí EU 1 mrtvý 0 apokalyps
Dezinformace Nebezpečně 1 šílenec 0 zemřelých
Rusko Brutální 1 koronavirus 0 podvodů
Koronavirus Násilí 1 krach 0 šílenců
Nejistota Násilí 1 koronavirus 0 zabití
Mrtví Zuřivě Covid 2 covidioti 0 očkovaných
Dezinformace Poškození 20 covidiotů 0 očkovaných
Ohrožení Neočkovaní 1 krach 0 ohrožení
Rusko Neuvěřitelně 31 mrtvých 0 zabití
Dezinformace Rusko 12 podvodů 0 koronavirů
Mrtví Neočkovaní 1 mrtvý 0 koronavirů
Likvidace Globálně 2 covidioti 0 ohrožení
Zabíjejí Zabití 8 zabití 0 koronavirů
Násilí Krach 3 zemřelí 0 koronavirů
Mrtví Zabíjejí 2 ohrožení 0 apokalyps
Tragédie Poškození 1 šílenec 0 šílenců
Tragédie Ohrožení 4 ohrožení 0 zemřelých
Ohrožení Drastický 1 šílenec 151 podvodů
Covidioti Absolutně 77 šílenců 0 šílenců
Konec Poškození 4 zabití 0 zemřelých
Smrt Útočící 8 očkovaných 0 šílenců
Zemřeli Vražedně 1 šílenec 0 zemřelých
Brutální Smrt 1 šílenec 0 šílenců
Násilí Konec 2 covidioti 0 koronavirů
Neuvěřitelně Ohrožení 1 zemřelý 0 zemřelých
Zabití Globálně 3 covidioti 0 covidiotů
Rasismus Likvidace 12 zemřelých 0 zemřelých
Šíření Nejistota 1 tragédie 0 podvodů
Neuvěřitelně Nebezpečně 1 covidiot 0 covidiotů
Likvidace Nebezpečně 1 zemřelý 0 apokalyps
Vrazi Útočící 6 podvodů 0 zabití
Krach Neuvěřitelně 1 tragédie 0 šílenců
EU Nebezpečně 1 zabitý 0 šílenců
Mrtví Šíření 1 koronavirus 0 koronavirů
Zabíjejí Apokalypsa 1 tragédie 0 apokalyps
Poškození Rasismus 4 ohrožení 0 zemřelých
EU Ohrožení 8 šílenců 0 ohrožení
Likvidace Dezinformace 7 podvodů 0 očkovaných
Drastický Drastický 1 zabitý 0 šílenců
Smrt Zabíjejí 1 krach 0 ohrožení
Idioti Útočící Apokalypsa 2 covidioti 0 zabití
Ohrožení Koronavirus 3 zemřelí 0 podvodů
Dezinformace Drastický 1 tragédie 0 šílenců
Rasismus Kolaps 1 zemřelý 0 šílenců
Tragédie Kolaps 3 ohrožení 0 mrtvých
Rusko Covid 1 zemřelý 0 apokalyps
Neočkovaní Smrt 2 ohrožení 0 covidiotů
Likvidace Covidioti 1 koronavirus 0 podvodů
EU Nebezpečně 2 ohrožení 0 mrtvých
Poškození Zabíjejí 1 smrt 0 mrtvých
Konec Útočící 1 covidiot 0 apokalyps
Vražedně Šíření 1 zabitý 0 zabití
Poškození Likvidace 1 covidiot 0 očkovaných
APOKALYPSA-19
Globálně Šílení 2 ohrožení 0 mrtvých
Covidioti Neočkovaní 3 ohrožení 0 šílenců
Dezinformace Nenávist 1 očkovaní 0 koronavirů
EU Vražedně 2 zemřelí 0 šílenců
Neuvěřitelně Covidioti 36 mrtvých 0 mrtvých
Globálně Krize 148 mrtvých 0 podvodů
EU Násilí 16 koronavirů 0 ohrožení
Zuřivě Zabití 7 koronavirů 0 koronavirů
Zabití Neuvěřitelně 1 šílenec 0 zemřelých
Brutální Šíření 4 ohrožení 0 ohrožení
Konec Covidioti 2 ohrožení 0 zemřelých
Absolutně Krize 1 mrtvý 0 mrtvých
Šílení Konec 1 covidiot 0 šílenců
