Kokotiny². Sračky Kokotiny

  • COVID-19 2011
  • Kokotiny píčoviny Sračky
  • píčoviny
Kokotiny²DemenceSračkyCovidPíčoviny

Sračky demence zvratky 3,03. Sračky Zvratky demence.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 covid demence píčoviny / +5 demence zvratky hovna )