Krize Apokalypsa 1 mrtvý 0 covidiotů
EU Krach 1 mrtvý 2 zemřelí
Šílení Drastický 1 šílenec 0 koronavirů
Brutální Globálně 33 apokalyps 0 apokalyps
Absolutně Idioti 10 podvodů 0 zemřelých
Absolutně Mrtví 1 smrt 0 ohrožení
Ohrožení Krize 1 koronavirus 0 mrtvých
Kolaps Smrt 1 tragédie 0 podvodů
Rasismus Nejistota 258 mrtvých 0 očkovaných
Rasismus Idioti 1 koronavirus 0 šílenců
Covidioti Kolaps 1 tragédie 0 očkovaných
Poškození Zabíjejí 1 tragédie 0 ohrožení
Krach Zabíjejí 3 mrtví 0 apokalyps
RASISMUS-19
Nejistota Brutální 16 mrtvých 0 koronavirů
Covidioti Nenávist 1 smrt 0 šílenců
Rasismus Drastický 1 zabitý 0 podvodů
Likvidace Tragédie 4 zabití 0 očkovaných
Likvidace Drastický 1 smrt 0 ohrožení
Rusko Likvidace 5 ohrožení 0 ohrožení
Idioti Koronavirus 9 zabití 0 apokalyps
Zabití Zabíjejí 2 mrtví 0 zemřelých
Poškození Smrt 3 zemřelí 0 mrtvých
Mrtví Apokalypsa 197 koronavirů 0 mrtvých
Krize Likvidace 7 mrtvých 0 šílenců
Očkovaní Koronavirus 1 koronavirus 0 covidiotů
Covid Ohrožení 1 covidiot 0 podvodů
Dezinformace Apokalypsa 3 covidioti 0 očkovaných
Neuvěřitelně Násilí 5 zemřelých 0 zemřelých
Zabití Zabíjejí 2 mrtví 0 ohrožení
Ohrožení Krach 17 koronavirů 0 zabití
Zabíjejí Zabití 1 covidiot 0 zemřelých
Tragédie Krize 1 zabitý 0 zabití
Covid Zuřivě 1 smrt 0 očkovaných
Drastický Nebezpečně 1 krach 0 očkovaných
Brutální Absolutně 5 covidiotů 0 podvodů
Poškození EU 1 očkovaní 0 očkovaných
Absolutně Neuvěřitelně 1 zemřelý 0 šílenců
Covidioti Globálně 6 covidiotů 0 koronavirů
Zabíjejí Zuřivě 1 zemřelý 0 ohrožení
Tragédie Brutální 30 ohrožení 0 koronavirů
Útočící Ohrožení 3 covidioti 0 šílenců
Zemřeli šířeníKrize 1 krach 0 podvodů
Nejistota EU zabitíNeočkovaní 1 tragédie 0 očkovaných
Krach Smrt 8 apokalyps 0 ohrožení
Krach Koronavirus 6 šílenců 0 apokalyps
Očkovaní Zuřivě 1 koronavirus 0 apokalyps
Krach Rusko Koronavirus 7 zemřelých 0 podvodů
Nejistota Krize 2 zabití 0 zemřelých
Ohrožení Útočící 1 zabitý 0 apokalyps
Brutální Nejistota 1 zabitý 0 apokalyps
Šíření Nebezpečně 6 šílenců 0 zabití
Násilí Neuvěřitelně 1 mrtvý 0 ohrožení
Absolutně Koronavirus 1 zemřelý 0 ohrožení
Zabíjejí Ohrožení 3 zabití 0 očkovaných
Drastický Zemřeli 2 mrtví 0 ohrožení
Ohrožení Zabíjejí 27 podvodů 0 zabití
Globálně Neočkovaní 2 ohrožení 0 podvodů
Likvidace Nejistota 1 tragédie 0 covidiotů
Drastický Globálně 1 šílenec 0 zabití
Krach Šílení 1 krach 0 zabití
EU Tragédie 13 koronavirů 0 podvodů
Rasismus Nebezpečně 10 ohrožení 0 koronavirů
Apokalypsa Dezinformace 1 krach 0 podvodů
Globálně Rusko 1 covidiot 0 šílenců
Covid Nebezpečně 5 zemřelých 0 mrtvých
Drastický Konec 1 šílenec 0 očkovaných
Útočící Tragédie 12 ohrožení 0 apokalyps
Likvidace Apokalypsa 3 covidioti 0 zabití
Vražedně Konec 2 mrtví 0 ohrožení
Idioti Nenávist 1 covidiot 7 zabití
Likvidace Vražedně 1 očkovaní 0 zemřelých
Rusko Nenávist 1 tragédie 0 podvodů
Kolaps Zabíjejí 1 koronavirus 0 šílenců
Idioti Absolutně 6 šílenců 0 šílenců
Neuvěřitelně Zemřeli 49 ohrožení 0 šílenců
Násilí Nenávist 1 mrtvý 0 zabití
Tragédie Vražedně 1 tragédie 0 zemřelých
Covid Neočkovaní 1 smrt 0 covidiotů
Konec Šíření 1 tragédie 0 mrtvých
Násilí Krach 1 mrtvý 0 podvodů
Vražedně Vražedně 40 šílenců 0 covidiotů
Očkovaní Smrt 1 očkovaní 0 šílenců
Mrtví Zabití 1 zemřelý 0 apokalyps
Covid Vražedně 1 koronavirus 0 covidiotů
Brutální Útočící 14 mrtvých 0 šílenců
Tragédie Tragédie 1 zabitý 0 zabití
Šílení Dezinformace 1 koronavirus 0 zabití
Rasismus Absolutně 5 zemřelých 0 zemřelých
"Vražedně Krize 2 ohrožení 0 podvodů
Krach Nebezpečně 1 očkovaní 0 podvodů
Idioti Zabití 2 zabití 0 zabití
Krach Ohrožení 6 apokalyps 0 koronavirů
Zemřeli Šílení 1166 ohrožení 1 zabitý
Zemřeli Covid 12 šílenců 0 očkovaných
Ohrožení Apokalypsa 1 koronavirus 0 očkovaných
Útočící Zuřivě 1 tragédie 0 podvodů
Krach Covidioti 1 tragédie 0 mrtvých
Zemřeli Brutální Apokalypsa 6 zabití 0 šílenců
Vrazi Idioti 61 šílenců 3 zabití
Krach Rasismus 1 koronavirus 0 očkovaných
Tragédie Krach 1 šílenec 0 apokalyps
Krize Koronavirus 1 covidiot 0 zabití
Násilí Dezinformace 1 covidiot 0 covidiotů
Zuřivě Násilí 1 mrtvý 0 mrtvých
Zabití Likvidace 1 krach 0 zabití
Nejistota Krach 1 zabitý 0 mrtvých
Poškození Likvidace 139 koronavirů 0 koronavirů
Dezinformace Ohrožení 1 zabitý 0 podvodů
Mrtví Mrtví 1 zemřelý 0 zabití
Nebezpečně Zuřivě 1 šílenec 0 šílenců
Zabíjejí Rasismus 18 zabití 0 mrtvých
Nenávist Šílení 1 zabitý 0 zemřelých
Brutální Zuřivě 23 zabití 0 podvodů
Neuvěřitelně Globálně 5 očkovaných 0 zabití
Očkovaní Smrt 228 koronavirů 0 covidiotů
Drastický Apokalypsa 2 ohrožení 0 ohrožení
Šíření Nebezpečně 1 tragédie 0 ohrožení
Šílení Absolutně 1 zabitý 0 koronavirů
Covidioti Konec 9 mrtvých 0 zabití
Konec Násilí 1 mrtvý 0 covidiotů
Smrt Očkovaní 1 zabitý 0 podvodů
Nebezpečně Ohrožení 3 ohrožení 0 zemřelých
Smrt Zabití 3 ohrožení 0 podvodů
Vrazi COVIDIOTI. Absolutně 69 zemřelých 0 očkovaných
Zuřivě Nejistota 1 tragédie 0 podvodů
Násilí Zuřivě 1 covidiot 0 šílenců
Smrt Nejistota 1 krach 0 zemřelých
Krach Nejistota 3 zemřelí 0 apokalyps
Zemřeli Konec 1 tragédie 0 covidiotů
Útočící Poškození 1 mrtvý 0 zemřelých
Ohrožení "Šíření" Vrazi 10 zemřelých 748 ohrožení
Násilí Vražedně 2 covidioti 0 covidiotů
Likvidace Mrtví 16 zabití 0 apokalyps
Tragédie Koronavirus 9 zabití 0 koronavirů
Vražedně Smrt 1 očkovaní 0 šílenců
Útočící Covid 1 zemřelý 0 zemřelých
Absolutně Vražedně 19 ohrožení 0 podvodů
Krach Kolaps 44 koronavirů 0 očkovaných
Šílení Zemřeli 19 covidiotů 0 očkovaných
Absolutně Zabití 3 mrtví 0 šílenců
Likvidace Ohrožení 1 očkovaní 0 covidiotů
Nejistota Tragédie 3 ohrožení 0 apokalyps
Zuřivě Tragédie 1 krach 0 zabití
Neuvěřitelně Koronavirusć 1 šílenec 0 koronavirů
Covidioti Kolaps 3 ohrožení 0 covidiotů
Tragédie Kolaps 7 apokalyps 0 koronavirů
Idioti Koronavirus 2 zemřelí 0 šílenců
Krach Šílení 2 zemřelí 0 ohrožení
Šíření Rusko 2 ohrožení 0 zabití
Neočkovaní Nejistota 1 zabitý 0 koronavirů
Absolutně Kolaps 1 očkovaní 0 zabití
Šíření Zuřivě 7 zemřelých 0 koronavirů
Globálně krizeCovidioti 5 podvodů 0 zemřelých
Koronavirus Neuvěřitelně 1 zemřelý 0 apokalyps
Neuvěřitelně Covid 1 koronavirus 0 koronavirů
Zabití Nejistota 1 covidiot 0 mrtvých
Vrazi Rasismus 1 zemřelý 0 podvodů
Nenávist Idioti 2 zemřelí 0 koronavirů
Krize Neuvěřitelně 7 očkovaných 0 ohrožení
Nejistota Krize 1 tragédie 0 covidiotů
Brutální Tragédie 3 mrtví 0 zemřelých
Zabití Dezinformace 2 zemřelí 0 covidiotů
Násilí Globálně 2 ohrožení 2 mrtví
Nenávist Neuvěřitelně 3 ohrožení 0 ohrožení
Nebezpečně Kolaps 1 zemřelý 0 apokalyps
Poškození Poškození 39 zabití 0 očkovaných
Útočící Absolutně 6 covidiotů 0 zemřelých
Zuřivě Absolutně 15 covidiotů 0 očkovaných
Šílení Zuřivě 3 covidioti 0 očkovaných
Drastický Rasismus 2 zabití 0 apokalyps
Vrazi Globálně 1 koronavirus 0 zabití
Ohrožení Smrt 1 krach 0 mrtvých
Vražedně Ohrožení 1 koronavirus 0 očkovaných
Šílení Brutální 2 zabití 0 koronavirů
Krize Absolutně 1 zabitý 0 zemřelých
Covidioti Mrtví 1 krach 0 zemřelých
Ohrožení Zuřivě 3 covidioti 0 zabití
Markéta Všelichová 2 zabití 0 šílenců
Vražedně Nenávist 1 krach 0 koronavirů
Útočící Apokalypsa 2 zabití 0 mrtvých
Krach Likvidace 4 zemřelí 0 ohrožení
Brutální Neočkovaní 1 krach 0 ohrožení
Konec Drastický 1 očkovaní 0 šílenců
Útočící Neočkovaní 2 zemřelí 0 zabití
Vražedně Nebezpečně 3 ohrožení 0 šílenců
Koronavirus Dezinformace 22 podvodů 0 ohrožení
RUSKO
Poškození Vrazi 8 apokalyps 0 apokalyps
Globálně Neočkovaní 1 smrt 0 mrtvých
Ohrožení Násilí 332 koronavirů 0 ohrožení
Brutální Nejistota 1 zemřelý 0 apokalyps
Ohrožení Dezinformace 58 covidiotů 2 zemřelí
Covidioti Krach 1 zabitý 0 zemřelých
Rasismus Krach 85 koronavirů 0 zabití
Krach Konec 11 šílenců 0 podvodů
Brutální Konec 2 ohrožení 0 covidiotů
Násilí Globálně 169 šílenců 0 ohrožení
Krach Rasismus 1 tragédie 0 ohrožení
OčkovaníćRusko Očkovaníłkonec 1 krach 0 koronavirů
Zemřeli Krize 1 zabitý 0 koronavirů
Nebezpečně Drastický 1 krach 0 zabití
Krize EURasismus 5 očkovaných 0 očkovaných
Zemřeli Dezinformace 1 krach 0 očkovaných
Mrtví Tragédie 1 koronavirus 0 šílenců
Vražedně Nejistota 2 covidioti 0 zabití
Zabíjejí Rusko 1 smrt 0 koronavirů
Idioti Nenávist 4 covidioti 0 podvodů
Koronavirus Apokalypsa 2 covidioti 0 ohrožení
Mrtví Brutální 1 covidiot 0 mrtvých
Globálně Neuvěřitelně 9 očkovaných 0 koronavirů
Krach Násilí 1 zabitý 0 mrtvých
Neuvěřitelně Šíření 1 šílenec 0 zabití
Krach Neočkovaní 1 očkovaní 0 ohrožení
Neuvěřitelně Absolutně 9 koronavirů 0 apokalyps
Neuvěřitelně Rusko 1 očkovaní 0 ohrožení
Globálně Šíření 1 mrtvý 0 mrtvých
Nejistota Zabíjejí 2 zemřelí 0 zabití
Útočící Zemřeli 1 očkovaní 0 apokalyps
Tragédie Nenávist 1 krach 0 ohrožení
Drastický Neočkovaní 1 tragédie 0 mrtvých
Násilí Nejistota 1 covidiot 0 koronavirů
Rasismus Neočkovaní 4 ohrožení 0 ohrožení
Likvidace Rasismus 1 šílenec 169 mrtvých
Útočící Útočící 2 covidioti 0 koronavirů
Krize Apokalypsa 1 tragédie 0 koronavirů
Tragédie Drastický 3 zemřelí 0 zemřelých
Drastický Mrtví 3 mrtví 0 zabití
Absolutně Idioti 18 mrtvých 0 koronavirů
Krach Tragédie Rusko 1 tragédie 0 apokalyps
Idioti Dezinformace 12 zabití 0 šílenců
Globálně Ohrožení 1 očkovaní 0 koronavirů
Vražedně Poškození 2 mrtví 0 zabití
EU Krize 3 zemřelí 0 šílenců
Útočící Vražedně 1 tragédie 0 mrtvých
Idioti Neuvěřitelně Likvidace 2 zemřelí 0 apokalyps
NEBEZPEČNĚ
EU Tragédie 1 koronavirus 0 očkovaných
Krize Zabíjejí 1 zabitý 0 podvodů
COVID
Zabíjejí Útočící EU 1 zabitý 0 apokalyps
APOKALYPSA
EU Tragédie apokalypsaDezinformace 1 šílenec 0 zabití
Tragédie Brutální zemřeliGlobálněIdioti 1 koronavirus 0 mrtvých
Apokalypsa Zabití 1 smrt 0 mrtvých
Drastický Násilí 3 covidioti 0 podvodů
Covid Covidioti 1 zabitý 0 podvodů
Dezinformace Koronavirus 1 covidiot 0 ohrožení
Rasismus Koronavirus 35 očkovaných 0 koronavirů
Covidioti Neuvěřitelně 1 šílenec 0 podvodů
Neočkovaní "Idioti" Vražedně 8 zabití 0 podvodů
Neočkovaní Ohrožení 3 zemřelí 0 zemřelých
Covid Drastický 1 smrt 0 zabití
Násilí Zabíjejí 3 covidioti 0 apokalyps
Koronavirus Nejistota 4 covidioti 0 koronavirů
Rusko Vrazi 1 smrt 0 covidiotů
Násilí Neočkovaní 1 mrtvý 0 podvodů
Šíření Zabíjejí 1 zemřelý 0 očkovaných
Zuřivě Zabití 1 mrtvý 0 očkovaných
Apokalypsa Šílení 1 covidiot 0 ohrožení
Nejistota Zemřeli 4 zemřelí 0 šílenců
Zabíjejí Zabíjejí 1 koronavirus 0 zemřelých
Tragédie Útočící 11 očkovaných 0 apokalyps
Šíření Útočící 1 zabitý 0 zemřelých
Útočící Zabíjejí 6 zabití 0 zemřelých
Mrtví Tragédie 1 tragédie 0 očkovaných
Konec Kolaps 7 koronavirů 0 ohrožení
Zabíjejí Zemřeli 1 zemřelý 0 covidiotů
Konec Zabití 9 covidiotů 0 zabití
Neočkovaní Absolutně 1 zabitý 0 ohrožení
Rusko Likvidace 1 zabitý 0 zemřelých
Krize Vražedně 1 zemřelý 0 podvodů
Očkovaní Tragédie 17 ohrožení 0 apokalyps
Absolutně Tragédie 1 covidiot 0 covidiotů
Covid Násilí 1 covidiot 0 očkovaných
Tragédie EU 4 zabití 0 koronavirů
Zabíjejí Poškození 1 zemřelý 0 ohrožení
Krize Idioti 1 mrtvý 0 zemřelých
Vražedně Tragédie Tragédie 3 mrtví 0 očkovaných
Ohrožení Zabíjejí 6 šílenců 0 zabití
Covid Vražedně 1 očkovaní 0 koronavirů
Apokalypsa Krach 2 covidioti 0 zemřelých
Útočící Apokalypsa 2 mrtví 0 podvodů
Likvidace Očkovaní 1 mrtvý 0 mrtvých
Nenávist Zabíjejí 33 covidiotů 0 zabití
Nenávist Konec 1 koronavirus 0 mrtvých
Covid Neočkovaní 3 zabití 0 ohrožení
Idioti KrachDezinformace 5 zemřelých 0 podvodů
Absolutně Očkovaní 1 tragédie 0 apokalyps
Zabití Tragédie 1 očkovaní 0 apokalyps
Nenávist Globálně 4 covidioti 0 covidiotů
Likvidace Kolaps 3 zabití 0 zabití
Kolaps Ohrožení 2 mrtví 0 zabití
Rasismus Útočící 1 zemřelý 0 covidiotů
Násilí Poškození 9 podvodů 0 šílenců
Násilí Zemřeli 22 apokalyps 0 očkovaných
Apokalypsa Globálně 1 krach 0 apokalyps
Kolaps Nejistota 1 mrtvý 0 apokalyps
Nenávist EU 15 koronavirů 0 šílenců
Krize Poškození 2 zemřelí 0 ohrožení
Rasismus Ohrožení 1 smrt 0 mrtvých
Neočkovaní Koronavirus 1 šílenec 0 apokalyps
Rusko Vražedně 1 zemřelý 0 covidiotů
Dezinformace Rusko 2 covidioti 0 zemřelých
Mrtví Násilí 5 šílenců 0 mrtvých
Násilí Likvidace 6 podvodů 0 ohrožení
Zemřeli Globálně 1 zabitý 0 apokalyps
Zabíjejí Ohrožení 12 očkovaných 0 zabití
Neočkovaní Mrtví 1 očkovaní 0 očkovaných
Rusko Konec 1 mrtvý 0 zabití
Absolutně Neuvěřitelně 1 smrt 0 podvodů
RASISMUS
Dezinformace EU 3 zemřelí 0 šílenců
Očkovaní Covid 4 covidioti 0 mrtvých
Zuřivě Absolutně 457 apokalyps 0 zabití
Drastický Zemřeli 35 ohrožení 0 šílenců
Konec Šíření 1 krach 0 zabití
Násilí KolapsNeočkovaní 1 krach 0 podvodů
Nenávist Brutální 10 covidiotů 0 apokalyps
Rasismus Vražedně 10 ohrožení 0 apokalyps
Zabití Mrtví 2 mrtví 0 zemřelých
Globálně Dezinformace 1 šílenec 0 apokalyps
Absolutně Zabíjejí 2 zemřelí 0 zabití
Vrazi Neuvěřitelně 3 ohrožení 0 ohrožení
Vrazi Šílení 2 covidioti 0 zemřelých
Nejistota Idioti 4 mrtví 0 šílenců
Apokalypsa Neočkovaní 9 apokalyps 0 koronavirů
Očkovaní Brutální 8 mrtvých 0 podvodů
Dezinformace Vrazi 15 mrtvých 0 zemřelých
Drastický Vražedně 1 zabitý 0 zabití
Idioti Šílení 6 šílenců 0 šílenců
Útočící Globálně 3 covidioti 0 koronavirů
Dezinformace Dezinformace 19 šílenců 0 covidiotů